Modlitwy, Nowenna

Nowenna za pracę

Nowenna o pracę

Dzień pierwszy – Praca drogą do świętości

Twoje codzienne spotkanie z Bogiem ma miejsce tam, gdzie są twoi współpracownicy, twoje aspiracje, twoja praca i twoje uczucia. Tam codziennie spotykasz Chrystusa. Pośród najbardziej materialnych rzeczy na ziemi musimy poświęcić się służbie Bogu i ludzkości. (Kazanie „Kochać świat namiętnie”)

Intencja A: Znajdź pracę Niech Pan, nasz Bóg, prowadzi mnie w wysiłkach znalezienia pracy i błogosławi mi, umożliwiając mi zdobycie uczciwego, godnego i stałego zatrudnienia; a następnie pomóż mi widzieć moją pracę jako drogę poświęcenia i służby innym, jako miejsce, gdzie mój Bóg Ojciec czeka na mnie w każdej chwili, prosząc mnie, abym w każdej sytuacji naśladował Jezusa, gdy pracował jako cieśla w Nazarecie.

Intencja B: Dobrze wykonywać swoją pracę Niech Pan, nasz Bóg, pomoże mi postrzegać moją pracę jako drogę poświęcenia i służby innym, drogę, na której mój Bóg Ojciec czeka na mnie w każdej chwili, prosząc mnie, abym w każdej sytuacji, aby naśladować Jezusa, gdy pracował jako cieśla w Nazarecie.

Dzień drugi – Praca wykonywana z miłości do Boga

Intencja A: Znajdź pracę Niech Pan, nasz Bóg, obdarzy mnie łaską szybkiego znalezienia pracy, która zapewni bezpieczeństwo mojej rodzinie. Jednocześnie niech pomoże mi zrozumieć, że tym, co nadaje wartość uczciwej pracy, jest miłość, z jaką jest ona wykonywana: przede wszystkim miłość do Boga, któremu mogę ofiarować swoją pracę; i miłość do bliźniego, któremu chcę służyć i z którego chcę czerpać pożytek.

Intencja B: Dobrze wykonywać swoją pracę Niech Pan, nasz Bóg, pomoże mi zrozumieć, że wartością uczciwej pracy jest miłość, z jaką jest ona wykonywana: przede wszystkim miłość do Boga, któremu mogę ofiarować swoje praca; i miłość do bliźniego, któremu chcę służyć i z którego chcę czerpać pożytek.

Dzień trzeci – Praca z porządkiem i konsekwencją

Intencja A: Znalezienie pracy. Z pomocą Najświętszej Maryi Panny zdobyć stałą i odpowiednią pracę. A kiedy pracuję zgodnie z dobrocią Boga, abym nauczył się wykorzystywać czas jak skarb, którym jest, i starał się rozwijać w cnotach porządku, abym mógł pracować możliwie najdokładniej, intensywnie i trwale, bez zakłóceń i opóźnień. Osiągam to poprzez trzymanie się dobrze opracowanego planu pracy, który pozwala mi w zrównoważony sposób poświęcić się każdemu ze swoich obowiązków: życiu wewnętrznemu, pracy zawodowej i stosunkom społecznym.

Intencja B: Dobrze wykonywać swoją pracę. Przy pomocy Najświętszej Maryi Panny uczę się wykorzystywać czas jak skarb, którym jest, i staram się rozwijać w cnotach porządkowych, aby móc pracować równie dokładnie, intensywnie i tak trwale, jak to możliwe, bez zakłóceń i zwlekania. Osiągam to poprzez trzymanie się dobrze opracowanego planu pracy, który pozwala mi w zrównoważony sposób poświęcić się każdemu ze swoich obowiązków: życiu wewnętrznemu, pracy zawodowej i stosunkom społecznym

Dzień czwarty – Dobra praca

Intencja A: Znajdź pracę, abym z pomocą Matki Bożej nie czekał długo na zatrudnienie. Gdy rozpocznę nową pracę, niech Bóg pomoże mi ją wykonać dobrze – z możliwie największą doskonałością. Obym nigdy nie pracował beztrosko, ale z przekonaniem, że źle wykonana praca nie może być uświęcona, bo brakuje jej miłości, a ona tylko sprawia, że ​​każde ludzkie działanie może podobać się Bogu.

Intencja B: Dobrze wykonywać swoją pracę. Niech Bóg pomoże mi dobrze wykonywać moją pracę – z możliwie największą doskonałością. Obym nigdy nie pracował beztrosko, ale z przekonaniem, że źle wykonana praca nie może być uświęcona, bo brakuje jej miłości, a ona tylko sprawia, że ​​każde ludzkie działanie może podobać się Bogu.

Dzień piąty – Każda praca ludzka jest godna

Intencja A: Znajdź pracę Niech Bóg da mi radość, bo dostałem pracę, w której mogę się przydać i rozwijać swoje zdolności. A jeśli w którymś momencie praca okaże się poniżej moich możliwości zawodowych i właściwych aspiracji, nie będę jej dyskredytował. Raczej, szukając jednocześnie bardziej odpowiedniej pracy, pozwól mi robić to odpowiedzialnie, nadając jej tę samą wartość, jaką Jezus nadał swojej pracy w Nazarecie.

Intencja B: Dobrze wykonywać swoją pracę. Jeśli moja obecna praca jest poniżej poziomu moich umiejętności i właściwych aspiracji, nie pogardzę nią. Raczej, szukając jednocześnie bardziej odpowiedniej pracy, pozwól mi robić to odpowiedzialnie, nadając jej tę samą wartość, jaką Jezus nadał swojej pracy w Nazarecie.

Dzień szósty – Praca wykonywana w obecności Boga i we właściwej intencji

Intencja A: Znajdź pracę Niech Pan obdarzy mnie uczciwą i godną pracą oraz otworzy oczy mojej duszy na zrozumienie, że On jest zawsze ze mną. Aby nie stracić z oczu tej cudownej rzeczywistości, staram się przebywać w obecności Boga w czasie pracy, stosując dyskretną pamiątkę w postaci małego krucyfiksu lub małego obrazka Matki Bożej lub podobizny innej świętej, której jestem oddany , umieszczając je w miejscu, w którym będę mógł je często widzieć, nie ściągając na siebie niepotrzebnej uwagi.

Intencja B: Dobrze wykonywać swoją pracę. Niech Pan otworzy oczy mojej duszy, aby zrozumiała, że ​​jest zawsze ze mną. Aby nie stracić z oczu tej cudownej rzeczywistości, staram się przebywać w obecności Boga w czasie pracy, stosując dyskretną pamiątkę w postaci małego krucyfiksu lub małego obrazka Matki Bożej lub podobizny innej świętej, której jestem oddany , umieszczając je w miejscu, w którym będę mógł je często widzieć, nie ściągając na siebie niepotrzebnej uwagi.

Dzień siódmy – Wzrost w cnotach podczas pracy

Intencja A: Znajdź pracę Z pomocą Matki Bożej mogę znaleźć pracę, której szukam. A kiedy oddaję się tej pracy, niech Bóg pomoże mi rozwijać cnoty chrześcijańskie i dzięki tej pracy wzrastać od wewnątrz. Abym zawsze starał się być cierpliwy i wyrozumiały zarówno wobec przełożonych, jak i współpracowników i podwładnych. Pozwól mi być prostym i pokornym, unikać próżności i ekshibicjonizmu. Jednym słowem robić wszystko z czystym sercem.

Intencja B: Dobrze wykonywać swoją pracę. Niech Bóg pomoże mi rozwijać cnoty chrześcijańskie i wzrastać od wewnątrz poprzez moją pracę. Abym zawsze starał się być cierpliwy i wyrozumiały zarówno wobec przełożonych, jak i współpracowników i podwładnych. Pozwól mi być prostym i pokornym, unikać próżności i ekshibicjonizmu. Jednym słowem robić wszystko z czystym sercem.

Dzień ósmy – Pracuj jako służba, pomagająca innym

Intencja A: Znajdź pracę Niech Pan obdarzy mnie pracą, o którą z tak wielką wiarą proszę. I niech wyryje w mojej duszy pragnienie, aby moja praca nie była działalnością skupioną na mnie i moich zainteresowaniach, ale służbą otwartą i pożyteczną dla wielu. Pracy wykonanej z pewnością, że ten ideał służenia innym nada mojemu życiu nowy, wyższy i radośniejszy sens.

Intencja B: Dobrze wykonywać swoją pracę. Niech Pan zaszczepi w mojej duszy pragnienie, aby moja praca nie była działalnością skupioną na mnie i moich interesach, ale służbą otwartą i pożyteczną dla wielu. Pracy wykonanej z pewnością, że ten ideał służenia innym nada mojemu życiu nowy, wyższy i radośniejszy sens.

Dzień dziewiąty – Apostolstwo przez pracę

Intencja A: Znajdź pracę Mój Boże, za wstawiennictwem Matki Bożej, pomóż mi znaleźć pracę, w której będę mógł się rozwijać zawodowo i dać z siebie wszystko. I spraw, abym na polu, na którym pracuję, odnalazł szerokie pole dla misji apostolskiej, którą Bóg wyznacza wszystkim ochrzczonym, i abym wykorzystał możliwości, jakie mi daje, aby pomóc moim współpracownikom, przyjaciołom i klientom oraz odkryć piękno wiary chrześcijańskiej.

Intencja B: Abym dobrze wykonywał swoją pracę, Boże mój, spraw, abym znalazł szerokie pole dla misji apostolskiej, którą Bóg wyznacza wszystkim ochrzczonym, w obszarze, w którym pracuję. Aby wykorzystać możliwości, które mi daje, aby pomóc moim współpracownikom, przyjaciołom i klientom oraz odkryć piękno wiary chrześcijańskiej.

Całą listę nowenn znajdziesz tutaj: Nowenna

Powiązane wpisy