Modlitwy, Nowenna

Nowenna do Bożego Miłosierdzia

Nowenna – do Bożego Miłosierdzia

Modlitwa od Wielkiego Piątku do Święta Bożego Miłosierdzia

Pobożność do miłosiernego Jezusa w chwili Jego śmierci (15 godzina)

Św. Faustyna: Nowenna, którą Jezus kazał mi napisać i odmawiać przed Świętem Miłosierdzia. Zaczyna się w Wielki Piątek.

„Chcę, abyś przez te dziewięć dni prowadził dusze do źródła Mojego miłosierdzia, aby czerpały siłę, pociechę i wszelkie łaski potrzebne im w trudach życia, a zwłaszcza w chwili śmierci. Każdego dnia prowadzić będziesz do mego serca inną grupę dusz i zanurzać je w morze Mojego miłosierdzia. Ja zaś wprowadzę te dusze do domu Mojego Ojca. Będziesz to czynił w tym i przyszłym życiu. Nie odmówię niczego żadnej duszy, którą prowadzisz do źródła Mojego miłosierdzia. Będziesz codziennie prosił Mojego Ojca o łaskę dla tych dusz przez Moją gorzką mękę.”

Pierwszy dzień

Jezus: „Przyprowadź Mi dzisiaj całe ludzkość, a zwłaszcza grzeszników, i zanurz ich w morze Mojego miłosierdzia. Tym sposobem pocieszy mnie to w gorzkiej żałości, którą przynosi mi utrata dusz.”

Modlitwa św. Faustyny: Miłosierny Jezu, którego cechą jest zmiłowanie się i przebaczenie, nie patrz na nasze grzechy, ale na ufność, którą mamy w Twoje nieskończone dobroć, przyjmij nas do mieszkania Twojego Miłosiernego Serca i nigdy nas z niego nie wypuszczaj. Prosimy Cię o to przez Twoją miłość, która jednoczy Cię z Ojcem i Duchem Świętym.

O wszechmocy Bożego miłosierdzia, zbawienie dla grzesznika, jesteś morzem miłosierdzia i litości, pomagasz temu, kto pokornie się do Ciebie modli.

Wieczny Ojcze, spójrz łagodnym okiem na całą ludzkość – zwłaszcza na biednych grzeszników – zamkniętych w Miłosiernym Sercu Jezusa i przez Jego gorzką mękę okazuj nam Twoje miłosierdzie, abyśmy świętowali potęgę Twojego miłosierdzia na wieki wieków. Amen.

KORONKA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

Drugi dzień

Jezus: „Przyprowadź Mi dzisiaj dusze kapłanów i osób zakonnych i zanurz je w Moim niezmierzonej miłosierdziu. Dali mi one siłę do zniesienia gorzkiej męki. Przez nich, jak przez kanały, wylewa się moje miłosierdzie na ludzkość.”

Modlitwa św. Faustyny: Miłosierny Jezu, od którego pochodzi wszelkie dobro, pomnóż w nas łaski, abyśmy pełnili godne uczynki miłosierdzia, aby ci, którzy nas obserwują, wielbili Ojca miłosierdzia, który jest w niebie.

Źródło Bożej miłości

W sercach gości czystych,

Zanurzonych w morzu miłosierdzia,

Błyszczą jak gwiazdy, jasne jak świt.

Wieczny Ojcze, spójrz oczami Twojego miłosierdzia na wybrane stado w Twoim winnym ogrodzie, na dusze kapłanów i osób zakonnych i obdarz je mocą Twojego błogosławieństwa, a uczuciem Serca Twojego Syna, w którym są zamknięte, obdarz je mocą Twojego światła, aby mogły prowadzić innych drogami zbawienia, abyśmy razem śpiewali chwałę Twojemu nieskończonemu miłosierdziu na wieki wieków. Amen.

KORONKA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

Trzeci dzień

Jezus: „Dzisiaj przyprowadź do Mnie wszystkie pobożne i wiernych dusze i zanurz je w otchłań Mojego miłosierdzia. Te dusze pocieszyły Mnie na Drogo Krzyżową. Były one kroplami pocieszenia w morzu goryczy.”

Modlitwa św. Faustyny: Jezu, jedyne Miłosierdzie, obdarzasz nas wszystkimi łaskami z Twego niepojętego miłosierdzia. Przyjmij nas do Twego Miłosiernego Serca i nie pozwól nam nigdy z niego odejść. Prosimy Cię przez niepojętą miłość, w której płonie Twoje Serce do Ojca Niebieskiego.

Niezbadane są cuda miłosierdzia,
Nie przenikają ich ani grzesznik, ani sprawiedliwy,
Patrzysz na wszystko okiem litości,
I wszystko przyciągasz do Swojej miłości.

Wieczny Ojcze, patrz oczami miłosierdzia na wiernych dusze, dziedzictwo Twojego Syna, i przez Jego gorzkie męki obdarz je Twoim błogosławieństwem. I przyjmij je pod Twoją stałą opiekę, aby nie straciły miłości i skarbów świętej wiary, ale chwaliły wraz z chórami aniołów i świętych Twoje nieskończone miłosierdzie na wieki wieków. Amen.

KORONKA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

Czwarty dzień

Jezus: „Dzisiaj przyprowadź do Mnie pogan i tych, którzy Mnie jeszcze nie znają. Myślałem o nich podczas mojej gorzkiej męki. Ich przyszła gorliwość pocieszała moje Serce. Zanurz je w otchłań mojego miłosierdzia.”

Modlitwa św. Faustyny: Miłosierny Jezu, Tyś jest światłością całego świata. Przyjmij do Twego Miłosiernego Serca dusze pogan, którzy Cię jeszcze nie znają. Niech promienie Twojej łaski oświecą ich, aby razem z nami wielbiły cuda Twojego miłosierdzia i nie pozwól im opuścić mieszkania w Twoim Miłosiernym Sercu.

Niech światło Twojej miłości
Oświeci mrok dusz.
Spraw, aby te dusze poznały Cię,
I razem z nami wielbiły Twoje miłosierdzie.

Wieczny Ojcze, patrz z oczami miłosierdzia na dusze pogan i tych, którzy Cię jeszcze nie znają, ale są zamknięte w Serce Miłosiernego Jezusa. Prowadź je do światła Ewangelii. Te dusze nie wiedzą, jak wielkim szczęściem jest miłość do Ciebie. Spraw, aby i one wielbiły hojność Twojego miłosierdzia na wieki wieków. Amen.

KORONKA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

Piąty dzień

Jezus: „Dzisiaj przyprowadź do Mnie dusze heretyków i odłączonych i zanurz ich w otchłani mojego miłosierdzia. W gorzkich mękach rozrywały moje Ciało i Serce – to jest Moje Kościół. Gdy wracają do jedności Kościoła, leczą moje rany i tym samym łagodzą moje męki.”

Modlitwa św. Faustyny: I za tych, którzy rozdzielili Twoją odzież jedności, płynie z Twojego Serca źródło łaski. Wszechmogące miłosierdzie Twoje, Boże, może wydobyć te dusze z błędu.

Miłosierny Jezu, Ty jesteś dobrocią samą. Nie odmawiasz światła tym, którzy o to proszą. Przyjmij do Twego Miłosiernego Serca dusze odłączonych i pogan i przyciągnij je swoim światłem do jedności Kościoła. Nie pozwól im opuścić mieszkania w Twoim Miłosiernym Sercu, ale spraw, aby i one wielbiły hojność Twojego miłosierdzia.

Wieczny Ojcze, patrz z miłosiernymi oczami na dusze odłączonego rodzeństwa, które zmarnowały Twoje dobra i nadużyły Twoich łask, utrzymując uparcie w swoich błędach. Nie patrz na ich grzechy, ale na miłość Twojego Syna i na Jego gorzką mękę, którą wziął na siebie dla nich, bo i one są zamknięte w Serce Miłosiernego Jezusa. Spraw, aby i one wielbiły Twoje wielkie miłosierdzie na wieki wieków. Amen.

KORONKA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

Szósty dzień

Jezus: „Dziś przyprowadź do mnie ciche i pokorne dusze oraz dusze małych dzieci i zanurz je w oceanie mojego miłosierdzia. Te dusze są najbardziej podobne do mojego serca; dały mi siłę w chwilach mojego gorzkiego cierpienia. Widziałem je jako ziemskie anioły, które będą strzec moich ołtarzy. Na nie wylewam rzeki mojego miłosierdzia. Moje łaski mogą przyjąć jedynie pokorne dusze. Pokorne dusze są obdarzone moim zaufaniem.”

Modlitwa św. Faustyny: Miłosierny Jezu, sam powiedziałeś: „Uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem.” Przyjmij do Twojego Miłosiernego Serca ciche, pokorne dusze oraz dusze małych dzieci. Te dusze zachwycają całe niebo, a Ojciec Niebieski w nich znajduje szczególną radość. Są one bukietem kwiatów przed Bożym tronem, a Bóg sam wypełnia się ich aromatem. Te dusze mają stałe miejsce w Serce Jezusowe i nieustannie śpiewają pieśń miłości i miłosierdzia na wieki.

Dusza prawdziwie pokorna i cicha,

Oddycha rajem już tutaj na ziemi,

A aromatem jej pokornego serca

Stwórca sam jest zachwycony.

Wieczny Ojcze, spójrz miłosiernym okiem na ciche i pokorne dusze oraz dusze małych dzieci, które są zamknięte w Serce Miłosiernego Jezusa. Ojcze Miłosierdzia, pełen dobroci, proszę Cię, przez gorzkie cierpienie Twojego Syna i Jego trzygodzinne umieranie na krzyżu, pozwól, aby one również chwaliły bezdno Twojego miłosierdzia. Amen.

KORONKA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

Siódmy dzień

Jezus: „Dzisiaj przyprowadź do mnie dusze, które szczególnie czczą i wielbią moje miłosierdzie i zanurz je w moim miłosierdziu. Te dusze najczęściej opłakiwały moją mękę i najgłębiej przenikały mojego Ducha. Są one żywym lustrem mojego Serca Miłosiernego. Te dusze będą świecić w przyszłym życiu wyjątkowym światłem. Żadna z nich nie wpadnie w ogień piekielny. W chwili śmierci szczególnie będę bronił każdej z nich.”

Modlitwa św. Faustyny: Miłosierny Jezu, Twoje Serce jest czystym miłosierdziem. Przyjmuj do Swego Miłosiernego Serca te dusze, które szczególnie czczą i wielbią wielkość Twojego miłosierdzia. Te dusze są silne dzięki mocy Bożej. W każdym cierpieniu i trudnościach idą naprzód ufając Twojemu miłosierdziu. Te dusze są zjednoczone z Jezusem i niosą na swoich barkach całe ludzkość. Nie będą podlegać surowemu sądowi, bo w chwili śmierci zostaną otoczone Twoim miłosierdziem.

Dusza, która wielbi dobroć swego Pana, jest szczególnie przez Niego kochana, zawsze jest blisko źródła życia i czerpie łaski z Bożego miłosierdzia.

Wieczny Ojcze, spojrzyj łaskawym okiem na dusze, które wielbią i czczą Twoją największą cechę – nieskończone miłosierdzie. Są one zamknięte w Serce Miłosiernego Jezusa. Te dusze są żywą Ewangelią. Ich ręce są pełne uczynków miłosierdzia, a ich dusze, pełne radości, śpiewają pieśń miłosierdzia Najwyższemu. Proszę Cię, Boże, okazuj im miłosierdzie za nadzieję i ufność, jaką mają w Tobie. Niech spełni się na nich obietnica Jezusa, który powiedział, że dusze, które będą czciły moje nieskończone miłosierdzie, będą przeze mnie bronione jako mój chwała w życiu, a zwłaszcza w chwili śmierci. Amen.

KORONA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

Ósmy dzień

Jezus: „Dzisiaj przyprowadź do mnie ochłodzone dusze i zanurz je w bezmiarze mojego miłosierdzia. Te dusze najbardziej ranią moje Serce. W Ogrójcu moja dusza doświadczyła największego odpychania ze strony ochłodzonych dusz. One były powodem, dla którego powiedziałem: Ojcze, jeśli to możliwe, niech ten kielich Mnie minie. Ich ostatnią deską ratunku jest moje miłosierdzie.”

Modlitwa św. Faustyny: Miłosierny Jezu, Ty jesteś czystym miłosierdziem. Wprowadzam do Twego Miłosiernego Serca dusze, które są ochłodzone. Niech te zmarznięte dusze, które przypominają martwe ciała, i które wypełniają Cię odrazą, ogrzewają się w ogniu Twojej czystej miłości. O Miłosierny Jezu, wykorzystaj potęgę Twojego miłosierdzia, aby je wprowadzić w ogień Twojej miłości i obdarzyć świętą miłością, bo Ty wszystko możesz.

Ogień i lód nie mogą być połączone, bo albo ogień zgaśnie, albo lód się roztopi.

Ale Twoje miłosierdzie, Boże, może pomóc w jeszcze większej potrzebie.

Wieczny Ojcze, patrz łaskawym okiem na ochłodzone dusze, które są zamknięte w Serce Miłosiernego Jezusa. Ojcze Miłosierdzia, proszę Cię, przez gorzkie cierpienie Twojego Syna i Jego trzygodzinne umieranie na krzyżu, pozwól, aby one również chwaliły bezdno Twojego miłosierdzia. Amen.

KORONKA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

Dziewiąty dzień

Jezus: „Dzisiaj przyprowadź do mnie ochłodzone dusze i zanurz je w głęboką otchłań mojego miłosierdzia. Te dusze najbardziej boleśnie ranisz moje Serce. W Ogrójcu moja dusza doświadczyła największego odrzucenia ze strony ochłodzonej duszy. To ochłodzone dusze były powodem moich słów: Ojcze, zabierz ten kielich ode Mnie, ale niech się dzieje Twoja wola. Ich ostatnią deską ratunku jest ucieczka do mojego miłosierdzia.”

Modlitwa św. Faustyny: Miłosierny Jezu, Ty jesteś czystym miłosierdziem. Wprowadzam do Twego Miłosiernego Serca ochłodzone dusze. Niech te zamarznięte dusze, przypominające martwe ciała i wypełniające Cię odrazą, rozgrzewają się w ogniu Twojej czystej miłości. O Miłosierny Jezu, użyj wszechmocnego miłosierdzia, aby wprowadzić je w płomień Twojej miłości i obdarzyć świętą miłością, bo Ty możesz wszystko.

Ogień i lód nie mogą być połączone, bo albo ogień zgaśnie, albo lód się roztopi. Ale Twoje miłosierdzie, Boże, może pomóc w jeszcze większej potrzebie. Wieczny Ojcze, patrz z łaską na ochłodzone dusze, które są zamknięte w Serce Miłosiernego Jezusa. Ojcze Miłosierdzia, proszę Cię, przez gorzkie cierpienie Twojego Syna i Jego trzygodzinne umieranie na krzyżu, pozwól, aby i one chwaliły bezdno Twojego miłosierdzia.

Amen.

KORONKA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

Całą listę nowenn znajdziesz tutaj: Nowenna

Powiązane wpisy