Modlitwy, Nowenna

Nowenna do Matki Bożej od Aniołów

Nowenna Matki Bożej od Aniołów

2 sierpnia obchodzimy franciszkańskie święto Matki Bożej od Aniołów, nazywane także Porcjunkulą. Tego dnia, zgodnie z nauką Kościoła, wierni mogą otrzymać zupełne odpuszczenie grzechów. Nowenna rozpoczyna się 24.7.

PIERWSZY DZIEŃ

Rozważania o aniołach

Anioły stoją ponad ludźmi. Ich zdolności umysłowe są daleko wyższe niż ludzkie. Różnica polega również na tym, że człowiek jest istotą złożoną z ducha i materii, podczas gdy anioły są czystymi duchami, rozumnymi i wolnymi istotami, które nie mają ciała. Bóg stworzył nie tylko świat, w którym żyjemy, ale również świat, który jest niewidoczny dla nas. Są to niezliczone duchy, które nazywamy Aniołami.

Słowo „Anioł” oznacza posłańca. Anioły służą w tym, że przekazują ludziom wolę Bożą.

Zdrowaś Maryjo, Królowo niebios

Zdrowaś, Panno Anielska

Anioł Pański zwiastował Maryi…

Chwała Ojcu… (3 razy)

Maryjo, święte jest Twoje imię, jesteś poczęta bez grzechu,

Królowo aniołów, piękne jest Twoje imię, jaśnieje jaśniejsze niż gwiazda Poranna,

Anielska Królowo, potężne jest Twoje imię, wszyscy wrogowie uciekają,

Gdy wzywamy Twoje imię, o Maryjo, Królowo aniołów!

MODLITWA

Królowo niebieskiego chóru Serafinów, poślij mi swoje święte anioły, aby mnie natchnęły, chroniły i broniły, aby każdego dnia coraz bardziej czcić Ciebie i z radością wykonywać wolę Ojca Niebieskiego.

Królowo Aniołów, stoisz przy Tronie Bożym w chwale Boga w swoim wzmożonym szczęściu, a Anioły cieszą się, patrząc na Ciebie. Proszę Cię, pamiętaj o mnie i wyproś mi łaskę, o którą Cię proszę w tej nowennie (wyraź potrzebę i intencję). Poślij mi swoje święte anioły, które będą czuwać nad moją duszą, abym nie upadła w grzech śmiertelny i nie straciła wiecznej radości i szczęścia. Amen.

O, Błogosławiona Dziewico Maryjo, Anielska Królowo, my, którzy dzisiaj wylewamy przed Twoim obliczem i całym niebem aniołów nasze modlitwy, prosimy Cię, wysłuchaj nas!

Teraz odmów koronkę i litanie Królowej Aniołów.

DRUGI DZIEŃ

Rozważania o aniołach

W Księdze proroka Daniela wspomina się o Archaniele Michale, wielkim Księciu, który chroni synów Bożego ludu. W Księdze Apokalipsy pisze się, że Michał musiał prowadzić walkę w niebie razem z innymi aniołami przeciwko Smokowi. Napisano również, że Smok i jego anioły nie mogli wytrzymać walki. „I miejsca dla nich nie było już w niebie.” (Obj. 12, 8). Do świętego Michała, którego imię oznacza JAKO BOG, modlimy się, aby chronił nas przed podstępami i diabelskimi zasadzkami. Święty Michał Archanioł jest obrońcą przed Złem. Gdy szukamy jego wstawiennictwa i ufamy Słowu Bożemu, w naszym sercu nie ma już miejsca dla sił zła. Smok i jego „anioły” uciekają z serc, w których króluje Jezus. Tam, gdzie jest wielbienie Boga, Smok i jego słudzy nie mogą się utrzymać. Wielbienie Boga to najlepszy sposób, aby odstraszyć siły Złego. To, czego Zły nie może znieść, to wielbienie Boga.

Zdrowaś, Królowo niebios!

Zdrowaś, Panno Anielska!

Anioł Pański…

Chwała Ojcu… (3 razy)

Maryjo, Święte jest Twoje imię…

MODLITWA

Królowo niebieskich chórów Cherubinów, których chwała i cuda rosną każdego dnia coraz bardziej, proszę Cię o łaskę, aby nigdy Cię nie urazić jako Królowa Anielska, ale miłować Cię dziecięcą miłością, czcić i z wiarą wzywać o pomoc, wierząc w prawdziwość Aniołów, ich istnienie i Twoje macierzyńskie wsparcie. Amen.

O, Błogosławiona Dziewico Maryjo, Anielska Królowo, my, którzy dziś wylewamy przed Twoim obliczem i całym niebem Aniołów nasze modlitwy, prosimy Cię, wysłuchaj nas!

TRZECI DZIEŃ

Rozważania o aniołach

Inny Anioł, o imieniu Gabriel, jest zwiastunem Dobrej Nowiny. On zwiastuje Zachariaszowi, że nie tylko jego modlitwa została wysłuchana, ale też jego syn będzie prekursorem Chrystusa. Pójdzie przed nimi z duchem i mocą Eliasza… Gabriel zwiastuje Maryi jeszcze bardziej Radosną Nowinę. To z pewnością najradośniejsza wiadomość, jaką Niebo przekazało ludziom. Bóg stanie się człowiekiem! Ta pokorna Dziewica Maria zostanie Matką Bożego Syna. Gabriel, którego imię oznacza MOC BOŻA, jest jednym z trzech Archaniołów, obok Rafała i już wspomnianego Michała. Ich święto obchodzimy 29 września.

Zdrowaś, Królowo niebios!

Zdrowaś, Panno Anielska!

Anioł Pański…

Chwała Ojcu… (3 razy)

Maryjo, Święte jest Twoje imię…

MODLITWA

Królowo Świętego Tronu, którą wita chór Anielski, otwórz moje duchowe oczy, aby podnieść moje serce do niewidzialnego świata i dowiedzieć się, co tam jest wspaniałego. Uwolnij mnie od niewoli szatana i przez Twój święty wstawiennictwo daj mi łaskę gorliwej modlitwy, wielkiej, szczerej i wierną miłość do Boga, Ciebie i Świętych Aniołów. Amen.

O, Błogosławiona Dziewico Maryjo, Anielska Królowo, my, którzy dziś wylewamy przed Twoim obliczem i całym niebem Aniołów nasze modlitwy, prosimy Cię, wysłuchaj nas!

CZWARTY DZIEŃ

Rozważania o aniołach

Święty Archanioł Rafał jest pięknie opisany w Księdze św. Tobiasza. Święty pisarz przedstawia go jako towarzysza w podróży. Rafał został wysłany, aby uzdrowić Tobiasza, przywrócić mu wzrok i uwolnić go od złośliwego ducha, który dręczył Sarę i zabił siedmiu jej mężów. Wyraźnie wskazane jest, że mamy Aniołów Stróżów. Dbają oni o nas i chronią w naszej „podróż przez życie”. Rafał, towarzysz Tobiasza, jest aniołem, któremu człowiek może zaufać, jest naprawdę dobrym stróżem. On przekazuje piękną prawdę, gdy ujawnia Tobiaszowi i jego synowi, Tobiaszowi. Rafał mówi, że jest chwalebne ujawniać dzieła Boże, chwalić i błogosławić Boga. Daje radę: „Czyń dobro, a zło cię nie dotknie… Lepiej jest rozdawać jałmużnę niż gromadzić złoto w stosy. Jałmużna wyzwala od śmierci, oczyszcza z każdego grzechu…” (Tob. 12, 7-9). Te słowa Rafał mówi do nas wszystkich. Do wszystkich ludzi, we wszystkich czasach i miejscach. Anioł mówi również Tobiaszowi, że był z nim, gdy miał trudności, gdy z miłosierdzia chował zmarłych. Mówi mu, że nosił jego modlitwy do Świętego. W sytuacjach, gdy jest nam najtrudniej, takich jak chowanie zmarłych, odczuwamy samotność lub gromadzimy wiele problemów, których nie możemy rozwiązać sami, często myślimy, że nie ma nikogo przy nas, kto by nas pocieszył lub chociaż wysłuchał i zrozumiał. To nieprawda. Bóg zawsze wysyła kogoś, kto pomoże nam, jeśli o to poprosimy. Wtedy „wysyła” nam Anioła, jak Rafał, lub „anioła w ludzkim ciele”. Imię Rafała oznacza BÓG LECZY.

Witaj, Królowo niebios!

Witaj, Panno Anielska!

Anioł Pański…

Chwała Ojcu… (3 razy)

Maryjo, Święte jest Twoje imię…

MODLITWA

Królowo Chóru Niebieskiej Dominacji, rozumiesz każde zło, nawet to najstraszniejsze, gdy grzesznik traci orientację i pędzi w stronę zagłady, głębokiej przepaści i ruiny. Proszę Cię, Anielska Królowo, wyślij oddziały aniołów, aby szukały zagubionych, ratowały zgubionych. Nie pozwól im pić brudnej wody grzechu i zginąć w niej. Jesteś Władczynią i Królową Anielską, przywróć ich Pasterzowi i daj im łaskę powrotu do Ojca Niebieskiego. Amen.

O, Błogosławiona Dziewico Maryjo Anielska Królowo, my, którzy dziś wylewamy przed Twoim obliczem i całym niebem Aniołów nasze modlitwy, prosimy Cię, wysłuchaj nas!

PIĄTY DZIEŃ

Rozważania o aniołach

Wielu chrześcijan nie wierzy w aniołów i nie modli się do nich o ochronę. W Biblii anioły są wspominane na wielu miejscach. Wystarczy przytoczyć kilka z nich. Piękny opis znajduje się przy Zmartwychwstaniu Chrystusa, w Ewangelii św. Mateusza: „Anioł Pański zstąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. Jego oblicze było jak błyskawica, a odzież biała jak śnieg. Strażnicy z drżeniem i przerażeniem stali się jak zmarli.” (Mt 28, 2-4). Anioł mówi kobietom, że Jezus zmartwychwstał. Anioły chronią nas przed złem. Możemy im ufać, są naszymi pocieszycielami. Ponieważ Bóg ich do nas wysyła, nigdy nas nie zawiodą! Nie są ograniczone przestrzenią i czasem, ponieważ są bytami duchowymi.

Witaj, Królowo niebios!

Witaj, Panno Anielska!

Anioł Pański…

Chwała Ojcu… (3 razy)

Maryjo, Święte jest Twoje imię…

MODLITWA

Królowo Chóru Niebieskiej Mocy, przybądź na pomoc wielu sierotom, wdowom i porzuconym, których serca nadal płaczą nad grobami swoich bliskich i ukochanych. Nakazuj swoim Aniołom, którzy czekają na Twój rozkaz, aby je pocieszyć, przynieść im radość i wiarę. Jesteś Wielkim Pomocnikiem w największym i najgorszym bólu, Anielska Królowo, uzdrawiaj i lecz ich, ponieważ jesteś pomocą i pocieszeniem dla tych, którzy cierpią gorzko. Otrzymałaś moc, aby zniszczyć głowę szatana, unicestwić wszelkie jadowite gniazdo, wrogość i wszelkie zło, które przynoszą im więcej goryczy i bólu. Amen.

O, Błogosławiona Dziewico Maryjo Anielska Królowo, my, którzy dziś wylewamy przed Twoim obliczem i całym niebem Aniołów nasze modlitwy, prosimy Cię, wysłuchaj nas!

SZÓSTY DZIEŃ

Rozważania o aniołach

Pismo Święte mówi o aniołach w wielu miejscach. Gdy w Starym Testamencie Abraham chciał złożyć w ofierze swojego syna Izaaka i gdy już podniósł nóż, aby go zabić, z nieba zstąpił do niego Anioł Pański i powiedział: „Abrahamie, nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic złego. Teraz wiem, że boisz się Boga i nie oszczędziłeś swojego jedynego syna dla Mnie”. Moglibyśmy wymienić wiele innych miejsc w Piśmie Świętym. Anioły zostały stworzone przed człowiekiem. Wynika to z Pisma Świętego, które mówi: „Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię”, czyli najpierw Bóg stworzył aniołów i miejsce ich pobytu, a potem ziemię i jej mieszkańców – ludzi. Pismo Święte również mówi o legionach i armiach aniołów. Oznacza to, że jest ich wiele, niewyobrażalnie wiele. Różne nazwy aniołów w Objawieniu wskazują, że anioły różnią się między sobą swoimi doskonałościami. Na podstawie Pisma Świętego wymieniamy dziewięć aniołowych działań: Anioły, Archanioły, Siły, Moce, Panowania, Władze, Trony, Cheruby i Serafiny.

Witaj, Królowo Nieba!

Witaj, Panno Anielska!

Anioł Pański…

Chwała Ojcu… (3 razy)

Maryjo, Święte jest Twoje imię…

MODLITWA

Królowo Niebieskiego chóru cudownych Mocy, zniszcz królestwo diabelskie, które niszczy rodzinę. Widzisz, Królowo Anielska, całe nieszczęście, złamane serca, niewierność, rozczarowanie i niezrozumienie. Rozkazuj swoim świętym Aniołom i Archaniołom, aby rozbijały zło piekła w zrujnowanych rodzinach, aby każda rodzina wiernie służyła Jezusowi, cieszyła się i wysławiała Jego Święte Imię oraz miała tę radość, którą tylko Ty możesz uzyskać, Najwierniejsza i Najpotężniejsza Królowo Anielska. Wyślij swoje święte Anioły, aby przyniosły im pokój, jedność, miłość i wspólnotę oraz były ich stałymi strażnikami i obrońcami. Amen.

O, Błogosławiona Dziewico Maryjo Anielska Władczyni, my, którzy dzisiaj wylewamy przed Twoim obliczem i całym niebem Aniołów nasze modlitwy, prosimy Cię, wysłuchaj nas!

SIÓDMY DZIEŃ

Rozważania o aniołach

Bóg korzysta z wychowawców i nauczycieli, aby oświecić ludzki umysł. Korzysta także z Aniołów. Pracują dla Boga, a Bóg korzysta z nich, aby dotrzeć do dusz i aby dusze uświadomiły sobie Bożą pomoc i obecność. Naszemu Aniołowi Stróżowi Bóg powierzył zadanie strzec nas we wszystkich naszych przygodach i nieszczęściach. „Pragnienie naszego Anioła Stróża, aby nam pomóc”, mówi św. Jan Bosko, „jest znacznie większe niż nasze pragnienie pomocy”. Nasz Anioł Stróż jest w stanie nam pomóc i powinniśmy się do niego zwracać o pomoc w każdej sytuacji. Wskazuje na to również św. Ojciec Pio, który mówił swoim przyjaciołom: „Gdy będziecie potrzebować mojej modlitwy, zwróćcie się do mojego Anioła Stróża za pośrednictwem waszego Anioła”. Posłuchajmy go i zobaczymy, jak nasze Anioły Stróżów są pewnymi i szybkimi posłannikami!

Witaj, Królowo Nieba!

Witaj, Panno Anielska!

Anioł Pański…

Chwała Ojcu… (3 razy)

Maryjo, Święte jest Twoje imię…

MODLITWA

Królowo Niebieskiego chóru Poglądu, jesteś cudem piękna, pełna łaski, jesteś miłością, jesteś Królową pokoju, jesteś Matką troszczącą się o swoje dzieci i udzielającą każdej łaski tym, którzy Cię wzywają, przyjdź mi z pomocą ze swoimi świętymi Aniołami i Archaniołami, w moich duchowych i doczesnych dobrach. Królowo Aniołów, w spokojnej atmosferze trucizn oszczerstw i plotek, pomóż mi zdobyć i zachować pokój w sercu i duszy. Amen.

O, Błogosławiona Dziewico Maryjo Anielska Władczyni, my, którzy dzisiaj wylewamy przed Twoim obliczem i całym niebem Aniołów nasze modlitwy, prosimy Cię, wysłuchaj nas!

ÓSMY DZIEŃ

Rozważania o aniołach

Gdy Bóg stworzył anioły, wszystkie były dobre, szczęśliwe i obdarzone pięknymi darami. Bóg przeznaczył aniołów do ponadnaturalnego błogosławieństwa. To była niezwykła Boża łaska, którą anioły mogły przyjąć, ale również odrzucić. Bóg wystawił ich na próbę. Niektórzy wytrzymali próbę, pozostając wierni Bogu i otrzymując w nagrodę wieczne błogosławieństwo obcowania z Bogiem przez całą wieczność. Inni zbuntowali się przeciwko Bogu, odpadając od Niego i zostając zesłanymi do piekła. Wielu z nich nie posłuchało i zbuntowało się przeciwko Bogu. Buntowników prowadził Lucyfer, a lojalnych wobec Boga Archanioł Michał. Księga Objawienia opisuje to tak: „I wybuchła wojna na niebie. Michał i jego aniołowie walczyli z smokiem. I smok walczył i jego aniołowie. W walce Michał i dobrzy aniołowie pokonali złe anioły lub buntowników. Lojalnych aniołów Bóg obdarzył wiecznym błogosławieństwem, a niewiernych ukarał piekielnymi mękami”. Święty Piotr mówi: „Bóg nie oszczędził ani jednego anioła, który popełnił grzech, ale rzucił ich do piekła, do mrocznej celi, gdzie są przechowywani do sądu.”

Witaj, Królowo Nieba!

Witaj, Panno Anielska!

Anioł Pański…

Chwała Ojcu… (3x)

Maryjo, Święte jest Twoje imię…

MODLITWA

Królowo Niebiańskiego Chóru Archaniołów, wokół mnie wielu umiera, idzie przed Wiecznego Sędziego. Pewnego dnia przyszła na mnie kolej. Królowo Anielska, która dowodzisz armią Nieba, pomóż umierającym, wybaw dusze z czyśćca, a mnie zdobądź łaskę odpuszczenia (/molitva-svetom-josipu-za-potpuni-oprost/) w godzinie mojej śmierci. Proszę Cię, gdy moja dusza będzie opuszczała ciało, poślij jej w kierunku oddziałów Aniołów, którzy się Tobie kłaniają, cieszą, kochają Twoje rozkazy i zgodnie je wykonują. Przyjmij ją w swoje Matczyne objęcia. Nie zostawiaj mnie w chwili mojej śmierci, abym mógł na zawsze patrzeć na Ciebie i Niebiański Dwór Aniołów, aby dzielić z nimi nieopisaną radość i wieczne szczęście. Amen.

O, Błogosławiona Dziewico Maryjo Anielska Władczyni, my, którzy dzisiaj przedstawiamy Ci swoje modlitwy przed Twoim obliczem i całym niebem Aniołów, prosimy Cię, wysłuchaj nas!

DZIEWIĄTY DZIEŃ

Rozważania o aniołach

Gdybyśmy zapytali nasze sumienie, jak dotychczas podążaliśmy za wskazówkami i radami naszego Anioła Stróża, co by nam odpowiedziało? W sferze myślenia z pewnością ceniliśmy naszego Anioła Stróża. Ale kiedy w życiu trzeba było słuchać Anioła Stróża, dbać o wierność małżeńską, zachować czystość, pilnować języka, nie naruszać cudzej uczciwości, czy nie zachowywaliśmy się wielokrotnie tak, jakbyśmy nie wiedzieli o Aniele Stróżu? Pamiętajmy dobrze przestrogi Świętego Kościoła: „Anioł to ten, który wskazuje nam drogę do Raju”. Upadłe anioły nazywane są złymi duchami, nieczystymi duchami, złymi aniołami, demonami lub diabłami. Zły duch kusi nas z zazdrości i złośliwości, aby nas zwieść do grzechu i pchnąć w wieczną zgubę.

Witaj, Królowo Nieba!

Witaj, Panno Anielska!

Anioł Pański…

Chwała Ojcu… (3x)

Maryjo, Święte jest Twoje imię…

MODLITWA

Królowo Niebiańskiego Chóru wszystkich Aniołów, dzisiaj proszę Cię o anielską radość w moim sercu i duszy, abym zawsze był wesoły i zachował radość, którą mi dałaś, moja ukochana Królowo Anielska. Pośrednicz u Boga, przed którym klękają anioły, aby żyć w obecności Bożej, być wiernym Tobie i cieszyć się Twoją pomocą i ochroną, a także uzyskać wysłuchanie prośby podczas tej nowenny.

Dziękuję Ci za Twoje święte anioły i archanioły, którym rozkazałaś, aby mnie chronili, broni, inspirowali, przypominali, nauczyli, troszczyli się o mnie i walczyli ze mną przeciwko każdemu złu, które chce zniszczyć moją duszę. Za Twoją macierzyńską opiekę, jako wyraz wdzięczności, będę szerzyć tę pobożność ku Twojej chwale i każdego dnia wzywać Cię: Strzeż mnie i bron, Królowo Anielska, jako swój własny skarb. Zwracam się do Ciebie i podnoszę swe oczy. Przyjdź mi z pomocą. Amen.

O, Błogosławiona Dziewico Maryjo Anielska Władczyni, my, którzy dziś przedstawiamy Ci swoje modlitwy przed Twoim obliczem i całym niebem Aniołów, prosimy Cię, wysłuchaj nas!

Proszę zatem o dodatkową nowennę: Nowenna do Świętego Jana Chrzciciela

Powiązane wpisy