Religijne cytaty

Izajasz 41:10

Izajasza 41:10

„Nie bój się, bo jestem z tobą, nie lękaj się, bo ja jestem Bogiem twym. Ja cię umacniam, iż cię wspieram, iż cię podtrzymuję prawicą mojej sprawiedliwości”. (Izajasza 41:10)

Znajdziesz tutaj kompletną listę cytatów religijnych: Cytaty religijne

Powiązane wpisy