Litanie, Modlitwy

Biblijna Litania do Matki Bożej

Biblijne Litanie Matki Bożej

Modlitwa litanii może rozpocząć się Psalmem 95, a także Pieśnią Zachariasza (Łk 1, 68-79; Łk 1, 46-55; Łk 2, 29-32)

Panie, zmiłuj się!

Panie, zmiłuj się,
Chryste, zmiłuj się,
Panie, zmiłuj się,
Chryste, wysłuchaj nas,
Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze niebieski Boże, zmiłuj się nad nami!
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami!
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami!
Święta Trójco, jeden Boże, zmiłuj się nad nami!

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami!
Nowa Ewo,
Matko żywych,
Potomku Abrahama,
Dziedzicu obietnicy,
Pociecho Jesejowa,
Córko Syjonu,
Ziemia dziewicza,
Drabino Jakubowa,
Gorejący krzaku,
Przybytku Najwyższego,
Skrzynio przymierza,
Tronie mądrości,
Miasto Boże,
Wschodnia bramo,
Źródło żywej wody,
Zorzo zbawienia,
Radości Izraela,
Chwało Jeruzalem,
Chwało naszego ludu,
Dziewico z Nazaretu,
Dziewico pełna łaski,
Dziewico obłokiem Ducha Świętego osłonięta,
Dziewico i Matko,
Służebnico Pańska,
Służebnico Słowa,
Służebnico pokorna i uboga,
Narzeczona Józefa,
Błogosławiona między kobietami,

Matko Jezusa – Emanuela,
Matko Syna Dawidowego,
Matko Pana,
Matko uczniów Jezusa,
Matko, która prędko udała się do Elżbiety,
Matko, która się radowała w Betlejem,
Matko, która przedstawiła Syna w świątyni,
Matko, która uciekła do Egiptu,
Matko, która drżała w Jerozolimie,
Matko, która czuwała w Kanie,
Matko, która była silna na Kalwarii,
Matko, która modliła się w Wieczerniku,

Niewiasto Nowego Przymierza,
Niewiasto odziana w słońce,
Niewiasto ukoronowana gwiazdami,
Królowo po prawicy Króla,

Błogosławiona, bo uwierzyłaś, będziemy Cię wysławiać!
Błogosławiona, bo zachowałaś słowo, będziemy Cię błogosławić!
Błogosławiona, bo spełniłaś wolę Ojca, będziemy Cię wielbić!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – zmiłuj się nad nami, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – zmiłuj się nad nami!

Ojcze nasz…
– Módl się za nami, święta Bogurodzico.
– Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się
Ojcze, Ty z pokolenia na pokolenie objawiasz swoją miłość do człowieka.
Dziękujemy Ci, że w pełni czasu, przez Błogosławioną Dziewicę Maryję, obdarzyłeś nas swoim Synem i naszym Zbawicielem; udziel nam Ducha prawdy, abyśmy w wydarzeniach historycznych odkryli znaki nadziei i pokoju, abyśmy osiągnęli w życiowych wydarzeniach zarodki wolności i łaski.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Całą listę litanii znajdziesz tutaj: Litanie

Powiązane wpisy