Dlaczego odpowiednie modlitwy są dobre?

Odpowiednie modlitwy są dobre, ponieważ pomagają ludziom połączyć się z Bogiem i wyrazić swoje uczucia wobec niego. Modlitwa jest sposobem, aby człowiek mógł zmierzyć się ze swoimi lękami, nadziejami i pragnieniami, zbliżyć się do Boga i szukać jego pomocy i pocieszenia. Odpowiednie modlitwy mogą również pomóc ludziom poczuć się bliżej i bardziej związani z innymi ludźmi we wspólnocie oraz dzielić wspólne wartości religijne i duchowe.

Odpowiednie modlitwy