Modlitwy, Nowenna

Nowenna do Matki Bożej Uzdrowienia

Nowenna do Matki Bożej Uzdrowienia

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Maryjo, Matko Zdrowia, uzdrowicielko chorych, ucieczko grzeszników, pocieszenie bezbronnych, udziel nam szczególnej opieki w naszych potrzebach, jak obiecałaś swoim dzieciom. Ufając w nieskończone miłosierdzie Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, który powiedział: „Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a będzie wam otworzone…” (Mt 7,7). Proszę, módl się za mną u Boga o łaskę, o którą Cię proszę na te dziewięć dni.

DZIEŃ 1:

O Maryjo, Niepokalana Dziewico i Matko Boża, pokaż nam Jezusa, prowadź nas do Jego Boskiego Serca. Bo gdzie jest Chrystus, tam jest prawda, światło i życie. Znalezienie go to nasze największe szczęście na ziemi. Pozwala, aby samotność, opuszczenie i niepokój utorowały mu drogę do nieba. To jest (tajemnica Krzyża), tajemnica Krzyża. O Maryjo, Święta Świątynio Boga, Ogrodzie Trójcy Przenajświętszej, Matko Kościoła, Królowo Pokoju, zwracamy się do Ciebie i prosimy o Twoje wstawiennictwo za Kościół wędrowny, za św. Ojcze Papieżu, za kardynałów, biskupów i księży, mnichów i mniszki, pustelników, za świeckich, za dusze ukryte – ofiary, za wszystkich suplikantów i wszystkich ludzi dobrej woli. O Maryjo, Matko Boża, chroń swoje dzieci, broń je od zła i módl się o zdrowie ich duszy i ciała. O Maryjo, Pośredniczko wszelkich łask, Pocieszenie bezbronnych, Ucieczko grzeszników, wybaw młodych z ciemności grzechu i prowadź ich drogą czystości. Chroń Dziewice, rodziny, módl się o uzdrowienie chorych, uświęcaj kapłanów, ratuj pobożne dusze. Jesteś obrońcą rodzin i wdów, ucieczką grzeszników, pomocą ubogim i uzdrowieniem chorych. Proszę, Matko Boża, módl się za nami, abyśmy szczerze pokutowali za nasze grzechy, umocnili naszą wiarę i doprowadzili nas do Źródła wiecznego uzdrowienia. Amen.

Litania do Matki Uzdrowienia…

DZIEŃ 2:

Święta Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy szukamy schronienia u Ciebie. Urodziłeś się bez grzechu, aby obalić królestwo szatana. Urodziłeś Chrystusa, światło Boga, aby usunąć ciemność grzechu na tej ziemi. Prowadź nas do Twojego Boskiego Syna, który zbawił nas swoim cierpieniem i śmiercią. Ponieważ Twój Syn, nasz Pan i Zbawiciel, nie przyniósł wyzwolenia z krzyża, ale przyniósł wyzwolenie przez krzyż. Przezwyciężył agonię i śmierć na krzyżu. Od tego czasu Krzyż jaśnieje jako znak zbawienia i widzialny znak nadziei w dolinie łez. Maryjo, prowadź nas do Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, który powiedział: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli o cokolwiek poprosicie Ojca w imię moje, da wam…” (Jan 16,23). Maryjo, Ucieczko grzeszników, Pocieszycielko bezbronnych, módl się za niewierzących, za błądzących w wierze, za odstępujących od wiary, za wrogów Kościoła Świętego i za grzeszników. którzy nie pozwalają, aby grzech ich opuścił i którzy nie boją się sprawiedliwego sądu Twojego Syna. Wyproś, Maryjo, za wszystkich, których Bóg dzisiaj do tego wzywa, o łaskę pokuty. Amen.

Litania do Matki Uzdrowienia..

DZIEŃ 3:

Niepokalanie Poczęta Dziewico, Matko Chrystusa, Królowo Nieba i Ziemi, zwróć na nas swoje miłosierne oczy i bądź z nami, gdy toczymy walkę z mocami ciemności, abyśmy my, Twoje dzieci, naśladując Twój przykład, unikali grzechu i dotrzeć do Ciebie w Królestwie niebieskim. Powiedziałeś: „Obiecuję moją opiekę każdemu, kto odda się mojemu matczynemu Sercu. Ufam Twojemu wstawiennictwu, oddaję się Tobie i poświęcam moją duszę oraz polecam Ci wszystkich moich bliskich. Przyjmij nas jako swoje dzieci i prowadź nas do źródła wiecznej radości, do Chrystusa, Twojego Boskiego Syna. On jest obrazem Boga niewidzialnego. W Nim zostało stworzone wszystko na niebie i na ziemi, wszystko widzialne i niewidzialne, Trony i Panowania, Moce i Panowania, wszystko. zostały stworzone przez Niego i przez Niego. O Maryjo, Matko Zdrowia, uzdrów chorych, wspomóż nas swoim błogosławieństwem, zmiłuj się nad nami, abyśmy nie stracili ufności w Tobie, ale abyśmy za Twoim wstawiennictwem zostali uwolnieni od wszelkich niebezpieczeństwa ciała i duszy. Nie pozwól nam złościć się w cierpieniu, ale być stanowczymi, cierpliwymi, wytrwałymi i pełnymi ufności Amen.

Litania do Matki Uzdrowienia..

DZIEŃ 4:

Święta Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy szukamy schronienia u Ciebie! Jesteś błogosławiona między niewiastami, nieskończenie błogosławiona i uwielbiona przez Boga, czczona przez wszystkie narody jako Najświętsza Maryja Panna. O Maryjo, Niepokalana Dziewico i Matko Boga, ubrana w słońce i ukoronowana gwiazdami! Prowadzi nas do swego Boskiego Syna, któremu nie brakuje niczego, by przyciągnąć wszystkich do siebie. Umiłował nas w ostatecznym upokorzeniu swoich narodzin w stajni, w ostatecznym poddaniu się na krzyżu, w najgłębszym przywiązaniu do Hostii, miłość Go tam trzyma…. O Maryjo, Matko Jezusa, Pośredniczko wszystkich Łaski, Ucieczko grzeszników, spraw, abyśmy szeroko otworzyli nasze serca na Chrystusa, Twojego Boskiego Syna, który nas woła: „Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś otworzy, wejdę. Ja zjem z nim kolację, a on ze mną… (Ap 3,20). Amen.

Różaniec do Matki Uzdrowienia

Litania do Matki Uzdrowienia

DZIEŃ 5:

Święta Maryjo, Pośredniczko wszelkich łask, Matko Zdrowia, pomagasz nie tylko tym, którzy wierzą w Twoją miłość w bólu i Twoje światło w nocy, ale wszystkim, którzy z ufnością Cię wzywają. Wybrałeś Vailankanni na miasto błogosławieństw i udzielasz wielkich łask tym, którzy szukają Twojej pomocy i znajdują się pod wpływem Twojego wstawiennictwa: niewidomi widzą, chromi chodzą, niemi mówią, głusi słyszą, a chorzy bez nadziei znajdują uzdrowienie i gojenie : zdrowienie. Cuda, które Bóg czyni przez Ciebie, Maryjo, są wielkie. Spraw, abyśmy i my, którzy się do Ciebie uciekamy, zostali uwolnieni od wszelkich niebezpieczeństw na ciele i duszy. Pomóż nam nie stracić wiary w świat, czuwajmy i bądźmy z nami w godzinie naszej śmierci. Pamiętajcie o swoich sługach, którzy szli przed nami ze znakiem wiary, i o tych, o których już nikt nie myśli. Módlcie się za nich i za wszystkich, którzy odpoczywają w Chrystusie, miejscu wyzwolenia, światła i pokoju. Niech spoczywają w pokoju. Amen.

Litania do Matki Uzdrowienia..

DZIEŃ 6:

Święta Maryjo, Matko Chrystusa, Królowo Różańca Świętego, zwróć na nas swoje miłosierne oczy i bądź z nami we wszystkich naszych potrzebach. Pełni ufności wołamy do Ciebie wraz z Papieżem Janem Pawłem II: „Matko, Ty wiesz, co to znaczy trzymać w swoich rękach martwe Ciało Twojego Syna, któremu dałaś życie”. Chroń wszystkie matki na tej ziemi przed śmiercią ich dzieci, przed torturami, niewolnictwem, zniszczeniami wojennymi, obozami koncentracyjnymi i więzieniami. Twojemu matczynemu Sercu, Maryjo, zawierzamy przede wszystkim tych, których nęka ból i cierpienie, chorych i niepełnosprawnych, mężów i żony w trudnych małżeństwach i dzieci w rodzinach rozwiedzionych, ludzi nękanych długami, bezrobotnych i domu, więźniowie. O Maryjo, Matko Boża, pomóż im i wszystkim, na których wywierasz wpływ i którzy przychodzą do Ciebie pełni ufności. Wysłuchaj naszych modlitw i bądź z nami we wszystkich naszych potrzebach. Amen.

Litania do Matki Uzdrowienia..

DZIEŃ 7:

Święta Maryjo, Matko Boża, nasza Wspomożycielko, w Twoje święte ręce składamy wszystkie nasze skarby, wszystko co posiadamy i za co jesteśmy odpowiedzialni i odpowiedzialni. Daj nam, Maryjo, swoją matczyną miłość, czuwaj nad naszymi drogami i prowadź nas do Twojego Boskiego Syna, Jezusa Chrystusa, który powiedział: „Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca. W ten sposób znajdziecie ukojenie dla dusz waszych…” (Mt 11,28). Święta Maryjo, odblasku Światła Wiecznego, wybrana przez Boga i obdarzona wszelkim błogosławieństwem, módl się za nami, biednymi grzesznikami, bo na żadne miłosierdzie nie zasługujemy Ratuj kapłanów, sługi Twojego Boskiego Syna, w schronieniu Twojego Niepokalanego Serca, gdzie nikt nie może im zaszkodzić. Zachowaj niewinne ręce, które codziennie dotykają świętego Ciała Twojego Boskiego Syna. Bądź z tymi, którzy są w niebezpieczeństwie, wspieraj wahający się, pomóżcie chorym i umierającym, módlcie się za dusze w czyśćcu cierpiące, ratujcie dusze oddane Bogu, módlcie się za nami więcej świętych kapłanów i świętych rodzin. Amen.

Litania do Matki Uzdrowienia..

DZIEŃ 8:

Pamiętaj, droga Dziewico Maryjo, nie słyszano jeszcze, że ktoś, kto szukał Twojej ochrony, prosił o pomoc i prosił o Twoje wstawiennictwo, został przez Ciebie opuszczony. Zachęceni takim zaufaniem, biegniemy do Ciebie, Matko Dziewic. Bądź z nami w próbach życia. Rozprzestrzeniaj swoją ochronę na wszystkich, którzy cierpią fizycznie i psychicznie. Zachowaj nas i wszystkich naszych bliskich w zdrowiu na ciele i duszy. Proś nas szczególnie o łaskę, o którą prosimy (określ potrzebę). O Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, Twoimi biednymi dziećmi, i prowadź nas do Jezusa Chrystusa! Bo w darze Twojego Syna objawia się blask Twojego Niepokalanego Macierzyństwa. Ześlij nam światło łaski, które objawia się w Twoim Synu. To światło rozprasza ciemność grzechu i czyni nas dziećmi światłości. O Maryjo, udziel nam łaski, o którą prosimy i wprowadź nas głębiej w tajemnice Twojego Boskiego Syna, bo tylko On jest Drogą, Prawdą i Życiem. Amen.

Litania do Matki Uzdrowienia..

DZIEŃ 9:

Maryjo Zdrowia, Uzdrowienia chorych, Ucieczki grzeszników, Pocieszenia zagrożonych, bądź z nami w gorzkich chwilach życia, nie opuszczaj nas w godzinie naszej śmierci, ale módl się za nami zupełną pokutą, szczerym nawróceniem i przebaczenie naszych grzechów. Proś nas o łaskę bycia świętymi, wybaw nas od wszelkich niebezpieczeństw ciała i duszy i prowadź nas do Jego Boskiego Syna, Jezusa Chrystusa, który powiedział: „Ja jestem winoroślą, wy jesteście latoroślami. Ten, który trwa we mnie i we mnie w nim bocian rodzi wiele owoców. Bo beze mnie nic nie możecie uczynić. (Jana 15:5). O Maryjo, nasza droga Pani z Vailankannia, Matko Zdrowia, wysłuchaj naszych modlitw i wyproś dla nas łaskę, o którą z ufnością prosimy Cię w tej Nowennie. Amen.

Litania do Matki Uzdrowienia..

Powiązane wpisy