Modlitwy, Różaniec

Różaniec pompejański – Nowenna

Pompejańska-różaniec-nowena

Tajemnice Radosne

Znak krzyża, Zdrowaś Maryjo.

W modlitwie: Witaj Królowo Świętej Róży, Matko moja Maryjo, witaj! Składam pokłon przed Twoimi stopami, ofiarowując Ci różaniec modlitewny z pączkami śnieżnobiałych kwiatów, które przypominają Ci Twoje radości – każdy pączek przypomina jedno święte tajemnicę. Co dziesiąty jest wpleciony w prośbę o szczególną łaskę. Święta Królowo, pośredniczko łask i Matko wszystkich, którzy Cię wzywają. Widzisz mój dar i wiesz, jak jest wpleciony. Przyjmując mój dar, przyjmij również moją prośbę. W swojej łaskawości wysłuchasz mojej modlitwy, którą tak gorąco i pewnie kieruję do Ciebie. Mocno wierzę, że osiągnę to, o co proszę. Pokaż się jako Matka!

W podziękowaniu: Witaj Królowo Świętej Róży, Matko moja Maryjo, witaj! Składam podziękowania przed Twoimi stopami, ofiarowując Ci różaniec modlitewny z pączkami śnieżnobiałych kwiatów, które przypominają Ci tajemnice Twoich radości – każdy pączek przypomina jedno święte tajemnicę. Co dziesiąty jest wpleciony w podziękowanie za szczególną łaskę. Święta Królowo, pośredniczko łask i Matko wszystkich, którzy Cię wzywają. Widzisz mój dar i wiesz, jak jest wpleciony. Przyjmując mój dar, przyjmuj również moje podziękowania. W swojej łaskawości wysłuchałaś modlitwy, którą tak gorąco i pewnie kierowałem do Ciebie. Nie wątpiłem, że osiągnę to, czego szukam. Pokazałaś się jako Matka!

Wierzę, Ojcze nasz, 3 Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.

 • Zwiastowanie

Błogosławiona Dziewico, rozważając tajemnicę zwiastowania, gdy Archanioł Gabriel przyniósł Ci wiadomość, że staniesz się Matką Bożą, witając Cię słowami „Zdrowaś, pełna łaski, Pan z tobą” i gdy chętnie odpowiedziałaś na wolę Ojca, mówiąc „Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twojego”, gorąco prosimy:

Ojcze nasz, 10 Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu, (O Jezu mój, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego i wprowadź do raju wszystkie dusze, zwłaszcza te, które najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.)

Wiążę te modlitewne pączki śnieżnobiałe w prośbę o cnotę POKORY i składam ten różaniec modlitewny przed Twoimi stopami.

 • Odwiedziny Elżbiety

Błogosławiona Dziewico Maryjo, rozważając tajemnicę odwiedzin, kiedy Twoja krewna Elżbieta przywitała Cię proroczymi słowami „Błogosławiona jesteś między niewiastami, i błogosławiony owoc łona Twojego”, a Ty odpowiedziałaś pieśnią „Wielbi dusza moja Pana”, gorąco proszę:

Ojcze nasz, 10 Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu, (O Jezu mój, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego i wprowadź do raju wszystkie dusze, zwłaszcza te, które najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.)

Wiążę te modlitewne pączki śnieżnobiałe w prośbę o cnotę MIŁOŚCI i składam ten różaniec modlitewny przed Twoimi stopami.

 • Narodzenie Jezusa

Błogosławiona Dziewico Maryjo, rozważając tajemnicę narodzin naszego Pana, kiedy przyniosłaś na świat Zbawiciela świata w betlejemskiej stajence, a chóry aniołów zaśpiewały radosną pieśń „Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom Jego woli”, gorąco proszę:

Ojcze nasz, 10 Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu, (O Jezu mój, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego i wprowadź do raju wszystkie dusze, zwłaszcza te, które najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.)

Wiążę te modlitewne pączki śnieżnobiałe w prośbę o cnotę NIEPRZYWIĄZANIA DO ŚWIATA i składam ten różaniec modlitewny przed Twoimi stopami.

 • Ofiarowanie Jezusa w świątyni

Błogosławiona Dziewico Maryjo, rozważając tajemnicę ofiarowania, kiedy z posłuszeństwa wobec prawa Mojżeszowego ofiarowałaś Jezusa w świątyni, gdzie święty starzec Symeon wziął Dzieciątko do rąk, dziękując Bogu, że pozwolił mu żyć, aby zobaczyć Zbawiciela i przepowiedział Twoje cierpienia słowami „I twoją duszę miecz przeszyje”, gorąco proszę:

Ojcze nasz, 10 Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu, (O Jezu mój, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego i wprowadź do raju wszystkie dusze, zwłaszcza te, które najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.)

Wiążę te modlitewne pączki śnieżnobiałe w prośbę o cnotę CZYSTOŚCI i składam ten różaniec modlitewny przed Twoimi stopami.

 • Znalezienie Jezusa w świątyni

Błogosławiona Dziewico Maryjo, rozważając tajemnicę znalezienia Jezusa w świątyni, kiedy Twoje serce, po trzydniowym poszukiwaniu, radowało się, znajdując Go w świątyni, gdzie rozmawiał z nauczycielami, a następnie wrócił do Nazaretu, będąc Ci posłusznym, gorąco proszę:

Ojcze nasz, 10 Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu, (O Jezu mój, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego i wprowadź do raju wszystkie dusze, zwłaszcza te, które najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.)

Wiążę te modlitewne pączki śnieżnobiałe w prośbę o cnotę POSŁUSZEŃSTWA WOLI BOŻEJ i składam ten różaniec modlitewny przed Twoimi stopami.

Duchowa Komunia: Jezu, rzeczywiście obecny w Najświętszym Sakramencie, nie mogę teraz przyjąć Cię sakramentalnie, proszę Cię sercem pełnym miłości, abyś duchowo wszedł do mojej duszy przez Niepokalane Serce Twojej Najświętszej Matki i pozostał ze mną na zawsze; Ty we mnie i ja w Tobie przez Maryję, teraz i na wieki wieków.

Do prośby: Błogosławiona Dziewico Maryjo, ofiarowuję Ci tę duchową komunię, abyś połączyła te moje modlitewne wianki w koronę, która ozdobi Twoje czoło. Moja Matko, spojrzyj łaskawie na mój dar i w Twojej miłości wysłuchaj mojej prośby (wymień to, czego pragniesz).

W podziękowaniu: Błogosławiona Dziewico Maryjo, ofiarowuję Ci tę duchową komunię, abyś połączyła te moje modlitewne wianki w koronę, która ozdobi Twoje czoło, w podziękowaniu za (wymień to, za co prosiłeś), które otrzymałem z Twojej łaski.

Zdrowaś Królowo…

Modlitwa: Boże, Twój jedyny Syn swoim życiem, śmiercią i zmartwychwstaniem zdobył dla nas życie wieczne. Pozwól nam, prosimy, aby rozważając te tajemnice w świętym różańcu, mogli naśladować to, co zawierają, i osiągnąć to, co obiecują. Przez tego samego Chrystusa Pana naszego. Boża pomoc niech będzie zawsze z nami. Amen. A dusze wszystkich wiernych zmarłych niech odpoczywają w pokoju przez Boże miłosierdzie. Amen. Niech Dziewica Matka błogosławi nam z Drogim Synem. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Tajemnice Bolesne

Znak krzyża, Zdrowaś Maryjo.

Z prośbą:
Witaj Królowo Świętego Różańca, Matko moja Maryjo, witaj! Składam pokłon u Twoich stóp, aby oddać Ci różańcowy wieniec z różami czerwonymi jak krew, przypominającymi Ci cierpienie Twojego Boskiego Syna, w którym brałaś udział – niech każda róża przypomina jedną świętą tajemnicę. Co dziesiąty jest związany z prośbą o szczególną łaskę. Święta Królowo, pośredniczko łaski i Matko wszystkich, którzy Cię wzywają. Widzisz mój dar i wiesz, jak jest związany. Przyjmując mój dar, przyjmij również moją prośbę. W swojej dobroci wysłuchasz mojej gorącej i pewnej prośby. Wierzę, że osiągnę to, o co proszę. Pokaż się jako Matka!

W podziękowaniu:
Witaj Królowo Świętego Różańca, Matko moja Maryjo, witaj! Składam pokłon u Twoich stóp, aby oddać Ci różańcowy wieniec z różami czerwonymi jak krew, przypominającymi Ci cierpienie Twojego Boskiego Syna, w którym brałaś udział – niech każda róża przypomina jedną świętą tajemnicę. Co dziesiąty jest związany z podziękowaniem za szczególną łaskę. Święta Królowo, pośredniczko łaski i Matko wszystkich, którzy Cię wzywają. Widzisz mój dar i wiesz, jak jest związany. Przyjmując mój dar, przyjmij również moją wdzięczność. W swojej dobroci wysłuchałaś mojej gorącej i pewnej prośby. Nie wątpiłem, że osiągnę to, o co prosiłem. Okazałaś się Matką!

Wierzę, Ojcze nasz, 3 Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.

 • Bolesna agonia
  Żałobna Matko Maryjo, rozmyślając o tajemnicy bolesnej agonii naszego Pana, kiedy w Ogrójcu miał przed sobą grzechy świata, które szatan przedstawił, by Go odwieść od ofiary, kiedy Jego dusza drżała, a krew spływała z Jego ciała z powodu cierpienia i śmierci, które miał przetrzymać, kiedy wołał: „Abba! Ojcze, jeśli to możliwe, niech ten kielich mnie ominie”, dodając: „Nie tak jak Ja chcę, ale jak Ty chcesz”, pewnie proszę:
 • Biczowanie
  Żałobna Matko Maryjo, rozmyślając o tajemnicy biczowania naszego Pana, kiedy na polecenie Piłata Twój Boski Syn był obnażony i przywiązany do słupa, bity biczami, aż ciało Jego było całkowicie pokryte ranami, proszę:
 • Koronacja cierniowa
  Żałobna Matko Maryjo, rozmyślając o tajemnicy koronacji cierniowej naszego Pana, kiedy żołnierze włożyli mu koronę z ostrymi cierniami i uderzali w Jego głowę, mówiąc: „Witaj, królu żydowski”, proszę:
 • Niesienie krzyża
  Żałobna Matko Maryjo, rozmyślając o tajemnicy niesienia krzyża, kiedy Twój Boski Syn niesie ciężki drewniany krzyż przez ulice Jerozolimy, ciężko ranny i poniżany, proszę:
 • Ukrzyżowanie
  Żałobna Matko Maryjo, rozmyślając o tajemnicy Ukrzyżowania, kiedy Twój Boski Syn był przybity do krzyża, umierając po trzech godzinach cierpienia, proszę:

Duchowa Komunia:
Jezusie, prawdziwie obecny w Najświętszym Sakramencie, nie mogę Cię teraz przyjąć sakramentalnie, proszę Cię, abyś duchowo wszedł do mojej duszy przez Niepokalane Serce Twojej Najświętszej Matki i pozostał ze mną na zawsze.

Z prośbą:
Błogosławiona Dziewico Maryjo, przedstawiam Ci tę duchową komunię, abyś połączyła moje modlitwy w wieniec, który ozdobi Twoje czoło. Matko moja, spojrzyj łaskawie na mój dar i wysłuchaj mojej prośby.

W podziękowaniu:
Błogosławiona Dziewico Maryjo, przedstawiam Ci tę duchową komunię, abyś połączyła moje modlitwy w wieniec, który ozdobi Twoje czoło, w podziękowaniu za to, co mi dałaś.

Zdrowaś Królowo…

Modlitwa:
Boże, Twój Jednorodzony Syn swoim życiem, śmiercią i zmartwychwstaniem zdobył dla nas życie wieczne. Prosimy, pozwól nam naśladować to, co zawierają te tajemnice i osiągnąć to, co obiecują. Przez Chrystusa Pana naszego. Boża pomoc niech będzie zawsze z nami. Amen. Niech dusze wszystkich wiernych zmarłych odpoczywają w pokoju. Amen. Niech Dziewica Matka błogosławi nam ze swoim Drogi Synem. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Tajemnice Chwalebne

Znak krzyża, Zdrowaś Maryjo

W intencji:
Witaj Królowo Świętego Różańca, Matko moja Maryjo, witaj! Składam pokłon u Twoich stóp, by oddać Ci różańcowy wieniec z białych róż w pełnym rozkwicie z czerwoną nutą cierpienia, by przypomnieć Ci chwałę Twojego Syna i Twoją własną chwałę, owoc Jego cierpienia – niech każda róża przypomina jedno święte tajemnicę. Co dziesiąta jest związana z prośbą o szczególną łaskę. Święta Królowo, pośredniczko łaski i Matko wszystkich, którzy Cię wzywają. Widzisz mój dar i wiesz, jak jest związany. Przyjmując mój dar, przyjmij również moją prośbę. W swojej dobroci wysłuchasz mojej gorącej i pewnej prośby. Jestem pewien, że osiągnę to, o co proszę. Pokaż się jako Matka!

W podziękowaniu:
Witaj Królowo Świętego Różańca, Matko moja Maryjo, witaj! Składam pokłon u Twoich stóp, by oddać Ci różańcowy wieniec z białych róż w pełnym rozkwicie z czerwoną nutą cierpienia, by przypomnieć Ci chwałę Twojego Syna i Twoją własną chwałę, owoc Jego cierpienia – niech każda róża przypomina jedno święte tajemnicę. Co dziesiąta jest związana z podziękowaniem za szczególną łaskę. Święta Królowo, pośredniczko łaski i Matko wszystkich, którzy Cię wzywają. Widzisz mój dar i wiesz, jak jest związany. Przyjmując mój dar, przyjmij również moją wdzięczność. W swojej dobroci wysłuchałaś mojej gorącej i pewnej prośby. Nie wątpiłem, że osiągnę to, o co prosiłem. Okazałaś się Matką!

Wierzę, Ojcze nasz, 3 Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.

 • Zmartwychwstanie Chrystusa

Sławna Matko Maryjo, rozważając tajemnicę zmartwychwstania naszego Pana, kiedy w trzeci dzień po swojej śmierci wstał z martwych i ukazał Ci się, napełniając Twoje serce wielką radością, kiedy ukazał się świętym kobietom i swoim uczniom, którzy Go rozpoznali i oddali Mu cześć jako Bogu, pewnie proszę.

 • Wniebowstąpienie

Sławna Matko Maryjo, rozważając tajemnicę wniebowstąpienia, kiedy Twój Boski Syn czterdziestego dnia po zmartwychwstaniu poszedł z Tobą i swoimi uczniami na Górę Oliwną, gdzie po raz ostatni widzieliście Go, obiecując pozostać z uczniami aż do końca świata, pewnie proszę

 • Zesłanie Ducha Świętego

Sławna Matko Maryjo, rozważając tajemnicę zesłania Ducha Świętego, kiedy Apostołowie zebrali się z Tobą w domu w Jerozolimie i Ducha Świętego zstąpił na nich w postaci języków ognistych, rozpalając ich serca ogniem Bożej miłości, prowadząc ich do całej prawdy, dając im dar języków i natchnąwszy Cię swoją łaską, byś prosiła za Apostołami i za pierwszym Kościołem, pewnie proszę

 • Wniebowzięcie Maryi

Sławna Matko Maryjo, rozważając tajemnicę Twojego wniebowzięcia, kiedy – płonąc pragnieniem jedności z Twoim Boskim Synem w niebie – Twoja dusza oddzieliła się od ciała i połączyła z tym, którego urodziłaś, którego dziewicze ciało było Jego pierwszym sanktuarium, pewnie proszę:

 • Niepokalane poczęcie Maryi

Sławna Matko Maryjo, rozważając tajemnicę Twojego Niepokalanego Poczęcia, kiedy zostałaś poczęta bez grzechu pierworodnego, aby być niewinna i czysta, by być godną noszenia Syna Bożego w swoim łonie, pewnie proszę

Chwalebne ciało Chrystusa

Sławna Matko Maryjo, rozważając tajemnicę ciała Chrystusa, kiedy przyjąłeś Jego ciało w swoje łono, karmiąc Go i opiekując się Nim, a potem patrząc, jak umiera na krzyżu dla naszych grzechów, pewnie proszę:

Chwalebne serce Maryi

Sławna Matko Maryjo, rozważając tajemnicę Twojego chwalebnego serca, które kochało Boga ponad wszystko, pełne miłości, pokory i oddania Bogu, pewnie proszę:

Módlmy się:

Ojcze nasz, któryś jest w niebie…
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna…

Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko,
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Amen.

Tajemnice Światła

Znak krzyża, Zdrowaś Maryjo

Do prośby: Witaj Królowo Świętego Różańca, Matko moja Maryjo, witaj! Z pokorą klękam przed Twoimi stopami, aby oddać Ci modlitewny wieniec ze śnieżnobiałych pąków, które przypominają Ci Twoje radości – każdy pąk przypomina jedno święte tajemnica. Co dziesiąty jest wpleciony w modlitwę o szczególną łaskę. Święta Królowo, pośredniczko łaski i Matko wszystkich, którzy Cię wzywają. Widzisz mój dar i wiesz, jak został utkany. Przyjmując mój dar, przyjmij także moją prośbę. W swojej dobroci wysłuchasz prośby, którą tak gorąco i z ufnością kieruję do Ciebie. Mocno wierzę, że osiągnę to, o co proszę. Pokaż się jako Matka!

W podziękowaniu: Witaj Królowo Świętego Różańca, Matko moja Maryjo, witaj! Klękam z wdzięcznością przed Twoimi stopami, aby oddać Ci modlitewny wieniec ze śnieżnobiałych pąków, które przypominają Ci tajemnice Twoich radości – każdy pąk przypomina jedno święte tajemnica. Co dziesiąty jest wpleciony w podziękowanie za szczególną łaskę. Święta Królowo, pośredniczko łaski i Matko wszystkich, którzy Cię wzywają. Widzisz mój dar i wiesz, jak został utkany. Przyjmując mój dar, przyjmij także moją wdzięczność. W swojej dobroci wysłuchałaś prośby, którą tak gorąco i z ufnością kierowałem do Ciebie. Nie wątpiłem, że osiągnę to, o co proszę. Pokazałaś się jako Matka!

 • Który został ochrzczony w rzece Jordan

Troskliwa Matko Maryjo, rozważając tajemnicę chrztu, kiedy Twój boski Syn został ochrzczony przez Jana Chrzciciela – który nie jest godny nawet „odwiązania rzemienia na butach” – w rzece Jordan, kiedy otworzyło się niebo, a Duch Święty zstąpił w postaci gołębicy i usłyszeliśmy głos: „Tyś jest Syn mój, umiłowany! W Tobie mam upodobanie!”, gorąco proszę:

Ojcze nasz, 10 Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu, (O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego i wprowadź do nieba wszystkie dusze, zwłaszcza te, które najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.)

Łączę te modlitewne rozkwitłe, pachnące róże w prośbę o cnotę SOLIDARNOŚCI i kładę ten łańcuch modlitw u Twoich stóp.

 • Który objawił się nam na weselu w Kanie

Troskliwa Matko Maryjo, rozważając tajemnicę objawienia Twojego boskiego Syna na weselu w Kanie, kiedy swoją wszechmocą przemienił wodę w wino, dokonał swojego pierwszego znaku i objawił swoją chwałę, aby Jego uczniowie uwierzyli w Niego, gorąco proszę:

Ojcze nasz, 10 Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu, (O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego i wprowadź do nieba wszystkie dusze, zwłaszcza te, które najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.)

Łączę te modlitewne rozkwitłe, pachnące róże w prośbę o cnotę DOBROCI i kładę ten łańcuch modlitw u Twoich stóp.

 • Który nam zwiastował królestwo Boże i wezwał nas do nawrócenia

Troskliwa Matko Maryjo, rozważając tajemnicę zwiastowania królestwa Bożego, w którym Jezus wzywa do nawrócenia, odpuszcza grzechy tym, którzy z pokorną wiarą zbliżają się do Niego, rozpoczynając w ten sposób swoją służbę miłosiernej posługi, która będzie trwać aż do końca świata, gorąco proszę:

Ojcze nasz, 10 Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu, (O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego i wprowadź do nieba wszystkie dusze, zwłaszcza te, które najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.)

Łączę te modlitewne rozkwitłe róże w prośbę o cnotę MIŁOSIERDZIA i kładę ten łańcuch modlitw u Twoich stóp.

 • Który przemienił się na górze i objawił nam swoją chwałę

Troskliwa Matko Maryjo, rozważając tajemnicę przemienienia Twojego boskiego Syna na górze przed trzema Jego Apostołami, przygotowującymi się do chwili próby, w której smakują Jego chwałę zmartwychwstania, aby mogli zrozumieć, że krzyż nie jest ostatecznym końcem, ale krokiem ku światłu, gorąco proszę:

Ojcze nasz, 10 Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu, (O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego i wprowadź do nieba wszystkie dusze, zwłaszcza te, które najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.)

Łączę te modlitewne rozkwitłe, pachnące róże w prośbę o cnotę ROZUMIENIA i kładę ten łańcuch modlitw u Twoich stóp.

 • Który dał się nam w tajemnicy Eucharystii

Troskliwa Matko Maryjo, rozważając tajemnicę ustanowienia Eucharystii, kiedy Twój boski Syn, w nocy, w której był wydany, ofiarował swoje Ciało i Krew w postaci chleba i wina, abyśmy za każdym razem, gdy jemy ten chleb i pijemy z tej kieliszka, głosili Jego śmierć aż do Jego powrotu, gorąco proszę:

Ojcze nasz, 10 Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu, (O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego i wprowadź do nieba wszystkie dusze, zwłaszcza te, które najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.)

Łączę te modlitewne rozkwitłe, pachnące róże w prośbę o cnotę WDZIĘCZNOŚCI i kładę ten łańcuch modlitw u Twoich stóp.

Duchowa Komunia: Jezu, rzeczywiście obecny w Najświętszym Sakramencie, nie mogę Cię teraz przyjąć w sakramentalnej postaci, proszę Cię, sercem pełnym miłości, przyjdź duchowo do mojej duszy poprzez Niepokalane Serce Twojej Przenajświętszej Matki i pozostań ze mną na zawsze; Ty we mnie, a ja w Tobie przez Maryję, teraz i na wieki wieków.

Do prośby: Błogosławiona Dziewico Maryjo, ofiarowuję Ci tę duchową Komunię, abyś połączyła te moje modlitewne warkocze w wieniec, który ozdobi Twoje czoło. Matko moja, spojrzyj łaskawie na mój dar i wysłuchaj mojej prośby (wymień łaskę, której szukasz).

W podziękowaniu: Błogosławiona Dziewico Maryjo, ofiarowuję Ci tę duchową Komunię, abyś połączyła te moje modlitewne warkocze w wieniec, który ozdobi Twoje czoło, w podziękowaniu za (wymień, co prosiłeś otrzymać), który otrzymałem dzięki Twojej miłości.

Witaj Królowo…

Módl się za nas, Królowo Świętego Różańca.

Abyśmy byli godni obietnic Chrystusowych.

Modlitwa:

Boże, Twój Jednorodzony Syn swoim życiem, śmiercią i zmartwychwstaniem przygotował dla nas życie wieczne, prosimy, abyśmy, rozważając te tajemnice w świętym Różańcu Najświętszej Dziewicy Maryi, mogli naśladować to, co zawierają, a osiągnąć to, co obiecują. Przez tego samego Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Jak odmawiać Nowennę Pompejańską?

Dzień, w którym rozpoczynamy nowennę, zaznaczamy w kalendarzu, podobnie jak dzień jej zakończenia, czyli 54. dzień od rozpoczęcia modlitwy. Zaznaczamy również dzień, w którym rozpoczynamy część dziękczynną. Jeśli nowenna zostanie przerwana, zaczynamy od początku. Zawsze pamiętajmy, że modlitwa nie jest magią, a duchowość nie działa automatycznie. Każda szczera modlitwa jest wysłuchana, może tylko w inny sposób niż się spodziewamy.

W ciągu wszystkich dni modlimy się wszystkich trzech tajemnic różańcowych: radosnych, bolesnych i chwalebnych. Możemy również odmawiać tajemnicę światła, ale ważne jest, aby codziennie odmówić trzy różne tajemnice różańca. Modlitwę do tajemnicy można podzielić na kilka części w ciągu dnia.

W ciągu pierwszych 27 dni modlimy się o jedną konkretną łaskę, którą uznaliśmy za ważną potrzebę. Specyfiką tej nowenny jest więc nie wymienianie wielu intencji, ale wybór jednej ważnej i konkretnej intencji. Przed rozpoczęciem trzech codziennych różańców mówimy: „Ten różaniec odmawiam na Twoją cześć i chwałę, Królowo Świętego Różańca”, a następnie wypowiadamy wybraną intencję. Najlepiej modlić się o duchową przemianę nas i naszych bliskich, o świętość, nawrócenie serca…

Po odmówieniu różańców codziennie modlimy się następująco: „Pamiętaj, o łaskawa Królowo Świętego Różańca z Pompejów, że nigdy nie słyszano, aby ktoś z Twoich czcicieli z różańcem prosił o Twoją pomoc i został przez Ciebie zapomniany. Nie odrzucaj mojej modlitwy, Matko Wiecznego Słowa, ale wysłuchaj mnie łaskawie za pośrednictwem Twojego świętego różańca i z powodu Twojej łaskawości wobec sanktuarium w Pompejach. Amen!”

W kolejnych 27 dniach codziennie odmawiamy trzy różańce dziękczynne jako drugą część nowenny. Po odmówieniu trzech tajemnic różańcowych codziennie modlimy się następująco: „Co mogę Ci dać, o Królowo pełna miłości? Całe swoje życie poświęcam i oddaję Tobie. Jak tylko będę mógł, będę szerzyć Twoją chwałę, o Dziewico Świętego Różańca z Pompejów, bo kiedy zawołałem Twój pomoc, Boża łaska mnie nawiedziła. Wszędzie będę świadczył o miłosierdziu, jakie mi okazałaś! Jak tylko będę mógł, będę szerzyć pobożność do świętego różańca. Wszystkim opowiem, jak dobra byłaś dla mnie, tak aby i inni, tak jak ja, grzesznicy niewinni, z ufnością mogli przyjść do Ciebie. O, gdyby cały świat wiedział, jak dobra jesteś i ile masz miłosierdzia dla cierpiących, wszyscy ludzie by się do Ciebie zwracali! Amen.”

Każdy różaniec w obu częściach nowenny kończymy trzykrotnym wołaniem do Matki Bożej: „Królowo Świętego Różańca, módl się za nami!”

Ta nowenna jest dłuższa niż inne, wymaga ofiary i chociaż w dzisiejszych czasach nie łatwo znaleźć czas, ta modlitwa nie męczy, nie wyczerpuje. Znajdźmy odpowiednie miejsce i czas, i bez względu na wszystko odmawiajmy różaniec sercem, abyśmy mogli uczestniczyć w wielkich planach Matki Bożej dla tego świata i każdego z nas.

Odmów również ten różaniec: Różaniec Matki Bożej Uzdrowienia

Powiązane wpisy