Modlitwy, Nowenna

Nowenna ku czci Krwi Chrystusa

Novenna ku czci Krwi Chrystusa

Nowenna ku czci Krwi Chrystusa (modlimy się przez 9 dni wraz z innymi modlitwami ku czci Krwi Chrystusa). „To są ci, którzy przyszli z wielkiej uciski, i umyli swe szaty i wybielili je w krwi Baranka.” (Ap 7,14)

Drogi Jezu, ufamy w Twoją miłość i miłosierdzie, które okazałeś nam przez Twoją Drogocenną Krew. Zawsze miałeś czas i cierpliwość dla ubogich i chorych, dla pogardzanych i grzeszników. Wycierałeś łzy wdowie z Naim, wysłuchałeś poganina setnika i wynagrodziłeś ufność Martyna. Daj nam doświadczyć Twojej wyjątkowej pomocy. Jeśli jednak nasze pragnienia nie odpowiadają Twojemu Bożemu planowi, umocnij nas szczególną siłą wiary. Razem z Tobą pragniemy powtarzać: „Ojcze, nie moja, ale Twoja wola niech się stanie.” Daj nam pełne zaufanie, że Twoje drogi są zawsze lepsze, nawet jeśli ich nie rozumiemy. Dziękujemy Ci teraz, że nas wysłuchasz, bo Ty jesteś Miłością, a wszystko, co nam dajesz lub pozwolisz, prowadzi nas do naszego wiecznego celu i służy naszemu poświęceniu. Amen.

Następnie odmawia się Litanie Krwi Chrystusa.

Módlmy się: Ojcze, który odkupiłeś świat przez Krew swojego Jednorodzonego, zachowaj w nas dzieło swojego miłosierdzia, abyśmy, zjednoczeni z Jezusem, Pośrednikiem Nowego Przymierza, osiągali owoce naszego odkupienia. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwa do Drogocennej Krwi Jezusa o Ochronę

Panie Jezu, uznaję Cię za mojego Pana i Nauczyciela. Wierzę, że każda kropla Twojej Świętej Krwi została przelana, aby mnie i moją rodzinę odkupić, uwolnić od zła, od grzechu i od każdej grzesznej więzi. Panie Jezu, z głęboką wiarą w Ciebie proszę: niech Twoja Święta Krew spłynie na to osiedle, na każdy centymetr tego domu, na każdy pojazd, który nam dałeś, Panie Jezu, ochroń mnie i moją rodzinę Twoją Świętą Krwią od stóp do głów. Wierzę, że mój życie i moja rodzina są pod Twoją cudowną ochroną.

Panie Jezu, uwolnij nas dzisiaj od wszelkiego zła, od każdego grzechu, od ataków i pułapek szatana, a także od lęku i bojaźni ciemności, od ludzi, od chorób, od rozpaczy i gniewu. Uwolnij nas od każdego nieszczęścia i od wszystkiego, co nie jest z Twojego Królestwa. Panie Jezu, obdarz nas darami Twojego Ducha Świętego i daj nam dary mądrości, wiedzy, wiary, rozumienia i rozeznania, abyśmy dzisiaj mogli żyć dla Twojej chwały i czynić to, co jest słuszne. Wielbię Cię, Jezu! Dziękuję Ci, Jezu! Wysławiam Cię, Jezu! Klękam przed Tobą, Jezu! Amen.

Koronka do Drogocennej Krwi Chrystusa odmawiana jest na specjalnej koronce zawierającej 33 koraliki. Ta liczba reprezentuje liczbę lat życia Jezusa.

Ogłoszenie tajemnicy. Czytanie fragmentu z Pisma Świętego.

Można krótko rozważać każdą tajemnicę, a następnie odmawiać 5 razy Ojcze nasz i 1 raz Chwała Ojcu.

Tylko po siódmej tajemnicy odmawiamy 3 razy Ojcze nasz… i 1 raz Chwała Ojcu….

Po każdej tajemnicy (po Chwała Ojcu) odmawiamy wezwanie:

-Prosimy Cię więc, pomóż Twoim sługom – Których odkupiłeś drogocenną Krwią!

Tajemnica: PAN WYLEWA KREW PODCZAS OBRZEZANIA

„Gdy minęły osiem dni i przyszło czas obrzezania, dano Mu imię Jezus.” (Łk 2, 21)

Modlitwa: Pomóż mi, Jezu, zachować Twoje obrazy w sobie, obrazy Bożego Dziecka, które otrzymałem na chrzcie. Pomóż mi codziennie obrzezać moje serce, moje myśli. Niech Twoja Najświętsza Krew, która spłynęła podczas obrzezania, wzmocni mnie i niech z tą siłą odważnie idę naprzód, żeby żyć uczciwie mimo wszystkich przeciwności, i żeby nie bać się oddać kropli mojej krwi dla rozwoju Królestwa Bożego na ziemi. Amen.

(5 razy Ojcze nasz… Chwała Ojcu…)

Prosimy Cię więc, pomóż Twoim sługom – Których odkupiłeś drogocenną Krwią!

Tajemnica: PAN WYLEWA KREW W ŚMIERTELNEJ WALCE W OGRODZIE OLIWNYM

„A kiedy był w śmiertelnym strapieniu, modlił się gorliwiej. I jego pot był jak krople krwi spływające na ziemię.” (Łk 22, 44)

Modlitwa: Panie Jezu, prosimy Cię, abyś w tym Twoim cierpieniu w Ogrójcu dał nam światło i siłę, abyśmy nie tracili nadziei, kiedy nas spotkają różne trudności, ale żebyśmy zwracali się do Ojca z ufnością, że nas pocieszy, wzmocni i pomoże nam spełnić wolę Bożą, wierząc, że jest to dla nas najlepsze. Amen.

(5 razy Ojcze nasz… Chwała Ojcu…)

Prosimy Cię więc, pomóż Twoim sługom – Których odkupiłeś drogocenną Krwią!

Tajemnica: PAN WYLEWA KREW PODCZAS BICZOWANIA

„Wówczas wypuścił im Barabasza, a Jezusa biczował i wydał, aby był ukrzyżowany.” (Mt 27, 26)

Modlitwa: Dziękujemy Ci, Jezu, za Twoją wylaną Krew, którą wylałeś za nas podczas biczowania. Dziękujemy Ci za taką miłość do nas i za to, że możemy ofiarować Twoją Krew, którą wylałeś za nasze grzechy, niebieskiemu Ojcu jako zadośćuczynienie za nasze grzechy i grzechy całego świata.

(5 razy Ojcze nasz… Chwała Ojcu…)

Prosimy Cię więc, pomóż Twoim sługom – Których odkupiłeś drogocenną Krwią!

Tajemnica: PAN WYLEWA KREW PODCZAS UKORONOWANIA CIERNIOWĄ KORONĄ

„Wówczas splecione z cierń wieniec położyli Mu na głowie i dali Mu trzcinę w prawą rękę. Klękali przed Nim i drwiąc mówili: «Bądź pozdrowiony, królu Żydowski!»” (Mt 27, 29).

Modlitwa: Wieczny Ojcze, daj nam łaskę pokory. Z pychy rodzą się wojny i różne konflikty. Z pychy i egoizmu jesteśmy napięci i wrażliwi na każdą niedoskonałość i opinię innych, jeśli nie zgadza się z naszą. Nie jesteśmy wolni, gdy nie jesteśmy pokorni. Ojcze, daj nam pokorę. Daj nam wykorzystać każde upokorzenie jako schody, aby wejść głębiej w jedność z Tobą.

(5 razy Ojcze nasz… Chwała Ojcu…)

Prosimy Cię więc, pomóż Twoim sługom – Których odkupiłeś drogocenną Krwią!

Tajemnica: PAN WYLEWA KREW NA DRODZE KRZYŻOWEJ

„Niosąc swój krzyż, wyszedł na miejsce zwanego Czaszkowym, po hebrajsku Golgota.” (J 19, 17)

Modlitwa: Panie, naucz nas kochać, naucz nas cierpliwie znosić krzyż codzienności dla Ciebie, który znosiłeś mękę i śmierć, aby dać nam życie. Naucz nas rozpoznawać wolę Ojca nawet poprzez krzyż i być gotowym, gdy nadejdzie nasza kolej, aby dać kroplę naszej krwi. Amen.

(5 razy Ojcze nasz… Chwała Ojcu…)

Prosimy Cię więc, pomóż Twoim sługom – Których odkupiłeś drogocenną Krwią!

Tajemnica: PAN WYLEWA KREW PODCZAS UKRZYZOWANIA

„A kiedy przyszli na miejsce zwanego Czaszkowym, tam Go ukrzyżowali oraz złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej. A Jezus mówił: «Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią!»” (Łk 23, 33-34)

Modlitwa: Dziękujemy Ci, Jezu, za Twoją gorzką mękę, którą znosiłeś za nas. Dziękujemy Ci, że dałeś nam Matkę, która wstawia się za nami przed tronem Bożym. Dziękujemy Ci, że poświęciłeś krzyż i że teraz możemy rozpoznać Cię w naszych krzyżach i krzyżach naszych bliźnich. Prosimy Cię, Jezu, za wszystkich tych, dla których krzyż jest zbyt ciężki, którzy są w ciężkich chorobach lub stracili nadzieję, niech Twoja Najświętsza Krew będzie ich siłą i światłem, aby mogli poddać się woli Ojca tak jak Ty. Amen.

(5 razy Ojcze nasz… Chwała Ojcu…)

Prosimy Cię więc, pomóż Twoim sługom – Których odkupiłeś drogocenną Krwią!

Tajemnica: PAN WYLEWA KREW PODCZAS PRZEBICIA BOKU

„Gdy przyszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali Mu kości, ale jeden z żołnierzy włócznią przebił Jego bok, i zaraz wyszła krew i woda.” (J 19, 33-34)

Modlitwa: Panie Jezu Chryste, prosimy Cię o jedność wszystkich chrześcijan, o tych, którzy Cię jeszcze nie znają i tych, którzy przez grzech są od Ciebie oddzieleni. Strzeż Twojego Kościoła od wszelkiej błędnej doktryny i nieuwagi, udziel naszemu narodowi i wszystkim narodom ziemi potrzebnych łask, aby żyć jako godni dzieci Boże. Amen.

Oto więc prosimy Cię, pomóż swoim sługom – Których odkupiłeś drogocenną Krwią!

MODLITWA KOŃCOWA

Panie Jezu Chryste, dziękujemy Ci za to, że przez rozważanie przelania Twojej Nieocenionej Krwi pokazałeś nam drogę bezwarunkowej miłości. Dziękujemy Ci, Jezu, że poświęciłeś swoje życie dla naszego odkupienia. Pomóż nam pamiętać w każdej sytuacji naszego życia o wartości naszego zbawienia i abyśmy z całego serca odpowiedzieli na Twoją miłość. Amen.

Błogosławiony i uwielbiany zawsze był Jezus!

Który odkupił nas swoją Krwią!

Odprawcie również tę nowennę: Nowenna ku czci Najświętszego Serca Jezusowego

Powiązane wpisy