Litanie, Modlitwy

Litania do świętej Moniki

litanie świętej Moniki

Litania do świętej Moniki, matki świętego Augustyna, pomoże wszystkim matkom i dzieciom zdobyć siłę i mądrość.

Panie, zmiłuj się!

Chryste, zmiłuj się!

Panie, zmiłuj się!

Chryste, wysłuchaj nas!

Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze niebieski, Boże, zmiłuj się nad nami

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, jeden Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.

Święta Maryjo, bez grzechu poczęta,

Święty Józefie, głowie Świętej Rodziny,

Święta Moniko, przykładzie dla chrześcijańskich kobiet, módl się za nami.

Święta Moniko, która swoim przykładem i modlitwą nawróciła swojego męża,

Święta Moniko, wzorze bogobojnych matek,

Święta Moniko, wzorze bogobojnych wdów,

Święta Moniko, matko świętego Augustyna,

Święta Moniko, która tak wiele płakała z powodu błędów swojego syna,

Święta Moniko, prawdziwie wytrwała w swoich modlitwach za jego nawrócenie,

Święta Moniko, opiekunko swojego niewłaściwego syna,

Święta Moniko, której dano pewność, że dziecko tylu łez nie zginie,

Święta Moniko, której dano pocieszenie, że widzi nawróconego syna,

Święta Moniko, która mogła rozmawiać ze swoim synem o Bogu i wiecznym życiu,

Święta Moniko, która zasnęła w pokoju Bożym z modlitwami swojego syna,

Święta Moniko, której nie można odmówić wstawiennictwa dla matek, które modlą się i płaczą jak ty,

Święta Moniko, która pomogła wielu matkom w ich trudnościach,

Święta Moniko, ochroń niewinność naszych dzieci,

Święta Moniko, wyproś błądzącym dzieciom łaskę, aby nie były głuche na matczyne rady i nie stwardniały na ich ból,

Święta Moniko, poleć chrześcijańskim matkom Najświętszej Maryi Pannie, matce wszystkich matek,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

Módlmy się!

Boże, zlitowałeś się nad łzami świętej Moniki i dałeś jej więcej niż prosiła. Jej synowi Augustynowi nie tylko udzieliłeś łaski nawrócenia, ale także wyniosłeś go do najwyższego stopnia świętości. Daj nam, Ojcze miłosierny, abyśmy z takim zaufaniem i pokorą modlili się za nasze dzieci, abyśmy osiągnęli ich zbawienie i naszą świętość. Prosimy Cię o to przez Chrystusa Pana naszego.

Amen.

Kompletną listę litanii znajdź tutaj: Litanie

Powiązane wpisy