Litanie, Modlitwy

Litania Loretańska

Litania Lauretańska

Panie, zmiłuj się!
Chryste, zmiłuj się!
Chryste, wysłuchaj nas!
Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze niebieski, Boże, – zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże, – zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże, – zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, jeden Boże, – zmiłuj się nad nami
Święta Maryjo, – módl się za nami!
Święta Bogurodzico, – módl się za nami!
Święta Dziewico Dziewico,
Matko Chrystusa,
Matko Kościoła,
Matko Bożej Łaski,
Matko najjaśniejsza,
Matko najczystsza,
Matko nieskalana,
Matko niepokalana,
Matko miłosierna,
Matko cudowna,
Matko dobrej rady,
Matko Stworzyciela,
Matko Zbawiciela, – módl się za nami!
Dziewico najmądrzejsza, – módl się za nami!
Dziewico czcigodna,
Dziewico godna chwały,
Dziewico potężna,
Dziewico Łaskawa,
Dziewico wierna, módl się za nami!
Zwierciadło sprawiedliwości,
Tronie mądrości,
Przyczyno naszej radości, módl się za nami!
Naczynie duchowe,
Naczynie czcigodne,
Naczynie wzorcowej pobożności,
Różo tajemnicza,
Wieżo Dawidowa,
Wieżo z kości słoniowej,
Domie złoty,
Skrzynio przymierza,
Bramo niebieska,
Gwiazdo poranna,
Zdrowie chorych,
Ucieczko grzeszników,
Pocieszycielko strapionych,
Pomocniczko chrześcijan, – módl się za nami!
Królowo Aniołów, – módl się za nami!
Królowo patriarchów,
Królowo proroków,
Królowo Apostołów,
Królowo męczenników,
Królowo wyznawców,
Królowo dziewic,
Królowo wszystkich świętych,
Królowo bez grzechu pierworodnego,
Królowo wniebowzięta,
Królowo świętego różańca,
Królowo rodzin,
Królowo pokoju, – módl się za nami!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – – zmiłuj się nad nami, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – – wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – – zmiłuj się nad nami, Panie!
R. Módl się za nami, święta Bogurodzico!
O. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych!
Módlmy się. Spraw, prosimy Cię, Panie Boże, abyśmy jako Twoi słudzy zawsze radowali się zdrowiem duszy i ciała, i żebyśmy przez chwalebne wstawiennictwo Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, zostali uwolnieni od obecnej smutności i cieszyli się wiecznymi radościami!
Przez Chrystusa Pana naszego! Amen!

Całą listę litanii znajdziesz tutaj: Litanie

Powiązane wpisy