Modlitwy, Odpowiednie modlitwy

Modlitwa w czasach prób i chorób

Modlitwa w czasach pokus i chorób

Panu mojemu i Bogu mojemu. Przyszedłeś, aby uzdrawiać zranione i zatroskane serca. Aby uzdrawiać chorych i bezsilnych, aby dawać pociechę małym i dach nad głową bezbronnych. Ty, który nie miał gdzie głowy położyć, pozwól nam oprzeć się na Twoim piersi.

Miłości nasza i Życie nasze. Siło nasza i pokoju nasz, zdrowie nasze i cała nasza nadziejo w Tobie, Boże nasz, cała nasza radość.

Schowaj nas w swoich ranach. Nasze serce i serce Twojej Matki Maryi poświęć. Całkowicie oddajemy się Tobie. Całym naszym bytem. Wszystko, czym byliśmy i czym będziemy, zanurzamy w Tobie.

Oddajemy Tobie nasze ciało, psychikę, duszę, ducha, nasze plany, naszych bliskich, przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, oraz wszystkie nasze materialne dobra. Wzywamy Twoją Krew na nas, a woda z Twojego boku niech nas oczyszcza z wszelkich grzechów. Obejmij nas swoją koroną cierniową, aby nas chronić przed wszelkimi atakami szatańskimi, abyśmy teraz mogli wołać mocą Twoją:

„Oto krzyż Pański, uciekajcie wszyscy wrogowie, zwyciężył lew z pokolenia Judy, potomek Dawida!”

Daj nam, przyczepionym do Twojego Krzewu, rodzić dobro owocami na wieczność. Modląc się i służąc w czasach, które przed nami, dla Ciebie i bliźnich, aż do tego Świętego chwili, kiedy spojrzymy na siebie…

Oko w oko

Kochamy Cię, Ojcze

Kochamy Cię, Jezu

Kochamy Cię, Duchu Święty

Kochamy Cię, Maryjo Królowo Pokoju, Królowo Morza, Królowo Nieba i Ziemi

Kochamy Cię, Trójco Święta, ze wszystkimi aniołami, archaniołami i świętymi na wieki wieków.

Amen.

Ojcze nasz

Zdrowaś Maryjo

Chwała Ojcu

Całą listę odpowiednich modlitw znajdziesz tutaj: Odpowiednie modlitwy

Powiązane wpisy