Modlitwy, Nowenna

Nowenna do świętej Teresy z Avila

Nowenna świętej Teresy z Avila

Przygotuj się na święto świętej Teresy z Avila za pomocą tej nowenny.

Święta Matko Tereso, Bóg wybrał cię, abyś świadczyła o Jego miłosierdziu w swoim życiu. Znając siebie i wielkie dobrodziejstwa, które Pan ci udzielił, chciałaś śpiewać o Bożym miłosierdziu na zawsze. Udziel mi łaski prawdziwego poznania siebie i głębokiego doświadczenia Bożego miłosierdzia w moim życiu. Szczególnie proszę cię o intencję, którą przedstawiam w tej dziewięćdziesiątce… Staraj się u Pana za mnie, abym mógł razem z tobą śpiewać o Bożym miłosierdziu przez całą wieczność. Amen.

Pierwszy dzień

Byłoby wystarczająco, o największe dobro i odpoczynek mój, łaski, które dotychczas mi udzieliłeś, dzięki czemu Twoja miłość i wielkość przyprowadziły mnie, mimo wielu przeszkód, do tak pewnego stanu i domu, gdzie było wielu Bożych służek, na których mogłam się wzorować, aby postępować w Twojej służbie. Nie wiem, jak mam dalej iść, kiedy przypominam sobie, jak złożyłam śluby, z jakim wielkim postanowieniem i radością to zrobiłam, oraz jakie przymierze zawarłam z Tobą. Nie mogę o tym mówić bez łez, które powinny być krwawe i rozrywać moje serce, bo nie było wielkiego żalu za to, co później Cię obraziłam. Ale Ty, Panie mój, przez niemal dwadzieścia lat – tak mało korzystałam z tej łaski – chciałeś być tym, kto jest obrażany, aby ja się poprawiła. Wydaje się, Boże mój, jakbym jedynie obiecała, że nie będę przestrzegać niczego z tego, co obiecałam Ci, chociaż nie była to moja intencja, ale tak widzę moje późniejsze czyny, więc nie wiem, jaka była moja intencja, aby lepiej zrozumieć, kim Ty jesteś, Mój Oblubieńcze, i kim ja jestem. Bo prawdą jest, że wielokrotnie pociesza mnie moje wielkie żałowanie za moje wielkie grzechy radością, jaką sprawia mi poznanie wielu Twoich miłosierdzi. (MŻ 4,3)

MODLITWA

Miłosierny Boże, dziękuję Ci, że powołałeś naszą świętą Matkę Teresę do swojej służby i przez nią ukazałeś swoje nieprzemijające miłosierdzie. Nie odmawiaj mi swojego miłosierdzia, abym i ja zawsze mogła wielbić Twoją miłość.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu…

Święta Matko Tereso, módl się za nami!

Drugi dzień

Na której, Panie, mogę tak jaśnieć jak na mnie te wielkie łaski, które zacząłeś mi dawać, a które tak przysłoniłem swoimi złymi czynami? Biada mi, Mój Stwórco, bo jeśli chcę znaleźć usprawiedliwienie, nie mam żadnego! Nikt inny nie ponosi winy oprócz mnie! Bo jeśli chciałbym zapłacić za miłość, którą zacząłeś mi okazywać, nie mógłbym tego pokazać nikomu innemu niż Tobie, i tym samym wszystko byłoby uzdrowione. Ponieważ tego nie zasłużyłem, a miałem taką szansę, niech mi teraz, Panie, pomoże Twoje miłosierdzie. (MŻ 4,4)

Wielokrotnie byłem zdumiony myślą o wielkiej dobroci Bożej i moja dusza rozkoszowała się widząc Jego wielką hojność i miłosierdzie. Błogosławiony niech będzie za wszystko, bo jasno zobaczyłem, że nie omieszkał spełniać w tym życiu żadnego mojego dobrego pragnienia. Jakiekolwiek były moje złe i niedoskonałe czyny, mój Pan je naprawiał, doskonalił i nadał im wartość, a zła i grzechy następnie ukrywał. Nawet w oczach tych, którzy je widzieli, pozwala Jego Wielkość, aby zniknęły i usunął je z ich pamięci. Złocenie błędów sprawia, że błyszczy cnota, którą mój Pan wprowadza we mnie, prawie zmuszając mnie, bym ją posiadał. (MŻ 4,10)

MODLITWA

Miłosierny Boże, któryś naszej świętej Matce Teresie łaskawie pomagał na drodze do cnoty, pomóż i mi zdobyć cnoty, które będą chwalić Twoją miłość.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu…

Święta Matko Tereso, módl się za nami!

Trzeci dzień

Trzeba powiedzieć, że to jedno z najbardziej bolesnych żyć ludzkich: ani nie cieszyłem się Bogiem, ani nie miałem przyjemności w świecie. Gdybym znalazł przyjemności tego świata, jak tylko przypomniałem sobie, ile jestem winien Bogu, było mi ciężko. Gdybym przebywał z Bogiem, niepokoiły mnie skłonności do świata. To tak bolesna walka, że nie wiem, jak mogłem ją znosić przez miesiąc, a tym bardziej przez tyle lat.

Jednak widzę wyraźnie wielkie miłosierdzie, które mi dał Pan: gdybym miał zajmować się światem, daj mi odwagi, aby zajmować się modlitwą. Dlatego, oprócz tego roku, o którym wspomniałem, przez dwadzieścia osiem lat, które zacząłem modlitwą, więcej niż osiemnaście spędziłem w tej walce i konflikcie relacji z Bogiem i ze światem. Dla pozostałych lat, o których mam teraz mówić, zmieniła się przyczyna wojny, chociaż nie była mała. Ale to, co mi się wydaje, że służyłem Bogu i rozumiałem pustkę świata, wszystko było błogosławione.

Powodem, dla którego tak o tym mówiłem, było pokazanie miłosierdzia Bożego i mojej niewdzięczności. Po drugie, aby zrozumieć wielkie dobro, które Pan czyni duszy, przygotowującej się oddać się modlitwie, nawet jeśli nie była tak przygotowana, jak powinna, i jeśli w niej wytrwa, pomimo grzechów, pokus i upadków na tysiąc sposobów podłożył szatan, w końcu, uważam to za pewne, Pan prowadzi do portu zbawienia, tak jak – jak się teraz wydaje – prowadził mnie. Niech Jego Wysokość pozwoli mi już nigdy się nie zgubić. (MŻ 8, 1-4)

MODLITWA

Miłosierny Boże, który naszej świętej Matce Teresie pomógł w walce między uwodzicielskością świata a drogą modlitwy, umocnij i mnie, aby zawsze wybierać Twoje królestwo i drogę modlitwy.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu…

Święta Matko Tereso, módl się za nami!

Czwarty dzień

Tych jednak, którzy jeszcze nie rozpoczęli modlitwy, w imię miłości Pańskiej proszę, aby nie brakowało im takiego dobra. Tu nie trzeba się bać, ale pragnąć. Jeśli nie będzie się rozwijał i nie będzie się starał być doskonałym, aby zasłużyć na rozkosze i przyjemności, które Bóg daje tym, powoli będzie rozpoznawał drogę do nieba; ale jeśli wytrwa, ufam w Boże miłosierdzie, że nikt nie przyjąłby go za przyjaciela, nie płacąc za to.

Bo moim zdaniem modlitwa intelektualna to nic innego jak rozmowa przyjacielska z tym, który wie, że nas kocha. Jeśli go jeszcze nie kochasz, nie możesz osiągnąć sukcesu w miłości do niego, ponieważ nie jest to w twojej naturze. Ale widząc, jak ważne jest dla nas posiadanie Jego przyjaźni i jak bardzo nas kocha, cierp tego, by być blisko tego, kto jest tak różny od ciebie.

O nieskończona dobroć mojego Boga, wydaje mi się, że cię widzę i widzę siebie! O rozkoszy aniołów, chciałbym się roztopić, kochając cię, gdy to widzę! Jak pewne jest, że znosicie tego, kto was znosi! O, jak dobrym przyjacielem stajesz się, Panie mój! Jak go pielęgnujesz, znosicie i czekacie, aż przyjmie twoją naturę i jak szybko znosisz jego! Pamiętaj, Panie mój, chwile, kiedy go kochasz, i zapominasz o tym, jak bardzo cię obraził! (MŻ 8, 5-6)

MODLITWA

Miłosierny Boże, któryś naszej świętej Matce Teresie udzielił łaski głębokiej przyjaźni z Tobą, udziel mi tej łaski.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu…

Święta Matko Tereso, módl się za nas!

Piąty dzień

Abyś zobaczył jego miłosierdzie i wielkie dobro, które było dla mnie tym, że nie zaniedbałem modlitwy i duchowego czytania, opowiem tutaj – bo tak ważne jest, aby to zrozumieć – o wielkim ogniu, w którym diabeł obmywa duszę, aby ją pokonać, i o umiejętności i miłosierdziu, z którymi Pan próbuje ją przywrócić do siebie, i abyś się strzegł niebezpieczeństw, których ja nie unikałem. Przede wszystkim, z miłości do naszego Pana i z wielkiej miłości, z jaką odnosi sukces, aby nas przywrócić do siebie, proszę, strzeż się okazji; bo wpadając w nie, nie powinieneś polegać na sobie, że będziemy się bronić tam, gdzie tylu wrogów nas bije, a w nas jest tyle słabości.

Żałuję za moją duszę za wiele rzeczy, które przeszła i małej pomocy, której nie miała znikąd, poza Bogiem. Rozumiałem, że nie byłem nawet w pobliżu tego, kim powinienem być.

Przysięgałem Panu, że mi pomoże, ale z pewnością popełniałem błąd – tak mi się teraz wydaje – nie kładąc całego zaufania w Jego Wielkość i nie tracąc całkowicie siebie w sobie. Szukałem lekarstwa, starałem się, ale z pewnością nie rozumiałem, że wszystko mało pomaga, jeśli nie pozbędziemy się całkowicie zaufania do siebie i oddamy je Bogu. (MŻ 8,10-12)

MODLITWA

Miłosierny Boże, któryś naszej świętej Matce Teresie pomógł pokładać całe zaufanie w Tobie, pomóż i mnie, abym nie polegał na sobie, ale tylko na Tobie.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu…

Święta Matko Tereso, módl się za nas!

Szósty dzień

Kiedy Jego Wysokość zaczęła mnie znów obdarowywać, wydaje mi się, że nie byłem w stanie zdecydować się służyć mu. Wydaje mi się, że to, czego inni starają się osiągnąć wielkim wysiłkiem, Pan osiąga u mnie, że pragnę przyjąć, co w tych ostatnich latach polegało na obdarowywaniu mnie rozkoszami i przyjemnościami. Modlić się, aby dał mi je lub przyjemność pobożności, nigdy nie odważyłem się, prosiłem go tylko, aby dał mi łaskę, abym go nie obraził i przebaczył mi moje wielkie grzechy. Patrzenie, jakie są tak wielkie, i pragnienie rozkoszy i przyjemności, nigdy świadomie nie odważyłem się. Wydaje mi się, że jego łaska miała dla mnie wielkie znaczenie. Naprawdę okazywał mi wielkie miłosierdzie, trzymając mnie przed sobą i wprowadzając mnie w swoją obecność. Zrozumiałem, że nie przyszedłbym, gdyby nie troszczył się tak o mnie. (MŻ 9,9)

Niech będzie błogosławiony za wszystko i niech służy mi, jaki jest Jego Wysokość, bo mój Pan doskonale wie, że nie dążę do niczego innego w tym, jak tylko do tego, by był trochę chwalony i wielbiony. (MŻ 10,9)

MODLITWA

Miłosierny Boże, któryś naszej świętej Matce Teresie udzielił łaski modlitwy w Twojej obecności, pomóż i mnie, abym była bardziej świadoma Twojej obecności i miłosierdzia, aby Cię chwalić i wielbić.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu…

Święta Matko Tereso, módl się za nas!

Siódmy dzień

Bardzo wielka łaska jest ukazywana temu, komu dał łaskę i odwagę, aby z całych sił dążył do tego dobra. Jeśli wytrwa, Bóg nikomu nie odmawia. Stopniowo przygotowuje ducha do odniesienia tego zwycięstwa. Mówię o odwadze, ponieważ jest wiele rzeczy, które zły zaczyna na początku, aby odstraszyć od tej drogi, wiedząc, jakie z tego mogą wyniknąć straty, nie tylko dla jednej duszy, ale wielu. Jeśli ktoś zaczyna i dąży, aby przez Bożą pomoc doskonalić się, wierzę, że nigdy nie idzie sam do nieba. Zawsze prowadzi za sobą wielu ludzi. Jak dobry dowódca, Bóg wyznacza mu towarzysza.

Tyle niebezpieczeństw i przeszkód stawia zły, że potrzebna jest nie tylko odwaga, aby nie wrócić, ale także dużo pomocy od Boga.

Mówiąc o początkach tych, którzy są już całkowicie zdeterminowani, aby podążać za tym dobrem i osiągnąć sukces w tym przedsięwzięciu, na początku jest największy wysiłek; to oni pracują, a Pan daje dobytek. W innych stopniach modlitwy cieszy się najbardziej, ponieważ wszyscy, zarówno pierwsi, jak i środkowi, i ostatni, mają swoje krzyże, choć różne, bo na tej drodze, którą podążył Chrystus, muszą iść ci, którzy Go naśladują, jeśli nie chcą się zgubić. Szczęśliwi ci, którzy jeszcze tutaj, za życia, tak obficie są wynagradzani! (MŻ 10, 4-5)

MODLITWA

Miłosierny Boże, który po walce naszej świętej Matki Teresy udzieliłeś łaski zdecydowanej determinacji dla Ciebie, daj i mnie odwagę i hart ducha w walce dla Twojej chwały, abyś był coraz bardziej wielbiony i sławiony.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu…

Święta Matko Tereso, módl się za nas!

Ósmy dzień

Prawda jest, że dzisiaj delektowałam się z Panem i odważyłam się skarżyć na Jego Wielkość, więc powiedziałam Mu: „Jak to, Boże mój, że nie wystarcza, że trzymasz mnie w tej nędznej egzystencji, i że z miłości do Ciebie to znoszę, i że chcę żyć tam, gdzie wszystko przeszkadza mi, aby Cię doświadczyć? Muszę jeść, spać, negocjować i spędzać czas z wszystkimi, i wszystko to znoszę z miłości do Ciebie? Wiesz doskonale, Panie mój, że to dla mnie ogromne cierpienie, a te krótkie chwile, które mi pozostają, aby się cieszyć Tobą, ukrywasz się przede mną. Jak to jest zgodne z Twoim miłosierdziem? Jak może wytrzymać miłość, którą mnie darzysz? Panie, gdyby to było możliwe, bym się ukryła przed Tobą, jak Ty przed mną, wierzę i uważam, że z miłością, którą mnie darzysz, byś tego nie znosił. Ale Ty zawsze jesteś ze mną i zawsze mnie widzisz. To jest nie do zniesienia, Panie mój! Gorąco proszę Cię, abyś zobaczył, jak niesprawiedliwość jest wyrządzana tej, która tak bardzo Cię kocha.” (MŻ 37,8)

MODLITWA

Miłosierny Boże, który zapaliłeś naszą świętą Matkę Teresę płomienną miłością do Ciebie, zapal również moje serce ogniem Twojej miłości.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu…

Święta Matko Tereso, módl się za nas!

Dziewiąty dzień

Zastanawiałam się nad wszystkimi niedogodnościami, które przeszłam, i chwaliłam Pana za to, że w pewnym stopniu użył mnie. Zaczęłam myśleć o rzeczach, które przeszłam. W każdym z tych, które wydawały się być czymś, co zrobiłam, znalazłam wiele błędów i niedoskonałości, czasami brak odwagi, a wiele razy mało wiary. Bo do tej pory, widząc, że wszystko, co Pan powiedział o tym domu, zostało spełnione, nigdy nie byłem pewien, czy w to wierzyć, ani czy w to wątpić. Nie wiem, jak to było. Często wydawało mi się to niemożliwe, ale z drugiej strony nie mogłem wątpić, chcę powiedzieć, wierzyć, że tego nie zrobi. W końcu doszedłem do wniosku, że wszystko, co dobre uczynił Pan, a to, co złe, uczyniłem ja, więc przestałem o tym myśleć i nie chciałbym do tego wracać, aby nie potknąć się o moje liczne błędy. Błogosławiony niech będzie Ten, który wydobywa dobro z wszystkiego, kiedy mu się podoba. Amen. (MŻ 39,14)

Niech Pan pozwoli mi, jako że jest wszechmocny i jeśli chce, abym w wszystkim wykonywał Jego wolę. Nie pozwól, aby ta dusza, którą z taką umiejętnością, na tyle sposobów i tyle razy Jego Wielkość wyciągnęła z piekła do siebie, została zgubiona. Amen. (MŻ 40,24)

Niech będzie błogosławiony na wieki wieków. Polegam na Jego miłosierdziu i wierzę, że będę Go chwalić na wieki. Amen.

MODLITWA

Miłosierny Boże, który posłużyłeś się naszą świętą Matką Teresą, aby dokonać swoich wielkich dzieł, użyj również mnie do rozszerzenia Twojego królestwa i zbawienia nieśmiertelnych dusz.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu…

Święta Matko Tereso, módl się za nas!

MODLITWA KOŃCOWA

Przenajświętsza Trójco, Ojcze, Synu i Duchu Święty, dziękuję Ci, że użyłeś świętej Matki Teresy do dokonania swoich cudownych dzieł i że przez nią ukazałeś swoje niewypowiedziane miłosierdzie. Dziękuję Ci również za wszystkie łaski, które dałeś mi za jej wstawiennictwem. Spraw, aby i ja wraz z nią wielbił Twoje miłosierdzie przez całą wieczność. Amen.

Całą listę nowenn znajdziesz tutaj: Nowenna

Powiązane wpisy