Aktualności

Cytaty z Biblii dotyczące chrztu

Cytaty-z-Biblii-do-chrztu

Cytaty z Biblii dotyczące chrztu mogą być doskonałym życzeniem. Uzupełnij swoje życzenia cytatami biblijnymi dotyczącymi chrztu, aby podarować odbiorcom inspirujące słowa na nowej drodze w ich życiu.

Cytaty biblijne dotyczące chrztu mogą służyć do przedstawienia celu chrztu i jego znaczenia. Dołączone do życzeń cytaty mogą służyć jako dodatek do prezentów, które odbiorca doceni w kolejnych latach.

Cytaty z Biblii dotyczące chrztu:

„W nich pojawiła się myśl, kto z nich jest największy. Znając myśl ich serc, Jezus wziął dziecko, postawił je obok siebie i rzekł im: „Ktokolwiek przyjmuje to dziecko w moim imieniu, Mnie przyjmuje. A kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał. Zaprawdę, kto jest najmniejszy wśród was wszystkich, ten jest wielki!”” (Łk 9,46-48).

„Jesteśmy Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, które Bóg przygotował, abyśmy w nich chodzili” (Ef 2,10).

„Słysząc, że moje dzieci żyją w prawdzie, nie ma dla mnie większej radości” (3 J 1,4).

„Aniołom swoim dał rozkaz, aby cię strzegli na wszystkich twoich drogach” (Ps 91,11).

„W jednym Duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało, czy to Żydzi, czy to Grecy, czy to niewolnicy, czy to wolni. I wszyscy napoiliśmy się jednym Duchem” (1 Kor 12,13).

„To jest odpowiednikiem tego, chrzest – nie oczyszczenie ciała, ale pragnienie dobrej woli skierowane ku Bogu – teraz was zbawia przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa” (1 P 3,21).

„Dlatego Jan rzekł do wszystkich: „Ja was wodą chrzczę. Ale idzie Ten, który jest mocniejszy ode mnie. Nie jestem godny rozwiązać Jego paska u buta. On was ochrzci Duchem Świętym i ogniem” (Łk 3,16).

„Bo wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, Chrystusem się przyodzialiście” (Ga 3,27).

„Przypomniałem sobie wtedy słowa Pana: 'Jan chrzcił wodą, ale wy będziecie ochrzczeni Duchem Świętym'” (Dz 11,16).

„Nie znałem Go, ale Ten, który mnie posłał, żeby chrzcić wodą, rzekł mi: 'Na kogo ujrzysz Ducha zstępującego i pozostającego na nim, ten właśnie chrzci Duchem Świętym'” (J 1,33).

„Gdy cały lud był ochrzczony, ochrzcił się również Jezus. A gdy się modlił, niebo otworzyło się” (Łk 3,21).

„Jedno ciało i jeden Duch – jak zostałeś też powołany w jednej nadziei swojego powołania! Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest nad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich!” (Ef 4,4-6).

„Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, ucząc je zachować wszystko, co wam przykazałem!” (Mt 28,19-20).

„W tamtych dniach przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął chrzest od Jana w Jordanie. A zaraz po wyjściu z wody, ujrzał otwarte niebo i Ducha, jak gołębica zstępuje na Niego, a głos z nieba rzekł: 'Tyś jest Syn mój, umiłowany; w tobie mam upodobanie!'” (Mk 1,9-11).

„Kto uwierzy i zostanie ochrzczony, będzie zbawiony; kto zaś nie uwierzy, będzie potępiony” (Mk 16,16).

Dowiedz się więcej: Cytaty z Biblii na Komunię Świętą

Powiązane wpisy