Dlaczego modli się do świętych?

Molitve świętym są zwykle odmawiane, aby szukać pomocy lub pocieszenia od świętych osób, które przeszły przez ten świat i doświadczyły bliskości Boga. Ludzie wierzą, że święci są szczególnie bliscy Bogu ze względu na ich świętość i ofiary, które złożyli dla wiary, i że są w stanie wstawiać się za nimi przed Bogiem i prosić o Jego pomoc dla nich. Modlitwy do świętych są również zwykle odmawiane w celu wstawiennictwa u Boga w trudnych sytuacjach, takich jak choroba czy osobiste problemy. Modlitwy do świętych są częścią wielu tradycji religijnych i służą jako sposób na połączenie się z Bogiem i wyrażenie swojej wiary w Niego.

Molitve świętym