Modlitwy, Modlitwy do swietych

Modlitwa do świętego Piotra

modlitwa do świętego Piotra

Błogosławiony święty Piotrze!
Jezus uhonorował cię szczególnymi znakami swojej łaski i powierzył ci pierwszeństwo nad wszystkimi apostołami z powodu twojej żywej i hojnej wiary, głębokiej, szczerej pokory i entuzjastycznej miłości. Stałeś się fundamentem Kościoła. Wysłuchaj mojej prośby o żywą wiarę i siłę, aby publicznie wyznawać tę wiarę i być gotowym świadczyć o swojej wierności Zbawicielowi poprzez cierpienie. Wyproś mi synowską lojalność wobec świętego Kościoła Matki, szczere i nieskazitelne oddanie Świętemu Ojcu, który jest następcą twojej wiary i twojej najwyższej władzy, oraz widoczną głową Kościoła Katolickiego. Pomóż nam posłusznie i pokornie słuchać wszystkich jej nauk i porad, oraz spełniać wszystkie jej przykazania, abyśmy mogli cieszyć się pokojem i bezpieczeństwem na ziemi, a w niebie osiągnąć wieczne szczęście.
Amen.

Całą listę modlitw do świętych znajdziesz tutaj: Modlitwy do świętych

Powiązane wpisy