Modlitwy, Różaniec

Radosne tajemnice różańca

różaniec_radosne tajemnice

Radosne Tajemnice Różańca
Radosne Tajemnice różańca odmawia się w poniedziałki, soboty i w okresie adwentu oraz świąt Bożego Narodzenia.
Niech nas przez te tajemnice różańca prowadzi Błogosławiona Dziewica Maria, która jest Pełna Łaski. Wprowadźmy się w kontemplację tajemnic związanych z poczęciem Jezusa, nawiedzeniem Elżbiety, byciem z Maryją i Józefem w stajence podczas narodzin, ofiarowaniem w świątyni i odnalezieniem w świątyni.

Wyznanie wiary
Ojcze nasz….
Zdrowaś Maryjo…. (która umocni naszą nadzieję)
Zdrowaś Maryjo (która doskonali naszą miłość)
Chwała Ojcu….

1. TAJEMNICA
OJCZE NASZ
10 X ZDROWAŚ MARYJO (Któraś Dziewico poczęła za sprawą Ducha Świętego)
CHWAŁA OJCU

2. TAJEMNICA
OJCZE NASZ
10 X ZDROWAŚ MARYJO (Któraś Dziewico Elżbiecie w nawiedzeniu pomogła)
CHWAŁA OJCU

3. TAJEMNICA
OJCZE NASZ
10 X ZDROWAŚ MARYJO (Któraś Dziewico urodziła)
CHWAŁA OJCU

4. TAJEMNICA
OJCZE NASZ
10 X ZDROWAŚ MARYJO (Któraś Dziewico w świątyni przedstawiła)
CHWAŁA OJCU

5. TAJEMNICA
OJCZE NASZ
10 X ZDROWAŚ MARYJO (Któraś Dziewico w świątyni znalazła)
CHWAŁA OJCU

INNY SPOSÓB ODMAWIANIA RADOSNYCH TAJEMNIC RÓŻAŃCA
1. Tajemnica
1.. który cię obdarzył wszelkimi łaskami
2.. którego narodzenie zwiastował anioł.
3.. którego poczęłaś przez Ducha Świętego.
4.. który przyszedł spełniać wolę Ojca.
5.. który jest Słowem Bożym wcielonym
6.. Emanuel, który zamieszkał między nami.
7.. który jest Synem Boga Trójjedynego.
8.. który jest Synem płodnej Dziewicy.
9.. który jest Synem Służebnicy Pańskiej.
10.. którego królestwo nie będzie miało końca

2. Tajemnica
1.. którego nosiłaś w nawiedzeniu Elżbiety.
2.. który ucieszył swojego Przodownika.
3.. którego obecność poczuł Jan Chrzciciel.
4.. któremu byłaś pierwszą zwiastunką.
5.. który przez Elżbietę ogłoszony został błogosławionym.
6.. który był przyczyną twojej radości.
7.. który wywyższa pokornych.
8.. który uczynił dla ciebie wielkie rzeczy.
9.. który spełnił dawne obietnice.
10.. który okazał miłosierdzie swojemu ludowi.

3. Tajemnica
1.. dla którego nie było miejsca w gospodzie.
2.. którego urodziłaś w Betlejem w nocy.
3.. którego położyłaś w żłobie w stajence.
4.. któremu z Józefem się pokłoniłaś.
5.. któremu aniołowie śpiewali w noc Bożego Narodzenia.
6.. którego pierwsi z ludzi odwiedzili pasterze.
7.. któremu pokłonili się mędrcy ze Wschodu.
8.. który odkupił swój lud od jego grzechów.
9.. który jest Bogiem z nami, Emanuel.
10.. który uczynił nas synami Bożymi.

4. Tajemnica
1. .. którego przedstawiłaś Bogu w świątyni.
2. .. który jako Zbawiciel ucieszył starca Symeona.
3. .. którego starzec Symeon wziął na ręce.
4. .. który jest Światłością dla oświecenia narodów.
5. … który jest chwałą Izraela.
6. .. który jest znakiem, przeciw któremu się sprzeciwiają.
7. .. który jest Światłością, która rozprasza ciemności.
8. .. którego Męka przebije mieczem twoją duszę.
9. .. o którym mówiła prorokini Anna.
10.. którego wszyscy narody oczekiwały.

5. Tajemnica
1…. który mieszkał z tobą w Nazarecie.
2….. który był napełniony mądrością.
3…. który przyszedł spełniać wolę Ojca.
4…. którego zgubiłaś w Jerozolimie.
5. …którego z troską szukałaś z Józefem.
6. …który siedział pośród nauczycieli, słuchał ich i pytał.
7…. który musiał być w domu Ojca.
8…. który był posłuszny tobie i Józefowi.
9…. który codziennie pracował.
10.. który przyszedł poświęcić nasze trudy.

Znajdź pełną listę koronek tutaj: Różaniec

Powiązane wpisy