Modlitwy, Nowenna

Nowenna za rodzinę

Nowenna dla rodziny

Modlitwa za swoje małżeństwo i rodzinę może być jedną z najważniejszych rzeczy, jakie zrobimy celem uzyskania harmonii rodziny. Wierzymy, że tylko Bóg może naprawdę zmienić ludzi i że dla Boga nic nie jest niemożliwe. Modlitwa jest tym, co spaja rodzinę. Modlitwa to błogosławieństwo dla małżonków i pomoc w kryzysach i problemach małżeńskich.

Podczas nowenny każdego dnia modlimy się o uwolnienie od konkretnego jarzma grzechu, który dusi nasz naród i nasze rodziny. Po początkowej modlitwie na dany dzień odmów różaniec w wspólnocie rodziny, przyjaciół, w parafii lub wspólnocie modlitewnej, lub osobiście.

1. dzień – jarzmo niewiary i niepewności

Błogosławiona Maryjo, Ty, która jesteś Matką wiary, dziś prosimy Cię, abyś rozwiązała w naszym narodzie i naszych rodzinach jarzmo niewiary i niepewności wobec Boga oraz oddalenia od Kościoła. Uwolnij nas od tego jarzma grzechu, które uniemożliwia nam przyjęcie obietnic i łask Bożych! Następnie odmawiamy modlitwę różańcową…

2. dzień – jarzmo kultury śmierci

Błogosławiona Maryjo, Ty, która jesteś Matką żywych, dziś prosimy Cię, abyś uwolniła nasz naród od kultury śmierci. Złam łańcuchy, które uniemożliwiają naszym rodzinom przyjęcie daru życia i stania się miejscami poświęcenia i miłości. Matko żywych, daj nam siłę, abyśmy szanowali i bronili każdego ludzkiego życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci!

3. dzień – jarzmo pesymizmu i beznadziejności

Błogosławiona Maryjo, Ty, która jesteś Gwiazdą Poranną, dziś prosimy Cię, abyś uwolniła nasz naród i członków mojej rodziny, zwłaszcza młodych, od ducha pesymizmu i beznadziejności. Rozwiąż to jarzmo , które uniemożliwia młodzieży życie w nadziei i radości, opowiadając się za prawdziwymi wartościami w naszym społeczeństwie!

4. dzień – jarzmo niewybaczania

Błogosławiona Maryjo, Ty, która jesteś Królową Pokoju, dziś prosimy Cię, abyś rozwiązała wszelkie jarzma niewybaczania i podziałów w naszym narodzie, wspólnotach i rodzinach. Wlej w nasze serca ducha jedności i miłości, abyśmy wspólnie dążyli do powszechnego odrodzenia religijnego i społecznego chorwackiego narodu oraz wszystkich naszych rodzin!

5. dzień – jarzmo społecznej nieczułości

Błogosławiona Dziewico Maryjo, Ty, która jesteś Dziewicą ubogich, dziś Cię prosimy, abyś rozwiązała jarzmo grzechu, które warunkuje coraz większe społeczne rozwarstwienie. Matko, uzdrawiaj rany powstałe przez niesprawiedliwy podział bogactwa i wlej w nasze serca gorliwość w opiece nad biednymi i zagrożonymi!

6. dzień – jarzmo narodowego wstydu

Błogosławiona Dziewico Maryjo, Ty, która jesteś wielką nadzieją polskiego narodu, dziś Cię prosimy, abyś rozwiązała jarzmo alienacji, fałszowania prawdy o historii tego narodu oraz emigracji z ojczyzny. W najtrudniejszych chwilach naszej historii przetrwaliśmy jedynie dzięki Twojemu potężnemu orędziu. Nie opuszczaj nas, nasza najwierniejsza Obrończyni, nawet w tych trudnych czasach!

7. dzień – jarzmo korupcji

Błogosławiona Dziewico Maryjo, Ty, która jesteś Zwierciadłem sprawiedliwości, dziś Cię prosimy, abyś uwolniła nas od jarzma korupcji, które dusi nasze społeczeństwo. Daj nam siłę, byśmy odrzucili ducha lekceważenia prawa i godzenia się na kompromisy!

8. dzień – jarzmo struktur grzechu

Błogosławiona Dziewico Maryjo, Ty, która jesteś Tronem mądrości, dziś Cię prosimy, aby polityczne, akademickie i medialne życie naszego społeczeństwa uwolniło się od struktur grzechu, które hamują jego rozwój zgodnie z Bożymi prawami. Królowo proroków, wyproś nam mężczyzn i kobiety pełne Ducha Bożego, którzy poprowadzą nasz naród ku sprawiedliwości i pokojowi!

9. dzień – jarzmo zniekształcenia życia rodzinnego

Błogosławiona Dziewico Maryjo, Ty, która jesteś Królową rodziny, dziś Cię prosimy, abyś rozwiązała jarzmo grzechu, które zniekształca małżeństwo i niszczy nasze rodziny, a jest związane duchem hedonizmu i relatywizmu. Królowo rodziny, wyproś nam zwycięstwo w nieustannej walce o ochronę naszych rodzin!

Całą listę nowenn znajdziesz tutaj: Nowenna

Powiązane wpisy