Modlitwy, Odpowiednie modlitwy

Modlitwa do Ducha Świętego

Modlitwa do Ducha Świętego

Maria, Królowo Miłości, Królowo Pokoju ja również pragnę otworzyć moje serce Duchowi Świętemu, tak jak Ty otworzyłaś swoje, jak mnie wezwałaś: Przyjdź, Duchu Święty!

Modlitwa do Ducha Świętego

Przyjdź, Duchu Najświętszy, wylej na mnie strumienie swojej łaski i stwórz nowe Duchy w swoim Kościele, w swoich biskupach, kapłanach, zakonnikach i zakonnicach, wiernych, niewiernych, grzesznikach i we wszystkich nas, we wszystkich narodach świata, we wszystkich rasach, klasach i stanach!

Proszę Cię, Duchu Święty, wstrząśnij mną swoim boskim wichrem, oczyść mnie z każdego grzechu i błędu oraz od wszelkiego zła!

Podpal mnie swoim ogniem, spraw, abym płonął i spłonął Twoją miłością! Naucz mnie zrozumieć, że Bóg jest wszystkim, moim jedynym szczęściem i radością, że tylko w Nim jest moja teraźniejszość, przyszłość i wieczność.

Przyjdź do mnie i przemień mnie, nawróć mnie, zbaw mnie, pojednaj mnie, zgódź mnie, uświęć mnie, ochroń mnie, prowadź mnie.

Naucz mnie być całkowicie Chrystusowym, całkowicie Twoim, całkowicie Bożym, za wstawiennictwem i za pośrednictwem Niepokalanej Dziewicy, Twojej Najczystszego Oblubienicy, Matki Jezusa i mojej Matki Marii, Królowo Pokoju! Amen.

Całą listę odpowiednich modlitw znajdziesz tutaj: Odpowiednie modlitwy

Powiązane wpisy