Ewangelia dnia

Ewangelia wg. Marka

Ewangelia według Marka

Ewangelia Marka lub Ewangelia według św. Marka to księga religijna, będąca częścią Nowego Testamentu. Oznaczenie skrótu to (Mk). Tradycyjnie przypisuje się ją św. Markowi i jest ona najkrótszą spośród czterech kanonicznych ewangelii.

Jest to ewangelia synoptyczna. Uważa się, że służyła jako wzór dla dwóch pozostałych ewangelii synoptycznych (Ewangelia wg. Mateusza i Ewangelia wg. Łukasza).

Kto jest autorem Ewangelii wg. Marka?

Ewangelia wg. Marka prawdopodobnie była pierwszą spisaną Ewangelią. Wielu chrześcijan uważa, że została napisana przez św. Marka, najprawdopodobniej w Rzymie około 60-70 roku. Początkowo uważano, że została napisana dopiero po stworzeniu Ewangelii wg. Mateusza, co jest powodem, dla którego znajduje się w Biblii po niej.

Styl pisania Marka jest bardzo prosty i przypomina ludowe opowiadanie. Początkowo księga ta została spisana dla rzymskiej społeczności chrześcijańskiej.

W rzeczonej Ewangelii zapisane jest nauczanie apostoła Piotra w Rzymie. Marek skomponował swoją Ewangelię tak, aby jego czytelnicy mogli rozpoznać w Jezusie Chrystusie Syna Bożego, zwłaszcza w tym, co uczynił. Opisuje on przygotowanie do publicznej działalności, działalność w Galilei, w Jerozolimie, cierpienie, śmierć i zmartwychwstanie.

W Kościele katolickim przed reformą liturgiczną czytano tę Ewangelię tylko w niedziele po Zesłaniu Ducha Świętego przez trzy niedziele, natomiast Ewangelia wg. Mateusza była czytana przez dwadzieścia niedziel, Ewangelia wg. Łukasza przez szesnaście, a Ewangelia wg. Jana przez dwanaście.

Co zawiera Ewangelia wg. Marka?

1. Przygotowanie do działalności Jezusa

Kazanie Jana Chrzciciela (Mt 3, 1–12; Łk 3, 1–18; J 1, 19–27)

Początek Ewangelii dotyczącej Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Napisano w Księdze Izajasza proroka:

Oto Ja posyłam przed Twą twarz mojego posłańca, który przygotuje Twoją drogę.

Głos woła na pustyni:

Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki Jego!

I tak pojawił się Jan: chrzcił na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Cała ziemia Judy i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy wychodzili do niego, aby przyjmować chrzest, wyznając swoje grzechy. Jan ubierał się w sierść wielbłąda, z pasa ze skóry, i żywił się szarańczą i miodem dzikim.

A głosił: „Za mną idzie mocniejszy ode mnie. Ja nie jestem godzien schylić się i rozwiązać rzemyka u Jego sandałów. Ja was chrzciłem wodą, ale On was ochrzci Duchem Świętym.”

Chrzest Jezusa (Mt 3, 13–17; Łk 1, 21–22; J 1, 29–34)

W tych dniach przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął chrzest od Jana w Jordanie. A zaraz, gdy wyszedł z wody, ujrzał otwarte niebiosa i Ducha, jak gołębicę, zstępującego na Siebie. I rozległ się głos z nieba: „Ty jesteś Synem moim, umiłowanym, w Tobie mam upodobanie!”

Kuszenie Jezusa na pustyni (Mt 4, 1–11; Łk 4, 1–13)

Następnie Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. I był na pustyni przez czterdzieści dni, kuszony przez Szatana; był tam wśród dzikich zwierząt, a aniołowie Mu służyli.

2. Działalność Jezusa w Galilei

Początek nauczania

A gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei. Głosił Ewangelię Bożą: „Czas się wypełnił, królestwo Boże jest blisko. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.”

Pierwszych czterech uczniów (Mt 4, 12–22; Łk 4, 14–15; 5, 1–11; J 1, 35–51)

I idąc brzegiem morza Galilejskiego, ujrzał Szymona i Andrzeja, brata Szymona, zaraz jak wrzucali sieci w morze, byli bowiem rybakami. I rzekł im Jezus: „Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi.” A oni zaraz zostawili sieci i poszli za Nim. Kiedy przeszli trochę dalej, zobaczyli Jakuba, syna Zebedeusza, i jego brata Jana, którzy naprawiali sieci w łodzi. Natychmiast ich zawołał. Oni zostawili ojca Zebedeusza w łodzi z robotnikami i poszli za nim.

Nauczanie i cud w synagodze w Kafarnaum (Łk 4, 31–37)

I przyszli do Kafarnaum. Natychmiast w sobotę wszedł do synagogi i zaczął nauczać. Byli zachwyceni jego nauką, bo nauczał ich jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie. W synagodze była też pewna osoba opętana przez ducha nieczystego. On krzyknął: „Co masz z nami, Jezusie z Nazaretu? Przyszedłeś, aby nas zniszczyć? Wiem, kim jesteś: Święty Boży!” Jezus mu zagroził: „Ciszej! Wyjdź z niego!” Wtedy duch nieczysty poruszył nim i krzyknął głośno, po czym wyszedł z niego.

Wszyscy byli zdumieni i pytali: „Co to jest? Czy to nowe i mocne nauczanie? Nawet nieczyste duchy poddają mu się i słuchają go.”

Sława o nim rozeszła się natychmiast po całej Galilei.

Uzdrowienie teściowej Piotra (Mt 8, 14–15; Łk 4, 38–39)

Natychmiast po wyjściu ze synagogi wszedł do domu Szymona i Andrzeja z Jakubem i Janem. Teściowa Szymona leżała w gorączce, i od razu powiedzieli mu o niej. On podszedł i wziął ją za rękę, podniósł ją, a gorączka ją opuściła. Potem służyła im.

Inne uzdrowienia (Mt 8, 6–17; Łk 4, 40–41)

Wieczorem, gdy słońce zachodziło, przynosili mu wszystkich chorych i opętanych. Całe miasto zgromadziło się przy drzwiach. Uzdrowił wielu chorych z różnymi chorobami i wypędził wielu złych duchów. Nie pozwolił złym duchom mówić, bo wiedziały, kim jest.

Jezus w tajemnicy opuszcza Kafarnaum i naucza po Galilei (Mt 4, 23; Łk 4, 42–44)

Wczesnym rankiem, jeszcze przed świtem, wstał, wyszedł i udał się na miejsce odosobnienia, gdzie się modlił. Szymon i jego towarzysze szukali go. Gdy go znaleźli, powiedzieli mu: „Wszyscy cię szukają.” On odpowiedział im: „Chodźmy gdzie indziej, do pobliskich miejsc, abym tam też mógł nauczać, bo właśnie po to przyszedłem.” Przeszedł przez całą Galileę, nauczał w ich synagogach i wypędzał złe duchy.

Uzdrowienie trędowatego (Mt 8, 1–4; Łk 5, 12–16)

Przyszedł do niego pewien trędowaty, upadł przed nim i powiedział: „Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić!” Jezus, wzruszony, wyciągnął rękę, dotknął go i powiedział: „Chcę, bądź oczyszczony!” I natychmiast trąd opuścił go, a on został oczyszczony. Jezus mu jednak surowo rozkazał: „Uważaj, nikomu nie mów o tym, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż ofiarę zgodnie z przepisami Mojżesza, na świadectwo dla nich.” Jednak człowiek ten, gdy wyszedł, rozpoczął szeroko opowiadać o tym wydarzeniu, tak że Jezus nie mógł już publicznie wejść do miasta, lecz musiał pozostawać na odludziu. I przychodzili do niego ze wszystkich stron.

Pełną listę Ewangelii dnia znajdziesz tutaj: Ewangelia dnia

Powiązane wpisy