Anielskie wiadomości

Archanioł Ariana

anioł ariana

Archaniołowie, tacy jak archanioł Ariana, są duchowymi istotami, które mówią nam o woli Bożej. Są oni posłańcami Bożymi. Każdy archanioł niesie ze sobą specyficzne cechy i atrybuty Boga, Stwórcy. Niosą ze sobą niezmierzone Boskie światło i miłość, która czyni nasze życie lepszym. Służą zgodnie z wolą Bożą, zarówno na niebie, jak i na ziemi. Misją archaniołów jest służenie i pomaganie ludzkości. Wiele religii na świecie uznaje obecność aniołów we wszystkich aspektach swojego życia. Archaniołowie są istotami, które istnieją poza czasem i przestrzenią. Znają przeszłość, teraźniejszość i przyszłość; dlatego są w stanie zaoferować nam silne prowadzenie i oświecenie.

Istnieje tak wielu archaniołów, że ludzie nie wiedzą o istnieniu niektórych z nich. Archanioł Ariana jest jednym z wielu archaniołów, którzy pracują zgodnie z wolą Bożą, aby pomóc ludzkości. Ariana jest głównie znana jako 'Archanioł dzieci’. Pracuje nad ochroną dzieci przed urazami. Archanioł Ariana jest głównym aniołem stróżem specjalnych dzieci, czyli dzieci urodzonych z trudnościami w rozwoju lub z specjalnymi potrzebami lub zdolnościami. Archanioł Ariana pomaga ludzkości dostrzec światło i miłość, które dzieci z specjalnymi potrzebami mogą przynieść światu swoimi specjalnymi darami. Pracuje nad otwarciem oczu ludzkości na korzyści, jakie specjalne dary tych dzieci mogą przynieść światu.

Ariana jest również związana z królestwem minerałów i kryształów. Dlatego nazywana jest również 'kryształowym archaniołem’. Zachęca nas do patrzenia na życie z innej perspektywy, która przyniesie nam radość, szczęście i spełnienie. Zachęca nas do otwarcia naszych umysłów na możliwości, aby większe rzeczy mogły się objawić w naszym życiu. Ten archanioł niesie ze sobą uspokajającą energię, która jako istotom ludzkim pomaga nam pokonać wyzwania i zaakceptować fakt, że wszystko, co dzieje się w naszym życiu, ma swoje powody. Bóg ma dla nas wielkie plany. Pracuje nad tym, abyśmy się rozwijali i stawali się wielcy. Wszystko, co musimy zrobić, to zaakceptować Jego prowadzenie i ochronę poprzez połączenie z Jego aniołami. Archanioł Ariana pomaga nam zrozumieć, że każdy z nas ma różne dary i talenty, które powinniśmy wykorzystać, aby pozytywnie zmienić świat. Pomaga nam zrozumieć nasz potencjał i wielkie rzeczy, które możemy zrobić, aby ulepszyć nasze życie i życie innych. Chce, abyśmy kontynuowali pracę nad tym, co nas pasjonuje, bez rezygnacji. Rezygnacja nie jest opcją, dopóki archanioł Ariana wpływa na nasze życie w ten czy inny sposób.

Bliźniaczy płomień archanioła Ariany to archanioł Nataniel. Podobnie jak jej bliźniaczy płomień, archanioł Ariana pracuje z kryształami, szlachetnymi metalami i cennymi minerałami, aby pomóc nam zrozumieć i wykorzystać leczenie kryształami. Otwiera nam również oczy na metody samoleczenia, które pomagają nam utrzymać zdrowie i dobrobyt pod kontrolą. Ariana prowadzi dzieci z niepełnosprawnościami. Zapewnia, że te dzieci otrzymują odpowiednią miłość i uwagę od swoich opiekunów lub rodziców. Pracuje nad ochroną tych dzieci przed złem. Wielu ludzi czuje się przytłoczone i niekochane przez Boga, gdy przyjmują dziecko z specjalnymi potrzebami do rodziny. Ariana daje im nadzieję, że rzeczy poprawią się i że Bóg zadba o ich potrzeby. Archanioł Ariana zaciekle chroni dzieci ze specjalnymi potrzebami w obliczu nieszczęść. Jej zadaniem jest zapewnienie, że nie doznają żadnej krzywdy. Jest ona aniołem stróżem, na którym możemy polegać, że pokaże nam miłość, którą mają nasze specjalne dzieci, i światło, które oświetlają światem.

Ten archanioł pracuje również nad tym, abyśmy osiągnęli nasz najwyższy potencjał w życiu. Prześle nam pomoc i wsparcie, których potrzebujemy, aby pozostać na właściwej drodze i spełnić nasze Boskie życiowe przeznaczenie i misję duszy. Wszystko, czego pragnie, to uczynić świat lepszym miejscem dla ludzkości.
Archanioł Ariana ma doskonałą znajomość wszystkich aspektów leczenia kryształami. Leczenie kryształami pobudza przepływ dobrej i pozytywnej energii w naszym życiu. Każdy kryształ dostępny na świecie ma swoje własne zdolności lecznicze dla ciała, umysłu i duszy. Leczenie kryształami pomaga uwolnić ciało i umysł od negatywnej energii dla dobrostanu emocjonalnego i fizycznego. Z archaniołem Arianą w naszym życiu możemy być pewni, że nasze dzieci są chronione. Będziemy żyć życiem, jakie chcemy, dopóki słuchamy jej przesłań i robimy to, czego Boże królestwo pragnie.
Zachęca nas do zdobycia wyższej perspektywy w życiu i do życia celowo i z intencją. Archanioł Ariana będzie prowadzić i pomagać dzieciom, dopóki będą żyły.

Powiązane wpisy