Modlitwy, Różaniec

Różaniec zwycięstwa

różaniec zwycięstwa

RÓŻANIEC ZWYCIĘSTWA
Modlimy się wykorzystująć Różaniec Zwycięstwa, gdy czujemy ataki wroga, modlimy się za uwolnienie od zła nas i wszystkich ludzi, których nosimy w sercu i w naszych intencjach modlitewnych. Prosimy cenną Krew Chrystusa, aby zwyciężyła zło w naszym życiu i przemieniła każde zło w nas na błogosławieństwo i dobro.

Modlimy się jak na zwykłym różańcu

Wyznanie wiary
1 Ojcze nasz…., Zdrowaś Maryjo…. i Chwała Ojcu….
Zamiast Ojcze nasz
Wieczny Ojcze, składamy Tobie Cenną Krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, jako zadośćuczynienie za nasze grzechy, jako pociechę duszom w czyśćcu i dla potrzeb świętego Kościoła. Amen (1x) Zamiast Zdrowaś Maryjo (Na małe paciorki: 10x)
Krew Chrystusa, zwyciężczyni złych duchów, zbaw nas! (Krew Chrystusa, zwyciężczyni złych duchów, zbaw nas i ochroń nas!)
Zamiast Chwała Ojcu
„A oni zwyciężyli go przez krew Baranka i przez słowo swojego świadectwa”. (Ap 12,11)
Na końcu różańca:
Niech będzie pochwalony i uwielbiony zawsze Jezus! – który nas wykupił swoją Krwią! (3X)

Znajdź pełną listę koronek tutaj: Różaniec

Powiązane wpisy