Modlitwy, Nowenna

Wielka Nowenna do Serca Jezusowego

Wielka Nowenna do Serca Pana Jezusa

Aby odmówić tę nowennę, konieczne jest uczestniczenie w Mszy Świętej i Komunii Świętej w każdy pierwszy piątek miesiąca przez dziewięć miesięcy. Celem jest oddanie czci Najświętszemu Sercu Jezusowemu i zadośćuczynienie za wszelkie niegodziwości wobec Najświętszego Sakramentu.

1. PIĄTEK (jeśli nowenna trwa 9 dni, to jest pierwszy dzień)

„Pan obrócił się i spojrzał na Piotra. A Piotr przypomniał sobie słowa Pańskie, jak mu powiedział: „Zanim dziś kur przepieje, trzy razy mnie zaprzesz.” I wyszedł na zewnątrz i gorzko płakał.” Łukasz 22,61

MEDYTACJA

Nasze serca zamykają się, gdy są pod obserwacją. Otwierają się, gdy są rozumiane. Gdy Piotr spojrzał w oczy Jezusa, dostrzegł w nich rany miłości, które mówiły mu o pełnej rzeczywistości jego czynów. Serce Jezusa zachęca nas, abyśmy pogłębili naszą więź z Nim.

MODLITWA

Boże, otwórz moje oczy, abym zrozumiał głębokość mojego grzechu i prowadź mnie z powrotem do radości domu Ojca.

ŚWIĘTE SERCE JEZUSOWE, W TOBIE POKŁADAM SWOJE ZAUFANIE I PROSZĘ O MIŁOŚĆ… (tu możesz wymienić swoją prośbę o łaskę).

Modlitwa poświęcenia Serca Jezusowego

Panie Jezu Chryste, dziękuję Ci za wszystkie dary, które mi dałeś: za dar życia i zdrowia, za łaskę wiary i dar przynależności do Kościoła Katolickiego. Dziś poświęcam się Twojemu Boskiemu Sercu. Tym aktem wyznaję i potwierdzam moją wiarę chrześcijańską oraz moje zobowiązanie wobec Ciebie. Potwierdzam akceptację wszystkich katolickich prawd wiary, jak nas tego uczy święty Kościół, w którym otrzymałem łaskę narodzin i wychowania.

Potwierdzam moje chrzcielne przymierze z Tobą i moją decyzję, aby żyć zgodnie z nim. Uznaję Cię za mojego Pana i Króla. Oświadczam, że od teraz, z miłością Twojego Boskiego Serca, staniesz się najwyższą wartością mojego życia, którą przyjmuję w moje istnienie. Pomóż mi żyć godnie Twoją miłością i sprawiać, by nią uszczęśliwiać moich bliźnich.

Następnie nastąpi Złota Różaniec i Litanie do Najświętszego Serca Jezusowego

2. PIĄTEK

Przyznaj więc w swoim sercu, że Pan, Bóg twój wychowuje i poprawia cię tak jak człowiek wychowuje swojego syna. (Pwt 8,5)

MEDYTACJA

Jezus objawia nam, że wszyscy mamy jednego Ojca w niebie, który wzywa nas do życia w braterstwie, w sprawiedliwości i miłości. Dlatego ignoruje szyderstwo swoich wrogów i wyciąga ręce przyjaźni do odrzuconych, zwłaszcza w Jego czasach byli to celnicy, nierządnice i trędowaci. Jego postępowanie prowadzi nas do możliwości krytyki, jeśli Go tak naśladujemy. Dzisiaj, bycie przyjacielem społecznie zagrożonych, chorych na narkomanię lub przestępców, marginesu społecznego, bezdomnych wymaga odwagi i wiary w Jezusa.

MODLITWA

Boże, daj mi zawsze okazać wdzięczność za te dary, które mi dałeś. Daj mi wykorzystać te dary dla odrzuconych i pogardzanych i nosić je w moim sercu.

ŚWIĘTE SERCE JEZUSA, W TOBIE POKŁADAM SWOJE ZAUFANIE I PROSZĘ O MIŁOŚĆ… (tutaj podaj łaskę, którą pragniesz otrzymać)

Modlitwa do Najświętszego Serca Jezusowego

Najświętsze Serce Jezusowe, Królu wszystkich serc, poświęcam Ci dzisiaj moje serce i oddaję je całkowicie w Twoją służbę.

Ofiarowuję Ci moją duszę z całej siły i moje ciało z wszystkimi uczuciami. Chcę całe moje życie poświęcić, aby Ciebie kochać, Tobie służyć i podążać za Tobą. Chcę być gorliwym czcicielem świętości Twojej miłości.

Święte Serce Maryi, po Serca Jezusowego najdroższe i najdoskonalsze Serce, bądź także stałym oparciem mojego czczenia i miłości. Naucz mnie, jak tak czcić Serce Twojego Syna, jak Ty sama Go czcisz i pozwól mi oddać Mu Twoje uwielbienie i modlitwę wstawienniczą. Jezu, Twojemu sercu ofiarowuję (duszę… intencje… troski…).

W Tobie mam zaufanie, Tobie się oddaję, w Tobie ufam.

Serce Jezusa, niech przyjdzie królestwo Twoje, niech się spełni wola Twoja, tak na niebie, jak i na ziemi.

3. PIĄTEK

„Jezus kiedyś modlił się w pewnym miejscu. Gdy skończył, jeden z uczniów rzekł do Niego: „Panie, naucz nas modlić się.” Łukasza 11,1

MEDYTACJA

Jezus często oddalał się od tłumów, aby się modlić, czasem w samotności na górach, czasem w towarzystwie swoich uczniów. W mistyce modlitwy odnawiał swoje wizje, umacniał swoją misję i przygotowywał się do przyjęcia woli Ojca. Jezus modli się za nas, abyśmy mogli wytrwać w naszej modlitwie i byli prostolinijni w tym, co mówimy Ojcu.

MODLITWA

Boże, daj mi łaskę, abym mógł/mogła zwrócić się do Ciebie w mojej modlitwie własnymi słowami i rozmawiać z Tobą jak przyjaciel z przyjacielem.

ŚWIĘTE SERCE JEZUSOWE, UFAM TOBIE I PROSZĘ O ŁASKĘ… (tutaj podaj łaskę, którą pragniesz otrzymać)

Modlitwa do Najświętszego Serca Jezusowego

Najświętsze Serce Jezusowe, które tak bardzo nas umiłowało, że oddało się na krzyżu, proszę, rozpal w moim sercu miłość do Ciebie. Niech moje małe serce zawsze bije dla Ciebie, zawsze o Tobie myśli i nigdy nie obraża Cię grzechem. Chcę się całkowicie Tobie poświęcić i zawsze być Twoim. Jest wielu ludzi, którzy nie znają Twojej wielkiej miłości. O, jak bardzo pragnę, aby oni Cię poznali i pokochali! Są tacy, którzy Cię odrzucili i zapomnieli. O, jak bardzo pragnę, aby do Ciebie powrócili! Zmiłuj się, Najświętsze Serce, nad wszystkimi grzesznikami, błądzącymi i niewiernymi. Spraw, aby z północy, południa, wschodu i zachodu rozbrzmiewał głos: Chwała Bożemu Sercu, przez które zostaliśmy zbawieni! Jemu niech będą chwała i cześć na wieki wieków! Amen.

4. PIĄTEK

„Piotr wysiadł z łodzi i chodząc po wodzie przyszedł do Jezusa. Lecz gdy zauważył wiatr, przestraszył się, zaczął tonąć i zawołał: „Panie, ratuj mnie!” Jezus natychmiast wyciągnął rękę i go chwycił.” Mateusz 14,29

MEDYTACJA

Piotr przeszedł przez wodę pewnie aż do kluczowego momentu, kiedy pozwolił sobie na zdezorientowanie przez rzeczywistość silnego wiatru i fal. Strach go ogarnął, a on skierował swoje oczy na Jezusa i zaczął tonąć. Czy nie robimy tego czasami? Pozwalamy, byśmy byli przerażeni falami sekularyzmu, które próbują nas zagrozić? Tracimy serce wśród ataków na Kościół. I tak szybko zapominamy obietnice, które Jezus nam dał: „Ja zwyciężyłem świat.”

MODLITWA

Ratuj mnie, Boże, od wszystkich strachów i trosk, które chcą zaciemnić moje widzenie Ciebie i odciągnąć mnie na boczne tory. Kiedy czasy się komplikują, pomóż mi skupić oczy tylko na Tobie. I kiedy są niebezpieczne czasy, trzymaj mnie w swoich rękach.

ŚWIĘTE SERCE JEZUSA, W TOBIE POKŁADAM SWOJE ZAUFANIE I PROSZĘ O MIŁOŚĆ… (tutaj wymień łaskę, którą pragniesz otrzymać)

Modlitwa do Najświętszego Serca Jezusowego

Najświętsze Serce Jezusa, źródło wszelkiego dobra, klęczę przed Tobą, wierzę w Ciebie, ufam Ci, kocham Cię i żałuję za wszystkie moje grzechy. Oddaję Ci to moje biedne serce, spraw, aby było pokorne, cierpliwe, czyste i aby w każdym calu odpowiadało Twoim pragnieniom. O dobry Jezu, niech żyję w Tobie, a Ty we mnie. Obron mnie w niebezpieczeństwach, pocieszaj w trudnościach i smutkach. Udziel mi zdrowia ciała, pobłogosław moją pracę i daj mi łaskę świętej śmierci. Amen.

5. PIĄTEK

„Następnie Pan wyznaczył kolejnych 72 uczniów i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i każdego miejsca, do którego zamierzał się udać. Oto posyłam was jak owce wśród wilków. Nie zabierajcie ze sobą ani torby, ani sakwy, ani obuwia.” Łukasz 10,1.4

MEDYTACJA

Kościół kontynuuje niesienie Radosnej Nowiny do odległych miejsc poprzez misjonarzy. Są to mężczyźni i kobiety, którzy oddali się na rozpowszechnianie światła Ewangelii, żyjąc życiem Chrystusa: wierząc, chociaż biedni, wytrwale w trudnościach i odrzuceniu, woleli służyć niż być obsługiwanym, dostosowując się do licznych ubóstw i miejscowych kultur tych narodów, którym służą.

MODLITWA

Boże, pomóż nam, aby te wielkie przedsięwzięcia misyjne były wspierane również przez naszą modlitwę, i pozwól nam hojnie i wiernie oddać się za Ciebie do końca.

ŚWIĘTE SERCE JEZUSA, DO CIEBIE KIERUJĘ SWOJE ZAUFANIE I PROSZĘ O MIŁOŚĆ… (tutaj wymień łaskę, którą chcesz uzyskać)

Modlitwa do Najświętszego Serca Jezusowego

Najświętsze Serce Jezusowe, Królu wszystkich serc, poświęcam Ci dzisiaj moje serce i oddaję je całkowicie w Twoją służbę. Oddaję Ci moją duszę ze wszystką jej mocą i moje ciało ze wszystkimi uczuciami. Chcę wykorzystać całe moje życie, aby Cię kochać, służyć Tobie i podążać za Tobą. pragnę być gorliwym czcicielem świętości Twojej miłości.

Święte Serce Maryi, po Serca Jezusowego najdroższe i najdoskonalsze Serce, bądź stałym oparciem mojego czczenia i miłości. Naucz mnie tak czcić Serce Twojego Syna, jak Ty sam Go czcisz, i pozwól mi złożyć przed Nim Twoje oddanie i modlitwę orędowniczą. Jezu, Twojemu Sercu oddaję (duszę… intencje… troski… ). Wierzę w Ciebie, powierzam się Tobie, ufam Tobie. Serce Jezusowe, niech przyjdzie Królestwo Twoje, niech się dzieje wola Twoja na ziemi, jak w niebie.

6. PIĄTEK

„Jezus zapytał: „Co chcesz, abym ci uczynił?” Niewidomy odpowiedział: „Nauczycielu mój, chcę przejrzeć.” Jezus rzekł do niego: „Idź, twoja wiara cię uzdrowiła!” I natychmiast przejrzał i podążył za nim.” Marek 10,51

MEDYTACJA

I tak niewidomy odzyskał wzrok, a jego wzrok zatrzymał się na Jezusie. Jego poszukiwania się zakończyły, nie potrzebuje już niczego więcej, zobaczył Jezusa i znalazł nowy sens swojego życia. Niech i my, podobnie jak ten niewidomy, podążamy za Jezusem i szukamy najpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne zostanie nam dodane. W zawiłościach życia czasami trudno jest dostrzec drogę i odróżnić, co jest ważne, a co nie. Rozróżnić dobro od zła. Również nam potrzebny jest ten dar wzroku, abyśmy widzieli rzeczy w prawdziwym świetle.

MODLITWA

Jesteśmy wezwani, aby dostrzegać Chrystusa w naszym bliźnim i ubogich. Boże, pomóż nam pozostać wiernymi temu wezwaniu.

ŚWIĘTE SERCE JEZUSOWE, W TOBIE ZAWIERZAM SWOJE ZAUFANIE I PROSZĘ O MIŁOŚĆ… (tu wymień łaskę, którą pragniesz otrzymać)

Modlitwa do Najświętszego Serca Jezusowego

Najświętsze Serce Jezusowe, niebieska otchłań i schronienie dla nas grzeszników, utajone Słowo, któreśmy przebili, przyjmij nas do pełni swoich mieszkań, pamiętaj o nas, i mimo wszystko, jakimi jesteśmy, wiesz.

Miłosierdzie i Miłości, niepojęta, niezrozumiała, nawet szalona, dla naszego ciała i tej niewielkiej duszy, i gdy ziemia znika spod nóg, a ciemność i mgła wypełniają myśli serca, podaj nam rękę, i gdy ciepłe cienie wypełniają poranek, a uśmiech rozjaśnia twarz, i gdy śmieją się nam zarówno chmury, jak i ptaki, podaj nam rękę i poprowadź nas do Raju.

7. PIĄTEK

„Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a Ja wzbudzę go w ostatni dzień.” Jan 6,54-56

MEDYTACJA

Sakrament Eucharystii dostarcza nam pokarmu na tę podróż naszego życia i prowadzi nas bliżej Boga, abyśmy mogli być w Sercu Jezusa Chrystusa. Daje nam łaskę, ABYŚMY MOGLI WIDZIEĆ JEZUSA I LUDZI TAK, JAK ON ICH WIDZIAŁ. Przekształca nasze wizje i wartości, abyśmy kontynuowali i zmieniali świat wokół nas, przynosząc pokój tym, którzy są złamani przez przemoc, uzdrowienie tym, którzy tego potrzebują, sprawiedliwość tym, którzy są złamani niesprawiedliwością, nadzieję tym, którzy są w rozpaczy.

MODLITWA

Boże, niech moja modlitwa przekształci się w czyny, moja wiara w niesienie sprawiedliwości innym, miłość w służeniu innym.

ŚWIĘTE SERCE JEZUSOWE, W TOBIE POKŁADAM SWOJE ZAUFANIE I PROSZĘ O MIŁOŚĆ… (tutaj wymień łaskę, którą pragniesz otrzymać)

Modlitwa do Najświętszego Serca Jezusowego

Pan mój i Zbawicielu, Jezusie Chryste, nie proszę o łaskę z Twojego Najświętszego Serca tylko dla siebie, ale wołam do Ciebie o zbawienie nieszczęsnych grzeszników, których odkupiłeś swoją drogocenną Krwią. Niech wszyscy przyjdą do Twojego Serca, do tego źródła, do tego morza niezmierzonej miłości, aby oczyszczać się w nim ze swoich grzechów i od tej pory i na wieki miłować tylko Ciebie, jedynego Oblubieńca ich miłości. Udziel wszystkim, tak jak i mnie, błogosławionego życia w swoim sercu. Amen.

8. PIĄTEK

„A pewna kobieta, która od dwunastu lat była chora na krwotok i wyczerpała cały swój majątek na lekarzy, a nikt nie mógł jej uzdrowić, zbliżyła się od tyłu do Jezusa i dotknęła się jego płaszcza, i natychmiast ustąpił jej krwotok.” Łukasz 8,43

MEDYTACJA

Czasami trudno jest nam unikać zniechęcenia. Staramy się, aby nasz duch pozostał wesoły, ale troski i choroby ciągną nas dalej i przysłaniają naszą radość na wiele lat. Dążymy do osiągnięcia czegoś, a nie ma znaku postępu. Dlatego ta ewangeliczna historia może odnosić się również do nas. Jezus zawsze współczuł, a tej kobiecie przekonał, że jej wysiłki nie są daremne, że odpowie na jej prośbę. Nasze modlitwy, skierowane do Niego, nie pozostaną więc bez odpowiedzi.

MODLITWA

Boże, powiedziałeś, że jeśli będziemy szukać, dostaniemy! Pomóż nam, Boże, wierzyć w Ciebie i nie tracić serca i nadziei, czekając na Twoją łaskę.

ŚWIĘTE SERCE JEZUSOWE, W TOBIE POKŁADAM SWOJE ZAUFANIE I PROSZĘ O MIŁOŚĆ… (tutaj wymień łaskę, którą pragniesz otrzymać)

Modlitwa do Najświętszego Serca Jezusowego

O Najświętsze i najmiłosierniejsze Serce Jezusowe, zanurz mnie całkowicie w głębokości Twojego miłosierdzia. O miłości, o łasko, o strumieniu życiodajnej wody, obmyj mnie, umocnij mnie, poświęć i odnów mnie. O Miłosierne Serce Jezusowe, niech promienie Twojej miłości wypełnią mnie od wewnątrz i od zewnątrz. Łaski i miłości Trójcy Świętej, zstąp na moją ludzką nicość. Przeczyste Serce Jezusowe, zapomniane przez dusze, przyciągnij mnie do Twojego Najświętszego Serca. O Miłosierne Serce Jezusowe, niech Twoja niewysłowiona miłość stanie się we mnie żywym obrazem. Amen.

9. PIĄTEK

„Teraz jesteście w smutku, ale znowu zobaczycie Mnie; i SERCE WASZE UCIESZY SIĘ!” Jan 16,22

MEDYTACJA

Radość wlewa się do naszych serc, gdy czujemy obecność Bożą w naszym życiu i świecie wokół nas. Nasza jedność z Bogiem jest jak między trzciną a winoroślą. Pomimo naszych kłopotów, chorób, ubóstwa, będziemy kochać Boga i zjednoczeni w tej miłości pracować dla dobra. On jest z nami do końca świata.

MODLITWA

Boże, pomóż mi dawać bez reszty, walczyć niezależnie od ran, pracować bez względu na nagrodę. Jedyną radością jest to, że jesteś ze mną, a ja jestem z Tobą w Twoim Sercu, niech to będzie moim pocieszeniem.

ŚWIĘTE SERCE JEZUSOWE, W TOBIE POKLŁDAM SWOJE ZAUFANIE I PROSZĘ O MIŁOŚĆ… (tutaj wymień łaskę, którą pragniesz otrzymać)

Cenne ofiarowanie zasług Najświętszego Serca Jezusowego

Wieczny Ojcze, ofiarowuję Ci Najświętsze Serce Jezusowe z całą jego miłością, z całymi jego cierpieniami i z całymi jego zasługami:

Aby zadośćuczynić za wszystkie grzechy, które popełniłem dzisiaj i przez całe moje życie. Chwała Ojcu…

Aby oczyścić to dobro, które dzisiaj czyniłem i przez całe moje życie. Chwała Ojcu…

Aby wynagrodzić Ci za wszystkie dobre uczynki, które dzisiaj zaniedbałem i przez całe moje życie. Chwała Ojcu…

Aby Ci podziękować za wszystkie dobroczynności, które otrzymałem dzisiaj i przez całe moje życie. Chwała Ojcu

Całą listę nowenn znajdziesz tutaj: Nowenna

Powiązane wpisy