Aktualności

Co to są czytania mszalne?

czytania mszalne

Czytania mszalne to fragmenty Pisma Świętego czytane podczas liturgicznych celebracji w Kościele katolickim, zwłaszcza podczas Mszy Świętej. Zazwyczaj składają się one z fragmentów Starego Testamentu (pierwsze czytanie) i Nowego Testamentu (drugie czytanie), wraz z Ewangelią czytaną przed kazaniem.

Pierwsze czytania najczęściej pochodzą z Księgi Rodzaju, Księgi Wyjścia, Księgi Samuela, Księgi Królewskiej, Księgi proroków i innych części Starego Testamentu. Drugie czytania zwykle pochodzą z listów apostołów w Nowym Testamencie, takich jak Listy św. Pawła, Listy św. Piotra i innych. Ewangelie są fragmentami jednej z czterech Ewangelii: Mateusza, Marka, Łukasza i Jana.

Kiedy czyta się czytania mszalne podczas Mszy Świętej?

Pierwsze czytanie zazwyczaj następuje po otwarciu Mszy Świętej, po czym następuje odpowiedź psalmem lub pieśnią kościelną. Następnie następuje drugie czytanie, które często jest powiązane tematycznie lub przekazem pierwszego czytania. Po drugim czytaniu następuje Ewangelia, która ma szczególne miejsce w liturgii. Przed czytaniem Ewangelii kapłan zwykle odmawia błogosławieństwo, a następnie czytany jest wybrany fragment jednej z czterech Ewangelii.

Czytania mszalne są wybierane zgodnie z kalendarzem liturgicznym, który ma określone czytania na każdy dzień w ciągu roku liturgicznego. Ta czytania mają tematyczne powiązanie z okresem liturgicznym lub świętami obchodzonymi w tym dniu.

Czytania mszalne odgrywają ważną rolę w liturgii, ponieważ są uważane za Słowo Boże przekazywane wiernym. Poprzez czytanie Pisma Świętego podczas Mszy Świętej, wierni mają możliwość usłyszenia i zrozumienia przesłania, które Bóg chce przekazać, oraz zastosowania go w swoim życiu.

Jakie są najważniejsze czytania mszalne?

  • Czytanie z Księgi Rodzaju 1, 26-31a: To czytanie opisuje stworzenie człowieka na obraz i podobieństwo Boże. Podkreśla godność osoby ludzkiej i jej rolę w stworzeniu.
  • Czytanie z Ewangelii według Mateusza 5, 1-12a: Znane jako Beatyfikacje, to czytanie zawiera słowa Jezusa o błogosławieństwach. Podkreśla duchowe wartości i cnoty, które Bóg błogosławi.
  • Czytanie z Listu św. Pawła do Rzymian 8, 31b-35.37-39: To czytanie mówi o miłości Boga do nas i o pewności i niezwyciężoności w Chrystusie. Podkreśla siłę Bożej miłości i Jego obecność w naszym życiu.
  • Czytanie z Ewangelii według Jana 6, 51-58: To czytanie zawiera słowa Jezusa o Eucharystii, ciele i krwi, które da za życie świata. Podkreśla znaczenie Eucharystii w wierzeniach katolickich.
  • Czytanie z Ewangelii według Mateusza 28, 16-20: Znane jako Wielkie Posłanie Jezusa lub „Misja”, to czytanie zawiera słowa Jezusa do swoich uczniów, aby idźcie i nauczajcie wszystkie narody. Podkreśla znaczenie szerzenia wiary i głoszenia Ewangelii.

Czytania mszalne odgrywają ważną rolę w liturgii, ponieważ umożliwiają wiernym słuchanie i zrozumienie Słowa Bożego oraz stosowanie jego przesłań w swoim życiu.

Pełną listę aktualności znajdziesz tutaj: Aktualności

Powiązane wpisy