Modlitwy, Odpowiednie modlitwy

Molitwa o zakończenie wojny i pokój na świecie

Modlitwa o zakończenie wojny i pokój na świecie

O Boże, Stwórco nasz, Stwórco nieba i ziemi. Prosimy Cię dzisiaj o pokój na świecie …..(wymień dla jakich państw lub obszarów się modlisz)
Ojcze, Ty jesteś stwórcą świata, na czyje podobieństwo i obraz każdy z nas został stworzony, wysłuchaj dzisiaj naszej prośby i modlitwy. Prosimy o pokój na świecie, o zakończenie wojny … (na obszarze …. państw …)
O dobry i Litościwy Boże, prosimy o pokój, który tylko Ty możesz dać. Błogosław przywódców, którzy są w wirze walki i niech wszelka nienawiść zostanie usunięta z ich serc mocą Imienia Jezusowego.
Światowym przywódcom, Ojcze, daj ducha mądrości i bojaźni Bożej w imię Jezusa.
Tym, którzy w gniewie sięgnęli po broń lub pragną przemocy w imię sprawiedliwości, prosimy dotknij ich serc i daj im Łaskę nawrócenia, prowadząc ich na drogę pokojowego dialogu i konstruktywnej współpracy.
Niewinnym, którzy żyją w cieniu wojny i terroryzmu, a zwłaszcza przerażonym dzieciom, bądź schronieniem i siłą, ich łukiem i nadzieją.
I tym, którzy już stracili życie jako ofiary ludzkiej okrucieństwa wojny, otwórz swoje ramiona i objęciem swojej miłości i wiecznego życia.
Wysłuchaj nas, Ojcze, przez Jezusa Chrystusa, swojego Syna, naszego Pana.
Maryjo, Matko wszystkich i Królowo pokoju, módl się za nami.

Modlitwa o pokój papieża Jana Pawła II

Panie Jezu Chryste, który jesteś nazwany Księciem pokoju, który sam jesteś naszym pokojem i pojednaniem,
który tak często mówiłeś: „Pokój wam”, daj nam pokój.
Uczyń wszystkich mężczyzn i kobiety świadkami prawdy, sprawiedliwości i braterskiej miłości.
Wypędź z ich serc wszystko, co mogłoby zagrażać pokojowi.
Oświeć naszych przywódców, aby mogli gwarantować i bronić wielkiego daru pokoju.
Niech wszystkie narody na ziemi staną się jak bracia i siostry.
Niech pragnienie pokoju zakwitnie i zawsze panuje nad nami wszystkimi.

Kompletną listę odpowiednich modlitw znajdziesz tutaj: Odpowiednie modlitwy

Powiązane wpisy