Modlitwy, Odpowiednie modlitwy

Molitwa do świętego Marka Ewangelisty

Modlitwa do świętego Marka ewangelisty

O sławny święty Marku,
przez łaskę Bożą stałeś się wielkim ewangelistą,
głosząc radosną wieść o Chrystusie.
Pomóż nam dobrze go poznać, abyśmy wiernie
żyli naszym życiem jako uczniowie Chrystusa.
Amen.

Módlmy się: Boże, który przez łaskę ewangelizacji wywyższyłeś błogosławionego Marka, naszego ewangelistę; daj nam, prosimy, aby jego wiedza nam służyła, a jego modlitwa nas broniła.
Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Twego: który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg: przez wszystkie wieki wieków.

Kompletną listę odpowiednich modlitw znajdź tutaj: Odpowiednie modlitwy

Powiązane wpisy