Modlitwy, Odpowiednie modlitwy

Molitwa o błogosławieństwo

Modlitwa o błogosławieństwo

Boże Święty, zalej mnie błogosławieństwem, tak jak deszcz zalewa suchą ziemię.
Błogosław chwilę mojego poczęcia, narodzin i świętego chrztu oraz wszystkie dni mojego dzieciństwa.
Błogosław przyjęcie świętej Bierzmowania i dni mojej młodości.
Błogosław chwilę świętego Małżeństwa i cały czas życia małżeńskiego.
Błogosław moje ciąże, narodziny i wychowanie moich dzieci.
Błogosław moje dzieci i potomstwo, obficie ich błogosław, Panie.
Błogosław moją rodzinę, przyjaciół i znajomych oraz moje relacje z nimi.
Boże Święty, zalej nas błogosławieństwem, tak jak deszcz zalewa suchą ziemię.
Błogosław moją pracę, modlitwy i dobre uczynki, aby były na Twoją chwałę.
Błogosław wspólnoty modlitewne, do których należę, aby rosły w Twojej łasce.
Błogosław słuchanie Twoich słów, aby je wcielać w czyny.
Błogosław spożywanie Eucharystii, aby była dla mnie zbawieniem.
Błogosław moje podróże, aby doprowadziły mnie do wyznaczonego celu.
Błogosław także moje odpoczywanie, aby było czasem spędzonym z Tobą.
Boże Święty, zalej nas błogosławieństwem, tak jak deszcz zalewa suchą ziemię.
Błogosław moją przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, abym spełniał Twoją wolę.
Błogosław mnie nawet wtedy, gdy Cię zawiodę i zgrzeszę, i bądź dla mnie łaskawy.
Błogosław moje próby i krzyże, aby jeszcze bardziej zbliżyły mnie do Ciebie.
Błogosław wszystkich tych, którzy mi sprawiają trudności, abym ich serdecznie kochał.
Błogosław także tych, których skrzywdziłem, aby mi wybaczyli, tak jak Ty, Boże.
Błogosław także chwilę mojej śmierci i wprowadź mnie do wiecznego mieszkania wszystkich Świętych.
Amen!

Druga modlitwa błogosławieństwa

Niech Cię Pan błogosławi.
Niech Ci daruje siłę i odwagę, abyś podążał swoją własną drogą, abyś szukał i znalazł drogę, która jest dla Ciebie przeznaczona.
Niech Cię strzeże i chroni przed wszelkimi trudnościami, abyś nigdy nie czuł się samotny, opuszczony i bezradny w obliczu przeciwności.
Niech zawsze znajdzie dla Ciebie dobre serce, które stanie obok Ciebie.
Niech zawsze przebywasz w blasku Jego Oblicza i obficie obdarzy Cię swoim miłosierdziem.
Niech Ci daruje otwarte oczy i uszy…
…abyś zawsze dostrzegał Jego dzieła i cuda w codziennych, niepozornych rzeczach.
Niech Ci daruje wewnętrzną pewność i schronienie, aby strach nie był Twoim stałym towarzyszem.
Niech każdego dnia obdarza Cię radosnym sercem, uśmiechem na Twoich ustach, uśmiechem, który uspokaja i uwalnia innych.
W ciemnych chwilach niech pośle Ci swoją gwiazdę, która Cię będzie prowadzić, w smutku ludzi, którzy Cię pocieszają.
Niech Ci daruje dostatek pokoju i snu.
Niech zawsze będzie przy Tobie swoim błogosławieństwem.
Niech Cię otacza swoją obecnością, w której możesz rosnąć i dojrzewać…
…i odnaleźć swoją drogę.
Tak niech Cię strzeże Pan, Twój Bóg, który powołał Cię do życia i pragnie, abyś żył i był szczęśliwy!

Kompletną listę odpowiednich modlitw znajdziesz tutaj:Odpowiednie modlitwy

Powiązane wpisy