Modlitwy, Odpowiednie modlitwy

Modlitwa przeciwko złu w domu

Modlitwa przeciw złu w domu

Szukasz duchowej pomocy w walce z uzależnieniem od hazardu? Ta modlitwa jest drogą do uzdrowienia i wyzwolenia. Módlmy się o siłę i łaskę Bożą.

Modlitwa przeciwko złu w domu jest skuteczną i skuteczną modlitwą, która pozwoli usunąć zło z twojego domu. Módl się razem z nami!

Modlitwa przeciwko złu w domu

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Ojcze, który jesteś nieskończenie dobry, poświęcam Ci to miejsce, w którym żyję z moją rodziną, moje mieszkanie. Wiele domów stało się miejscem nieporozumień, kłótni o spadek lub długi finansowe, miejscem smutku i cierpienia.

Niektóre zostały zranione różnymi grzechami, takimi jak niewierność, nienawiść, zemsta, pornografia, egoizm, niesprawiedliwość, kradzież, handel narkotykami, brak szacunku, poważna choroba, zaburzenia psychiczne, agresja, śmierć i aborcja.

Niektóre domy zostały zbudowane na obszarach, które były przedmiotem sporu prawnego i niesprawiedliwie zdobytego majątku, a także niesprawiedliwie dziedziczonego, co może być przyczyną śmierci, wypadków, przemocy i agresji.

Panie, proszę Cię, abyś nas pobłogosławił i usunął z nas wszystko to zło! Wiem, że Wrogi używa tych sytuacji, aby się w nich osiedlić, ale wiem także, że masz moc wypędzenia wszelkiego zła z tego miejsca.

Dlatego proszę Cię, abyś wypędził Diabła i nie pozwolił mu już nigdy wrócić do tego domu.

Dziś postanawiam poświęcić ten dom Tobie. Proszę Cię, abyś, podobnie jak wszedłeś do domu młodej pary w Kanie Galilejskiej i tam dokonałeś swojego pierwszego cudu, dziś wszedłeś do mojego domu i wypędził wszelkie zło, które mogło się w nim osiedlić. Proszę Cię, Panie Jezu, abyś swoją mocą teraz wypędził wszelkie zło!

Niech wszelkie zło odejdzie z tego miejsca, natychmiast teraz, w imię Jezusa, i niech już nigdy nie wróci, bo ten dom teraz należy do Boga i jest Mu poświęcony.

Panie, proszę Cię, abyś usunął z tego miejsca wszelkie konflikty między braćmi, wszelkie walki, wszelkie braki szacunku i wszelką przemoc między rodzicami a dziećmi, między małżonkami, którzy tu mieszkają, i między wszystkimi, którzy w nim mieszkają, a także między sąsiadami.

Niech aniołowie Boży zamieszkają w tym domu. Niech osiedlą się w każdym pokoju, łazience, kuchni, korytarzach i na podwórku. Niech nasz dom będzie twierdzą strzeżoną przez aniołów Bożych, tak aby cała nasza rodzina była wytrwała w modlitwie i pozostała wierna miłości Bożej, a pokój i spokój mieszkały w nim.

Dziękuję Ci, Panie, za wysłuchanie moich modlitw. Pozwól nam służyć Tobie każdego dnia, a Twój błogosławieństwo niech na nas zostanie. Teraz wiesz, Panie, że ten dom należy do Ciebie.

Pozostań z nami, Panie!

Amen.

Całą listę odpowiednich modlitw znajdziesz tutaj: Odpowiednie modlitwy

Powiązane wpisy