Modlitwy, Modlitwy do swietych

Modlitwa do św. Jakuba

Modlitwa do św. Jakuba

Odmówmodlitwę do św. Jakuba – jednego z dwunastu apostołów.
Synu gromu, jak cię Jezus z miłością nazwał, prosimy cię, pośpiesz się nas pobłogosławić. Do ciebie, apostole Chrystusa, zwracamy się w naszych niedomaganiach…
Ofiaro miecza, błogosławiona głowo odrąbana na chwałę Chrystusa, wojowniku dobra, wielkoduszne serce, gorliwy głosicielu Ewangelii, święty Jakubie, synu Zebedeusza, rozkaż burzom i deszczom życiowym, aby się zatrzymały.
Niech światło Chrystusa przenika do naszych serc modlitewnych. Wysłuchaj naszych próśb, udziel nam przebaczenia, pocieszenia i wysłuchania modlitw u naszego ukochanego Pana.
Napój spragnionych z twojego ozdobnego dzbana, który jest twoim symbolem… Oręduj za nami u Matki Bożej z kolumny, która ci się ukazała, gdy pokornie modliłeś się i powiedziała ci, abyś zbudował dla niej Kościół.
Na tej kolumnie złóż nasze wszystkie prośby, niech je czyta Bogurodzica, a decyzja o ich wysłuchaniu będzie w świętej woli Ojca. Opiekunie naszego ukochanego Bilaja, Hiszpanii i innych miejsc na świecie, módl się za nas, opiekunie wojowników i rycerzy, aptekarzy, garbarzy, rolników i sadowników.
Wzmocnij nas na przyszłe dni… W niebiańską muszlę połóż nasze łzy jak perły, aby nasze wołanie pobłogosławiło Najwyższego, bądź nam miłosierny w ziemskich cierpieniach. Naucz nas pokory i gorącej miłości do Pana, bądź dla nas drogowskazem, gdy zabłądzimy.
Bądź dla nas kompasem rybaka łodzi Chrystusowej. W morzu ziemskiego smutku obdarzaj nas świętymi niespodziankami… Swym błogosławieństwem i modlitwą przed Najwyższym, napełniaj nasze serca.
Amen.
Święty Jakubie – módl się za nami!

Całą listę modlitw do świętych znajdziesz tutaj: Modlitwy do świętych

Powiązane wpisy