Litanie, Modlitwy

Litania do Wszystkich Świętych

Litania do Wszystkich Świętych

Panie, zmiłuj się!

Chryste, zmiłuj się!

Panie, zmiłuj się!

Chryste, wysłuchaj nas!

Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze niebieski, Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu, Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, jedyny Boże,

Święta Maryjo, módl się za nami!

Święta Dziewico Matko Boża,

Święty Michale, Gabrielu i Rafale,

Wszyscy święci aniołowie,

Święty Abrahamie,

Święty Mojżeszu,

Święty Eliaszu,

Święty Józefie,

Święty Janie Chrzcicielu,

Wszyscy święci patriarchowie i prorocy,

Święci Piotrze i Pawle,

Święty Andrzeju,

Święci Janie i Jakubie,

Święty Tomaszu,

Święty Mateuszu,

Wszyscy święci apostołowie,

Święty Łukaszu,

Święty Marku,

Święty Barnabo,

Święta Mario Magdaleno,

Wszyscy święci uczniowie Pańscy,

Święty Szczepanie,

Święty Ignacy Antiocheński,

Święty Polikarpie,

Święty Justynie,

Święty Wawrzyńcu,

Święty Cyprianie,

Święty Bonifacy,

Święty Tomasz Becket,

Święci Janie Fisher i Tomaszu More,

Święty Pawle Miki,

Święci Izaaku Jóg i Janie Brebeuf,

Święty Piotrze Chanel,

Święty Karolu Lwanga,

Święci Perpetuo i Felicyto,

Święta Jano,

Święta Marijo Goretti,

Wszyscy święci męczennicy,

Święty Leonie i Grzegorzu,

Święty Ambroży,

Święty Hieronimie,

Święty Augustynie,

Święty Atanazie,

Święci Bazyli Wielki i Grzegorzu z Nazjanzu,

Święty Janie Złotousty,

Święty Marcinie,

Święty Patryku,

Święci Cyrylu i Metody,

Święty Karolu Boromeuski,

Święty Franciszku Salezy,

Święty Pio Dziesiąty,

Święty Antonie,

Święty Benedykcie,

Święty Bernardzie,

Święci Franciszku i Dominiku,

Święty Tomaszu z Akwinu,

Święty Ignacy Loyolo,

Święty Franciszku Ksawery,

Święty Wincenty a Paulo,

Święty Janie Maria Vianneyu,

Święty Janie Bosko,

Święta Katarzyno Sienińska,

Święta Tereso z Avila,

Święta Rito z Limy,

Święty Ludwiku,

Święta Moniko,

Święta Elżbieto Węgierska,

Wszyscy święci i święte Boże,

Bądź miłosierny, przebacz nam Panie,

Od wszelkiego zła, wybaw nas Panie!

Od wszelkiego grzechu,

Od sideł szatana,

Od gniewu, nienawiści i złej woli,

Od wiecznej śmierci,

Przez Twoje wcielenie,

Przez Twoje narodzenie,

Przez Twoje krzyż i święty post,

Przez Twój krzyż i mękę,

Przez Twoją śmierć i pochówek,

Przez Twoje święte zmartwychwstanie,

Przez Twoje cudowne wniebowstąpienie,

Przez posłanie Ducha Świętego,

Przez Twoje chwalebne przyjście, My grzesznicy, błagamy Cię, wysłuchaj nas!

Abyś nam przebaczył, błagamy Cię, wysłuchaj nas!

Abyś nas doprowadził do prawdziwej pokuty, -II-

Abyś nas w świętej służbie zachęcił i ochraniał,

Abyś wszystkim naszym dobroczyńcom nagrodził wiecznym dobrem,

Abyś obfitości na ziemi dawał i zachowywał,

Abyś swoją świętą Cerkwią kierował i podtrzymywał,

Abyś apostolskiego głównego i wszystkie duchowne zakony w wierze świętej zachował,

Abyś wszystkim, którzy wierzą w Chrystusa, jedność dał,

Abyś wszystkich ludzi do światła Ewangelii przyciągnął,

Chryste, wysłuchaj nas!

Chryste, wysłuchaj nas!

Módlmy się:

Boże, nasze schronienie i moc, nakłoń się do pobożnych modlitw Twojego Kościoła i spraw, abyśmy to, czego wiarą prosimy, naprawdę osiągnęli. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Odśpiewaj także tę litanie: Litanie Niepokalanemu Poczęciu

Powiązane wpisy