Izrażenie "Ewangelia dnia" jest zazwyczaj używane w kontekście chrześcijańskim. Ewangelia to chrześcijańskie pojęcie, które oznacza dobrą nowinę lub wieść o Jezusie Chrystusie, Jego nauce, życiu, śmierci i zmartwychwstaniu. Ewangelie to cztery księgi w Nowym Testamencie Biblii (Mateusz, Marka, Łukasza i Jana), które opisują służbę i przesłanie Jezusa. "Ewangelia dnia" zazwyczaj odnosi się do krótkiego fragmentu z tych Ewangelii, który jest czytany podczas każdej katolickiej mszy w ciągu roku liturgicznego. Każdy dzień w kalendarzu kościelnym ma swoje konkretne czytanie ewangeliczne, które jest czytane podczas Mszy Świętej. Ewangelia dnia pomaga wiernym rozważać i medytować nad Słowem i przesłaniem Jezusa oraz stosować je w ich codziennym życiu.

To czytanie ewangeliczne zazwyczaj towarzyszy homilii, czyli kazaniu księdza lub kaznodziei, które pomaga wiernym lepiej zrozumieć przesłanie dzisiejszej Ewangelii i jak je zastosować w swoim życiu. Ewangelia dnia może również być dostępna w formie drukowanej lub za pośrednictwem różnych chrześcijańskich mediów, aby umożliwić wiernym dodatkowe medytacje i rozważania.

Ewangelia dnia

NAJWIĘKSZE EWANGELIE

"*" oznacza pola wymagane

Twoje imię*
To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.