Modlitwy, Różaniec

Siedem radości Maryi – różaniec franciszkański

Siedem Radości Maryi-Franciszkańskiej-Różańce

Różaniec 7 radości Maryi, według zapisu franciszkańskiego historyka Waddinga, był tym, którego nauczyła sama Błogosławiona Dziewica Maryja pewnego pobożnego nowicjusza franciszkańskiego. Dlatego też różaniec ten nosi nazwę franciszkańskiego. Składa się z 7 dziesiątek (1 Ojcze nasz, 10 Zdrowaś Maryjo i 1 Chwała Ojcu) ku czci 7 radości Błogosławionej Dziewicy Maryi.

Boże, przyjdź mi z pomocą.
Panie, śpiesz, aby mi pomóc.

Chwała Ojcu…

Przed każdą dziesiątką się modlimy:

Błogosławione niepokalane poczęcie Najświętszej Dziewicy Maryi, Matki Bożej.

 • W pierwszej radosnej tajemnicy rozważymy, jak Anioł Gabriel zwiastuje Maryi, że poczęła Jezusa przez Ducha Świętego.

(Ojcze nasz, 10 Zdrowaś Maryjo i 1 Chwała Ojcu).

 • W drugiej radosnej tajemnicy rozważymy, jak Błogosławiona Dziewica Maryja odwiedza swoją kuzynkę, świętą Elżbietę.

(Ojcze nasz, 10 Zdrowaś Maryjo i 1 Chwała Ojcu).

 • W trzeciej radosnej tajemnicy rozważymy, jak Błogosławiona Dziewica Maryja rodzi Jezusa w stajence w Betlejem.

(Ojcze nasz, 10 Zdrowaś Maryjo i 1 Chwała Ojcu).

 • W czwartej radosnej tajemnicy rozważymy, jak trzej królowie z Wschodu przychodzą oddać pokłon Jezusowi.

(Ojcze nasz, 10 Zdrowaś Maryjo i 1 Chwała Ojcu).

 • W piątej radosnej tajemnicy rozważymy, jak Maryja znajduje Jezusa wśród nauczycieli w świątyni jerozolimskiej.

(Ojcze nasz, 10 Zdrowaś Maryjo i 1 Chwała Ojcu).

 • W szóstej radosnej tajemnicy rozważymy, jak Jezus ukazuje się swojej Matce po zmartwychwstaniu.

(Ojcze nasz, 10 Zdrowaś Maryjo i 1 Chwała Ojcu).

 • W siódmej radosnej tajemnicy rozważymy, jak Maryja zostaje wniebowzięta i koronowana jako Królowa nieba i ziemi.

(Ojcze nasz, 10 Zdrowaś Maryjo i 1 Chwała Ojcu).

Módlmy się: Boże, który sprawiłeś, że Serce Twojej Najświętszej Matki napełniło się w Tobie cudownymi radościami, daj łaskawie, abyśmy zasługami Jej nieustannie czerpali niebieską pociechę. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen

Inny sposób odmawiania różańca

Na każdą dziesiątkę 1 tajemnicę jak poniżej:

 1. Któregoś, Niepokalana Dziewico, z radością poczęłaś przez Ducha Świętego.
 2. Któregoś, Niepokalana Dziewico, z radością złożyłaś Elżbiecie odwiedziny.
 3. Któregoś, Niepokalana Dziewico, z radością urodziłaś.
 4. Któregoś, Niepokalana Dziewico, z radością trzem mędrców pokazałaś.
 5. Któregoś, Niepokalana Dziewico, z radością znalazłaś w świątyni.
 6. Któregoś, Niepokalana Dziewico, z radością pierwszego zmartwychwstałego zobaczyłaś.
 7. Który zabrał Ciebie, Niepokalana Dziewico, z radością na niebo i ukoronował Królową nieba i ziemi.

Litanie loretańskie

Panie, zmiłuj się!
Chryste, zmiłuj się!
Panie, zmiłuj się!
Chryste, wysłuchaj nas!
Chryste, przegnaj nas!
Ojcze Niebieski, Boże, zmiłuj się nad nami!
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, jedyny Boże,
Święta Maryjo, módl się za nami!
Święta Bogurodzico,
Święta Dziewico,
Matko Chrystusa,
Matko Kościoła,
Matko Bożej łaski,
Matko jasna,
Matko czysta,
Matko niepokalana,
Matko nieskazitelna,
Matko życzliwa,
Matko cudowna,
Matko dobrej rady,
Matko Stworzyciela,
Matko Zbawiciela,
Najmądrzejsza Dziewico,
Czcigodna Dziewico,
Pochwalona Dziewico,
Potężna Dziewico,
Miłosierna Dziewico,
Wierna Dziewico,
Zwierciadło sprawiedliwości,
Tronie mądrości,
Przyczyno naszej radości,
Naczynie duchowe,
Naczynie cnoty,
Przykładzie pobożności,
Tajemnicza Różo,
Zamku Dawidowy,
Białoskrzydły Zamku,
Złota Jutrzenko,
Skarbcu Przymierza,
Bramo niebieska,
Gwiazdo poranna,
Zdrowie chorych,
Ucieczko grzeszników,
Pocieszenie strapionych,
Pomocniczko chrześcijan,
Królowo Aniołów,
Królowo patriarchów,
Królowo proroków,
Królowo apostołów,
Królowo męczenników,
Królowo wyznawców,
Królowo dziewic,
Królowo wszystkich świętych,
Królowo poczęta bez grzechu pierworodnego,
Królowo wniebowzięta,
Królowo świętego różańca,
Królowo rodziny,
Królowo pokoju,
Królowo zakonu franciszkańskiego,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

Módl się za nami, święta Bogurodzico!
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych!

Módlmy się!

Daj nam, prosimy, Panie Boże, twoim sługom, nieustannie cieszyć się duchowym i cielesnym zdrowiem oraz za przyczyną chwalebnej Maryi, zawsze Dziewicy, uwolnij nas od obecnej żałości i pozwól nam cieszyć się wiecznymi radościami! Przez Chrystusa Pana naszego! Amen!

Znajdź pełną listę koronek tutaj: Różaniec

Powiązane wpisy