Religijne cytaty

Efezjan 3, 14-21

Efezjanom 3, 14-21

Dlatego zginam kolana przed Ojcem, od którego imię każdemu ojcostwu na niebie i na ziemi: niech wam da według bogactwa swojej chwały, abyście mocą Ducha Jego umocnieni zostali wewnętrznie, aby przez wiarę Chrystus zamieszkał w waszych sercach, abyście w miłości zakorzenieni i utwierdzeni mogli pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest długość i szerokość i wysokość i głębokość, i poznać przewyższającą wszelką poznanie miłość Chrystusową, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. A temu, który mocą działającą w nas może uczynić o wiele więcej, niż prosimy lub rozumiemy, Jemu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie przez wszystkie pokolenia, na wieki wieków! Amen.

Znajdź kompletną listę cytatów religijnych tutaj: Cytaty religijne

Powiązane wpisy