Litanie, Modlitwy

Litania do świętych aniołów

Litania do świętych aniołów

Panie, zmiłuj się!

Chryste, zmiłuj się!

Panie, zmiłuj się!

Chryste, wysłuchaj nas!

Chryste, zmiłuj się nad nami!

Boże Ojcze, Stworzycielu aniołów, zmiłuj się nad nami!

Boże Synu, Panie aniołów, zmiłuj się nad nami!

Boże Duchu Święty, życie aniołów, zmiłuj się nad nami!

Święta Trójco, radości aniołów, zmiłuj się nad nami!

Święta Maryjo, módl się za nami!

Królowo aniołów, módl się za nami!

Wszystkie chóry błogosławionych duchów, módlcie się za nami!

Święte Serafy, anioły Miłości, módlcie się za nami!

Święte Cheruby, anioły Słowa, módlcie się za nami!

Święte Trony, anioły życia, módlcie się za nami!

Święte Panowania, módlcie się za nami!

Święte Mocarstwa, módlcie się za nami!

Święte Siły, módlcie się za nami!

Święci książęta niebiescy, módlcie się za nami!

Święci aniołowie Bożego czczenia, módlcie się za nami!

Święty Michale, archaniele, módl się za nami!

Zwycięzco Lucyfera, módl się za nami!

Aniele wiary i pokory, módl się za nami!

Stróżu święceń, módl się za nami!

Obrońco umierających, módl się za nami!

Książę niebieskich wojsk, módl się za nami!

Przewodniku dusz do sądu, módl się za nami!

Święty Archaniele Gabrielu, módl się za nami!

Aniele Wcielenia, módl się za nami!

Wierny posłańcu Boży, módl się za nami!

Aniele nadziei i pokoju, módl się za nami!

Obrońco wszystkich sług i służebnic Bożych, módl się za nami!

Stróżu świętego chrztu, módl się za nami!

Obrońco kapłanów, módl się za nami!

Święty Archaniele Rafaelu, módl się za nami!

Aniele Bożej miłości, módl się za nami!

Ujarzmicielu diabła, módl się za nami!

Pomocniku w wielkich trudnościach, módl się za nami!

Aniele chorób i uzdrowień, módl się za nami!

Obrońco lekarzy i podróżnych, módl się za nami!

Wielcy święci Archaniołowie, módlcie się za nami!

Anioły służące przed tronem Bożym, módlcie się za nami!

Anioły, nasi pomocnicy, módlcie się za nami!

Pomocnicy w naszych potrzebach, módlcie się za nami!

Światło w naszej ciemności, módlcie się za nami!

Obrono w każdym niebezpieczeństwie, módlcie się za nami!

Przypominający nam o naszej sumienności, módlcie się za nami!

Orędownicy przed tronem Bożym, módlcie się za nami!

Tarcze w obronie przed diabłem, módlcie się za nami!

Nasi stali towarzysze, módlcie się za nami!

Nasze wzory w pokucie, módlcie się za nami!

Nasi najlepsi przewodnicy, módlcie się za nami!

Nasi najwierniejsi przyjaciele, módlcie się za nami!

Nasi mądrzy doradcy, módlcie się za nami!

Pocieszyciele w opuszczeniu, módlcie się za nami!

Lustra pokory i szczerości, módlcie się za nami!

Anioły naszych rodzin, módlcie się za nami!

Anioły naszych kapłanów i duchowych pasterzy, módlcie się za nami!

Anioły naszych dzieci, módlcie się za nami!

Anioły naszej ojczyzny, módlcie się za nami!

Anioły Świętego Kościoła, módlcie się za nami!

Wszyscy święci aniołowie, módlcie się za nami!

Bądźcie z nami w życiu, módlcie się za nami!

Bądźcie z nami w godzinie śmierci, módlcie się za nami!

Dziękujemy wam w niebie, módlcie się za nami!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

Chryste, zmiłuj się!

Chryste, wysłuchaj nas!

Panie, zmiłuj się!

– Dał polecenie swoim aniołom.

– By cię strzegli na wszystkich twoich drogach.

Módlmy się! Wszechmogący wieczny Boże, przyznaj nam pomoc twojego niebieskiego wojska, abyśmy byli chronieni przez nich przed złą napaścią diabła, i abyśmy mogli służyć ci w pokoju, uwolnieni od wszelkiego zła, przez drogocenną Krew Jezusa Chrystusa i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny! Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków! Amen!

Całą listę litanii znajdziesz tutaj: Litanie

Powiązane wpisy