Modlitwy, Nowenna

Nowenna do Świętego Szarbela

nowenna św. Charbelowi

Pierwszy dzień

O, cudotwórco, święty Szarbelu, z którego nieskażonego ciała, które zostało uwielbione w Bożym darze nieskazitelności cielesnej, emanuje woń niebios, przyjdź mi z pomocą i wyproś u Boga łaskę… (określ intencję modlitwy), aby Potrzebuję. Amen. Święty Szarbelu, módl się za nami! Panie, Ty udzieliłeś św. Szarbelowi łaski głębokiej wiary, proszę Cię za wstawiennictwem św. Szarbela o łaskę, abym mógł żyć według Twoich świętych przykazań i Pisma Świętego. Przez Chrystusa, naszego Pana.

Amen.
Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo
Chwała Ojcu…

Drugi dzień

Święty Szarbelu, męczenniku życia monastycznego, do Ciebie, który nauczyłeś się cierpieć i żyć w wyrzeczeniu, a którego Chrystus dał nam jako jasny przykład i wzór do naśladowania, wstawiam się i modlę o miłosierdzie… (podaj intencję modlitwy) za Twoim wstawiennictwem. Amen. Święty Szarbelu, pachnące naczynie, módl się za nami! Miłosierny Boże, który dałeś św. Szarbelowi łaskę czynienia cudów, zmiłuj się nade mną i modlę się, abym za jego wstawiennictwem uzyskał łaskę, o którą Cię proszę.

Amen.
Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo
Chwała Ojcu…

Dzień trzeci

Święty Szarbelu, który jaśniejesz jak gwiazda na niebie Kościoła, oświeć moją drogę, wzmocnij moją nadzieję. Szczególnie proszę Cię, abyś wyprosił łaskę, o którą Cię proszę, od Pana naszego Jezusa Chrystusa Ukrzyżowanego, któremu wiernie służyłeś przez całe swoje życie i zasłużyłeś na niezniszczalną koronę… (podaj intencję modlitwy). Święty Szarbelu, wzorze cierpliwości i milczenia, módl się za nami! Panie Jezu, który poświęciłeś św. Szarbela i pomogłeś mu nieść krzyż, daj mi siłę, abym cierpliwie dźwigał ciężar życia w posłuszeństwie Twojej świętej woli za wstawiennictwem św. Szarbela. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Amen.
Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo
Chwała Ojcu…

Czwarty dzień

Ojcze, umiłowany Święty Szarbelu, uciekam się do Ciebie. Z sercem pełnym ufności proszę Cię o Twoje święte wstawiennictwo. Mocą Twojego wstawiennictwa, jakie masz u Boga, oczekuję łask, o które Cię szczególnie proszę… (podać intencję modlitwy). Okaż mi jeszcze raz swą przysługę i błagaj o litość. O, święty Szarbelu, źródło cnót, wstawiaj się za nami! Boże, który dałeś św. Szarbelowi łaskę pójścia za Tobą i jak najpełniejszego upodobnienia się do Ciebie, pomóż mi wzrastać w cnotach chrześcijańskich i daj mi łaskę wysławiania Cię na wieki.

Amen.
Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo
Chwała Ojcu…

Piąty dzień

Święty Szarbelu, umiłowany przez Boga, oświeć mnie, pomóż, naucz mnie podobać się Bogu. Pośpiesz się, żeby mi pomóc. Ojcze ukochany proszę Cię o wstawiennictwo u Boga o łaskę… (podaj intencję modlitwy). Święty Szarbelu, przyjacielu Ukrzyżowanego, módl się za nami. O Boże, wysłuchaj moją modlitwę za wstawiennictwem świętego Szarbela. Ratuj moje biedne serce i obdarz mnie pokojem. Uspokój moją duszę. Tobie, Panie, wszelka cześć i dzięki na wieki wieków.

Amen.
Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo
Chwała Ojcu…

Dzień szósty

Święty Szarbelu, wielki orędowniku, proszę Cię o łaskę, o którą szczególnie Cię proszę w tej nowennie… (określ intencję modlitwy). Wystarczy jedno Twoje słowo, aby Jezus mi przebaczył, zlitował się nade mną i udzielił mi łaski, o którą proszę. Święty Szarbelu, radości nieba i ziemi, módl się za nami! Boże, który wybrałeś św. Szarbela, aby nas bronił przed Twoim świętym gniewem, udziel mi za jego wstawiennictwem łaski, o którą szczególnie Cię proszę… (podaj intencję modlitwy), abym mógł kiedyś wraz z nim uwielbić Cię w niebo na wieki wieków.

Amen.
Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo
Chwała Ojcu…

Siódmy dzień

Święty Szarbelu, umiłowany i umiłowany święty i orędownik ludzi, jesteś wiernym pomocnikiem tych, którzy są w tarapatach, proszę cię o twoje wstawiennictwo przed Bogiem. Pomóż mi otrzymać łaskę, o którą szczególnie Cię proszę… (podaj intencję modlitwy). Święty Szarbelu, genialny doradco, poleć nas Panu! O Boże, wiele moich grzechów uniemożliwia dotarcie Twojej łaski do mnie. Udziel mi łaski pokuty za wszystkie moje grzechy. Wysłuchaj moich modlitw za wstawiennictwem Świętego Szarbela. Przywróć radość mojemu zbolałemu sercu i spełnij moje pragnienie. Tobie, który jesteś uosobieniem łaski, wszelka chwała, chwała i cześć na wieki wieków.

Amen.
Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo
Chwała Ojcu…

Ósmy dzień

Święty Szarbelu, zawsze, gdy pomyślę o tym, jak klękałeś, pościłeś, modliłeś się i oddawałeś Bogu w ciągu swojego życia, moja ufność i ufność w Twoje potężne wstawiennictwo wzrasta. Proszę, wstawiaj się za mną u Pana, abym wyjednał łaski, o które szczególnie Cię proszę… (podaj intencję modlitwy). Święty Szarbelu, który całkowicie należałeś do Boga, módl się za nami! O Jezu, Rozjemco pokoju, Ty swoją łaską doprowadziłeś umiłowanego Szarbela do doskonałości i świętości. Szczerze proszę Cię o łaskę przeżycia reszty mojego życia według Twojej świętej woli wobec mojego życia. Boże, mój Zbawicielu, kocham Cię.

Amen.
Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo
Chwała Ojcu…

Dziewiąty dzień

Ojcze, święty Szarbelu, jestem na końcu nowenny. Raduje się moje serce, gdy z Tobą rozmawiam. Mam wielką nadzieję, że otrzymam od Jezusa łaski, o które prosiłam za Twoim wstawiennictwem. Żałuję za wszystko i wyrzekam się wszystkich moich grzechów i obiecuję, że już do nich nie wrócę. Proszę Cię o spełnienie mojego pragnienia, o które Cię proszę… (określ intencję modlitwy). Święty Szarbelu, ukoronowany chwałą, módl się za nami! Panie, wysłuchaj modlitw św. Szarbela i udziel mi łaski, o którą proszę; zlituj się nade mną w trudnych chwilach. Broń mnie przed złem, przed którym nie mogę się obronić. A wam wszystkim dzięki, cześć i chwała na wieki wieków.

Amen.
Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo
Chwała Ojcu…

Odmawiajcie także tę nowennę: Nowennę do Św. Anny

Całą listę nowenn znajdziesz tutaj: Nowenna

Powiązane wpisy