Modlitwy, Nowenna

Nowenna do św. Matki Teresy

Nowenna do Świętej Matki Teresy

Nowenna do Matki Teresy rozpoczyna się w jej urodziny 27 sierpnia i trwa do 5 września, kiedy obchodzimy święto św. Matki Teresy.

Przeczytaj kilka lub wszystkie cytaty przewidziane na ten dzień i pozwól, aby dotarły do twojego serca. Zatrzymaj się na chwilę nad słowami Matki Teresy i pozwól, aby jedna z jej myśli rosła w twoim sercu i towarzyszyła ci przez dzień. Połącz się z wszystkimi braćmi i siostrami, którzy cierpią w ciemności na całym świecie, a następnie odmów modlitwę do Bł. Teresy. Możesz również dokonać konkretnego uczynku miłosierdzia dla kogoś w swojej rodzinie, wspólnocie lub sąsiedztwie, aby jeszcze głębiej doświadczyć ducha i przesłania Matki Teresy podczas nowenny.

Pierwszy dzień

Poznaj żyjącego Jezusa

„Czy naprawdę znasz żyjącego Jezusa – nie tego z książek, ale Jezusa, który żyje w twoim sercu?”

„Czy jestem pewien, że Chrystus mnie kocha i ja Go kocham? To przekonanie jest właśnie tą skałą, na której buduje się świętość. Co powinniśmy zrobić, aby się w to przekonać? Musimy poznać Jezusa, kochać Jezusa, służyć Jezusowi. Poznanie Jezusa uczyni nas silnymi jak śmierć. Jezusa poznajemy przez wiarę: rozważając Jego Słowo w Piśmie Świętym, słuchając jak przemawia przez swoją Kościół, i przez głęboką jedność z Nim w modlitwie.” „Szukaj Go w tabernakulum. Skieruj swój wzrok ku Niemu, który jest Światłem. Przybliż się sercem do Jego Boskiego serca i módl się, aby dał ci łaskę poznania Go.”

Myśl dnia: „Nie szukaj Jezusa w dalekich krajach. Nie ma go tam. Jest tuż obok ciebie. Jest w tobie.” Módl się o łaskę, abyś mógł bliżej poznać Jezusa.

Modlitwa do św. Matki Teresy:

Święta Tereso z Kalkuty, pozwoliłaś, aby pragnienie miłości Jezusa na krzyżu płonęło w tobie jak płonący płomień miłości, stając się dla wszystkich światłem Jego Miłości. Wyproś od Serca Jezusa (wspomnij swoją intencję)…,

Naucz mnie, jak całkowicie oddać się Jezusowi całym sobą, aby moje życie rozprzestrzeniało Jego światło i miłość na innych.

Najczystszemu Sercu Maryi, źródle naszej radości, módl się za nami! Święta Tereso z Kalkuty, módl się za nami!

Drugi dzień

Jezus cię kocha

„Czy jestem pewien(a), że Jezus mnie kocha i ja Go kocham? To przekonanie jest jak słońce, które sprawia, że siła życia się rozwija, a pąki świętości rozkwitają. To przekonanie jest skałą, na której buduje się świętość.” „Diabeł może próbować wykorzystać rany życia, a czasami nawet nasze własne błędy, aby przekonać cię, że niemożliwe jest, aby Jezus naprawdę cię kochał i że zawsze jest z tobą. To jest niebezpieczeństwo, które grozi każdemu z nas i stoi w sprzeczności z tym, co Jezus naprawdę chce ci powiedzieć… On cię zawsze kocha, nawet gdy czujesz, że na to nie zasługujesz.” „Jezus delikatnie cię kocha, jesteś Mu drogi. Zwróć się do Jezusa z pełnym zaufaniem i pozwól Mu cię kochać. Przeszłość należy do Jego miłosierdzia, przyszłość do Jego przewidzenia, a teraźniejszość do Jego miłości.”

Myśl dnia: „Nie bój się – jesteś cenny dla Jezusa. On cię kocha.” Módl się o łaskę, abyś był przekonany, że Jezus kocha cię bezwarunkowo i osobiście.

Modlitwa do św. Matki Teresy:

Święta Tereso z Kalkuty, pozwoliłaś, aby pragnienie miłości Jezusa na krzyżu płonęło w tobie jak płonący płomień miłości, stając się dla wszystkich światłem Jego Miłości. Wyproś od Serca Jezusa (wspomnij swoją intencję)…,

naucz mnie, jak całkowicie oddać się Jezusowi całym sobą, aby moje życie rozprzestrzeniało Jego światło i miłość na innych.

Najczystszemu Sercu Maryi, źródle naszej radości, módl się za nami! Święta Tereso z Kalkuty, módl się za nami!

Trzeci dzień

Słuchaj, jak do ciebie mówi: „Pragnę”

„W swoim cierpieniu, w swojej agonii, w swoim opuszczeniu, Jezus bardzo wyraźnie powiedział: „Dlaczego mnie opuściłeś?” Był tak strasznie samotny, opuszczony i cierpiał na krzyżu… W tym nieznośnym momencie powiedział: „Pragnę”. Ludzie myśleli, że chodzi o zwykłe pragnienie, więc dali mu ocet; ale nie tego pragnął – pragnął naszej miłości, uwagi, pragnął, byśmy byli blisko niego i dzielili się z nim swoim cierpieniem. I niezwykłe jest, że użył dokładnie tych słów: powiedział „Pragnę”, zamiast „Daj mi swoją miłość…”. Jezusowe pragnienie na krzyżu nie było wymysłem. To były dokładnie te słowa: „Pragnę!”. Słuchaj, jak do ciebie mówi… To naprawdę dar Boży.” „Jeśli posłuchasz sercem, usłyszysz, zrozumiesz… Dopóki głęboko w duszy nie zrozumiesz, że Jezus pragnie ciebie, nie możesz zrozumieć, kim On chce dla ciebie być. Albo kim On chce, abyś był dla Niego.”

„Podążaj Jego śladami w poszukiwaniu dusz. Zabierz Go i Jego światło do domów ubogich, zwłaszcza tych najbardziej potrzebujących. Nasyć miłością Jego serca, gdziekolwiek idziesz, i zaspokój Jego pragnienie dusz.”

Myśl dnia: „Pomyśl tylko! Bóg pragnie, aby ty i ja nieustannie zaspokoili Jego pragnienie.” Módl się o łaskę, aby zrozumieć wołanie Jezusa na krzyżu.

Modlitwa do św. Matki Teresy:

Święta Tereso z Kalkuty, pozwoliłaś, aby pragnienie miłości Jezusa na krzyżu płonęło w tobie jak płonący płomień miłości, stając się dla wszystkich światłem Jego Miłości. Wyproś od Serca Jezusa (wspomnij swoją intencję)…,

naucz mnie, jak całkowicie oddać się Jezusowi całym sobą, aby moje życie rozprzestrzeniało Jego światło i miłość na innych.

Najczystszemu Sercu Maryi, źródle naszej radości, módl się za nami! Święta Tereso z Kalkuty, módl się za nami!

Czwarty dzień

Matka Boża ci pomoże

„Potrzebujemy Maryi, aby nauczyła nas, co to znaczy zaspokoić pragnienie Bożej miłości do nas, które Jezus nam objawił. Ona to wspaniale uczyniła. Tak, Maria pozwoliła Bogu zapanować nad jej życiem przez jej czystość, pokorę i wierną miłość… Starajmy się, pod przewodnictwem naszej niebieskiej Matki, pielęgnować te trzy ważne wewnętrzne postawy duszy, które cieszą serce Boże, a następnie sam Bóg z nami łączy się w Jezusie i przez Jezusa, w mocy Ducha Świętego. Jeśli, tak jak Maria, nasza Matka, pozwolimy Bogu zająć całe nasze istnienie, On swoją pragnącą miłością przez nas dotrze do wszystkich, z którymi się stykamy, zwłaszcza do ubogich. „Jeśli pozostaniemy z Panią, da nam swego ducha pełnego zaufania, całkowitego oddania i radości.”

Myśl dnia: „Musimy być jak najbliżej naszej Pani, która zrozumiała głębokość Bożej miłości, która się objawiła, gdy stała pod krzyżem i słyszała wołanie Jezusa: „Pragnę”. Módl się o łaskę, aby od Pani nauczyć się zaspokajać pragnienie Jezusa, tak jak ona to robiła.

Modlitwa do św. Matki Teresy:

Święta Tereso z Kalkuty, pozwoliłaś, aby pragnienie miłości Jezusa na krzyżu płonęło w tobie jak płonący płomień miłości, stając się dla wszystkich światłem Jego Miłości. Wyproś od Serca Jezusa (wspomnij swoją intencję)…,

naucz mnie, jak całkowicie oddać się Jezusowi całym sobą, aby moje życie rozprzestrzeniało Jego światło i miłość na innych.

Najczystszemu Sercu Maryi, źródle naszej radości, módl się za nami! Święta Tereso z Kalkuty, módl się za nami!

Piąty dzień

Miej ślepe zaufanie do Jezusa

„Polegaj na dobrego Boga, który nas miłuje, dba o nas, wszystko widzi, wszystko wie i może uczynić wszystko dla mojego dobra i dobra dusz.” „Miłuj Go z ufnością, nie patrząc wstecz, bez strachu. Całkowicie oddaj się Jezusowi. On dokona wielkich dzieł przez ciebie, jeśli będziesz wierzyć bardziej w Jego miłość niż w swoją słabość. Wierz w Niego, polegaj na Niego ślepo i całkowicie, bo On jest Jezusem.” „Jezus nigdy się nie zmienia… Polegaj na Niego z miłością, ciesz się Jego obecnością i zawsze wierz, że jest On drogą do Ojca, że jest światłem w tym świecie ciemności.” „Musimy być gotowi w głębi serca podnieść wzrok i powiedzieć: 'Mogę wszystko w Tym, który mnie umacnia’. Ta wypowiedź św. Pawła daje nam pewność, że nasza praca – czy raczej praca Boża – jest dobrze, skutecznie, a nawet doskonale wykonywana z Jezusem i dla Jezusa. Bądź też pewien, że sam nie możesz nic uczynić, nie masz nic oprócz grzechu, słabości i nędzy, a wszystkie dary, które posiadasz z natury i łaski, otrzymałeś od Boga.” „Maria również wykazała całkowite zaufanie Bogu, kiedy przyjęła, że On kieruje nią w swoim planie zbawienia, pomimo jej małej wartości, bo wiedziała, że Ten, który jest potężny, może w niej i przez nią czynić wielkie rzeczy. Ufała. Raz powiedziała „tak” i – gotowe. Nigdy nie wątpiła.”

Myśl dnia: „Zaufanie Bogu może wszystko. Bóg potrzebuje naszej pustki i małości, a nie naszej pełności.” Módl się o łaskę, abyś miał niewzruszone zaufanie do Bożej siły i miłości dla siebie i wszystkich ludzi.

Modlitwa do św. Matki Teresy:

Święta Tereso z Kalkuty, pozwoliłaś, aby pragnienie miłości Jezusa na krzyżu płonęło w tobie jak płonący płomień miłości, stając się dla wszystkich światłem Jego Miłości. Wyproś od Serca Jezusa (wspomnij swoją intencję)…,

naucz mnie, jak całkowicie oddać się Jezusowi całym sobą, aby moje życie rozprzestrzeniało Jego światło i miłość na innych.

Najczystszemu Sercu Maryi, źródle naszej radości, módl się za nami! Święta Tereso z Kalkuty, módl się za nami!

Szósty dzień

Prawdziwa miłość to oddanie

„Słowa 'Pragnę’ nic nie znaczą, jeśli nie oddamy się całkowicie Jezusowi.”

„Jak łatwo zdobyć Boga! Jeśli oddamy się Bogu, staje się On nasz; nie ma niczego bardziej naszego poza Bogiem. Bo jeśli Mu się oddamy, będziemy Go posiadać tak, jak On sam siebie posiada; to znaczy, że będziemy żyć Jego życiem. Nagrodą za nasze oddanie jest On sam. Stajemy się godni, by Go posiadać, gdy oddamy się Mu nadnaturalnie. Prawdziwa miłość to oddanie. Im większa nasza miłość, tym większe oddanie.”

„Często możesz zobaczyć cienkie i grube, nowe i stare, tanie i drogie przewody. Jeśli przez nie nie przepłynie prąd, nie będzie światła. Ten przewód to ty i ja. A prąd to Bóg. Możemy pozwolić, aby prąd przepłynął przez nas, aby posłużył się nami i wyprodukował Światło świata – Jezusa; ale możemy też nie pozwolić, aby nas użył, i pozwolić, by ciemność się rozprzestrzeniła. Maryja była doskonałym przewodem. Pozwoliła Bogu, by ją całkowicie wypełnił, i tak, oddając się Mu – „Niech mi się stanie według Słowa Twojego” – stała się pełna łaski; i oczywiście, kiedy została wypełniona tym prądem, czyli łaską Bożą, udała się do domu Elżbiety, by połączyć przewód, czyli Jana, z prądem, czyli Jezusem.”

Myśl dnia: „Pozwól Bogu swobodnie się tobą posługiwać, nie pytając.” Módl się o łaskę, abyś oddał całe swoje życie Bogu.

Modlitwa do św. Matki Teresy:

Święta Tereso z Kalkuty, pozwoliłaś, aby pragnienie miłości Jezusa na krzyżu płonęło w tobie jak płonący płomień miłości, stając się dla wszystkich światłem Jego Miłości. Wyproś od Serca Jezusa (wspomnij swoją intencję)…,

naucz mnie, jak całkowicie oddać się Jezusowi całym sobą, aby moje życie rozprzestrzeniało Jego światło i miłość na innych.

Najczystszemu Sercu Maryi, źródle naszej radości, módl się za nami! Święta Tereso z Kalkuty, módl się za nami!

Siódmy dzień

Bóg kocha wesołego darczyńcę

„Aby wnieść radość do naszej duszy, dobry Bóg dał nam samego siebie… Radość nie jest tylko kwestią temperamentu. Służąc Bogu i ludziom, to zawsze duże wyzwanie; dlatego musimy starać się otrzymać radość i dbać o jej rozwój w naszych sercach. Radość to modlitwa. Radość to siła. Radość to miłość. Radość to sieć miłości, którą możesz zdobyć wiele dusz. Bóg kocha wesołego darczyńcę. Najwięcej daje ten, kto daje z radością. Jeśli w pracy napotykasz trudności, ale przyjmujesz je z radością i szerokim uśmiechem, ludzie dostrzegą twoje dobre uczynki i będą chwalić Ojca. Najlepszym sposobem, aby wyrazić wdzięczność Bogu i ludziom, jest przyjmowanie wszystkiego z radością. Radosne serce to serce płonące z miłością.”

„Bez radości nie ma miłości, a miłość bez radości nie jest prawdziwą miłością. Dlatego musimy przynieść taką miłość i radość w dzisiejszy świat.” „Radość była również siłą Matki Bożej. Była pierwszą Misjonarką Miłości. Była pierwszą, która fizycznie przyjęła Jezusa i przekazała Go innym; i pospieszyła. Tylko radość mogła jej dać taką siłę, aby działać i służyć.”

Myśl dnia: „Radość to znak jedności z Bogiem, znak obecności Boga. Radość to miłość, naturalnie wynikająca z serca płonącego z miłością.” Módl się o łaskę, abyś mógł kochać z radością i dzielić się tą radością z każdym, kogo spotkasz.

Modlitwa do św. Matki Teresy:

Święta Teresoz Kalkuty, pozwoliłaś, aby pragnienie miłości Jezusa na krzyżu płonęło w tobie jak płonący płomień miłości i stałaś się dla wszystkich światłem Jego Miłości. Wyproś od Serca Jezusa (wspomnij swoją intencję)…,

naucz mnie, jak całkowicie oddać się Jezusowi całym sobą, aby moje życie rozprzestrzeniało Jego światło i miłość na innych.

Najczystszemu Sercu Maryi, źródło naszej radości, módl się za nami! Święta Tereso z Kalkuty, módl się za nami!

Ósmy dzień

Jezus uczynił siebie Chlebem Życia i głodnym, którym trzeba nakarmić

„Jezus udowodnił swoją miłość do nas, oddając swoje życie, swoje istnienie. „On, który był bogaty, stał się biedny” dla ciebie i dla mnie. Całkowicie się oddał. Umarł na krzyżu. Ale przed śmiercią uczynił siebie Chlebem Życia, aby zaspokoić nasz głód miłości, pragnienie Jego. Powiedział: „Jeśli nie będziecie jedli mojego ciała i nie pili mojej krwi, nie będziecie mieć życia wiecznego.” A wielkość Jego miłości uczyniła Go głodnym, więc powiedział: „Byłem głodny, nakarmiliście mnie, a jeśli mnie nie nakarmicie, nie możecie wejść do życia wiecznego.” To jest dar Chrystusa. I dzisiaj Bóg nadal kocha świat. Ciągle wysyła ciebie i mnie, abyśmy dowiedli, jak kocha ten świat, jak nadal czuje litość do świata. Musimy być Jego miłością, Jego współczuciem w dzisiejszym świecie. Ale abyśmy mogli kochać, musimy mieć wiarę, bo miłość to wiara w działaniu. A działająca miłość to służenie. Dlatego Jezus uczynił siebie Chlebem Życia, abyśmy mogli jeść i żyć, i rozpoznawać Go przebranego w ubogim obliczu biedaka.” „Nasze życie musi być ściśle związane z Eucharystią. Od Jezusa w Eucharystii uczymy się, jak bardzo Bóg pragnie nas kochać, jak pragnie naszej miłości i miłości dusz. Od Jezusa w Eucharystii otrzymujemy światło i siłę, aby zaspokoić Jego pragnienie.”

Myśl dnia: „Wierz, że On, Jezus, jest pod postacią chleba, i że On, Jezus, jest w głodnym, nagi, chorym, samotnym, nieskończonym, bezdomnym, bezbronnym i zrozpaczonym.”

Módl się o łaskę, abyś mógł rozpoznać Jezusa w Chlebie Życia i służyć Mu w ubogim obliczu biedaka.

Modlitwa do św. Matki Teresy:

Święta Tereso z Kalkuty, pozwoliłaś, aby pragnienie miłości Jezusa na krzyżu płonęło w tobie jak płonący płomień miłości i stałaś się dla wszystkich światłem Jego Miłości. Wyproś od Serca Jezusa (wspomnij swoją intencję)…,

naucz mnie, jak całkowicie oddać się Jezusowi całym sobą, aby moje życie rozprzestrzeniało Jego światło i miłość na innych.

Najczystszemu Sercu Maryi, źródło naszej radości, módl się za nami! Święta Tereso z Kalkuty, módl się za nami!

Dziewiąty dzień

Świętość to Jezus, który żyje i działa we mnie

„Nasze uczynki miłości są niczym innym jak wyrazem naszej miłości do Boga. Dlatego ten, kto jest z Nim najbliżej zjednoczony, najbardziej kocha swojego bliźniego.”

„Nasza praca jest naprawdę apostolska tylko wtedy, gdy pozwalamy mu działać w nas i przez nas – swoją mocą, swoją wolą i swoją miłością. Musimy stać się świętymi nie dlatego, że chcemy się czuć świętymi, ale po to, by Chrystus mógł w pełni żyć w nas.”

„Wyczerpujmy się z Nim i dla Niego. Niech On patrzy Twoimi oczami, mówi Twoimi ustami, działa Twoimi rękami, chodzi Twoimi nogami, myśli Twoimi myślami i kocha Twoim sercem. Czy to nie jest doskonała jedność, nieustanna modlitwa? Bóg jest naszym ukochanym Ojcem. Niech światło Twojej miłości tak świeci przed ludźmi, że widząc Twoje dobre uczynki (mycie, zamiotanie, gotowanie, miłość do męża i dzieci), oni (ludzie) wielbią Ojca.”

„Bądź święty. Świętość to najprostszy sposób, aby zaspokoić pragnienie Jezusa. Jego pragnienie Ciebie i Twoje pragnienie Jego.”

Myśl dnia: „Miłosierna miłość jest najbezpieczniejszą drogą do wielkiej świętości.”

Módl się o łaskę, byś stał się święty.

Modlitwa świętej Matki Teresy:

Święta Tereso z Kalkuty, pozwoliłaś, by Jezusowa pragnąca miłość na krzyżu rozgorzała w Tobie jak płonący płomień miłości i stałaś się dla wszystkich światłem Jego Miłości. Wyproś od Serca Jezusowego (wspomnij swoją intencję)…,

naucz mnie, jak w pełni oddać się Jezusowi całym moim bytem, tak aby mój życie rozprzestrzeniało Jego światło i miłość do innych ludzi.

Najczystsze Serce Maryi, źródło naszej radości, módl się za nas! Święta Tereso z Kalkuty, módl się za nas!

Podsumowanie

Zawsze gdy pytano Matkę Teresę o jakiekolwiek słowo, zawsze powtarzała z mocnym przekonaniem: „Świętość nie jest luksusem dla nielicznych, ale po prostu twoim i moim obowiązkiem.” Ta świętość to głębokie zjednoczenie z Chrystusem: „Wierz, że Jezus, a tylko Jezus, jest życiem, a świętość to nic innego jak sam Jezus żyjący w tobie.”

Żyjąc w tej bliskiej jedności z Jezusem w Eucharystii i w ubogich „24 godziny na dobę”, jak Matka Teresa często mówiła, stała się prawdziwą orędowniczką w sercu świata. „Kiedy pracujemy z Nim, nasza praca staje się modlitwą – bo kiedy pracujemy z Nim, kiedy pracujemy dla Niego, kiedy pracujemy dla Niego, kochamy Go. A kiedy Go kochamy, stajemy się coraz bardziej jedno z Nim i pozwalamy Mu żyć w nas. A to życie Chrystusa w nas, to jest świętość.”

Powiązane wpisy