Modlitwy, Różaniec

Różaniec do Ran Jezusa

Rany różańcowe Jezusa

Boże, proszę Cię za wszystkich, którzy będą odmawiać tę koronkę, aby przez Rany Jezusa zostali uzdrowieni, a przez Jego Cenną Krew zostali uwolnieni!

Był wzgardzony i odrzucony przez ludzi, człowiek pełen boleści, znający się na cierpieniach, od którego każdy odwracał twarz, był wzgardzony i odrzucony. A to On wziął na siebie nasze choroby, nasze bóle na siebie wziął, myśmy Go uważali za bitych przez Boga i poniżanego. Za nasze grzechy był przebity, za nasze przewinienia był zdeptany. Na Niego spadł wyrok – dla naszego pokoju, Jego rany nas uzdrowiły. (Iz 53, 3-5)

Koronka do Rana Jezusa (Odprawia się na Różańcu Maryjnym)

Wierzę w Boga

Ojcze nasz

3 x Zdrowaś Maryjo

Chwała Ojcu

Wieczny Ojcze! Udziel nam miłosierdzia przez Krew Jezusa Chrystusa, Twojego ukochanego Syna; udziel nam miłosierdzia, błagamy Cię! Amen! Amen! Amen!

Duże koraliki (zamiast Ojcze nasz): Wieczny Ojcze, ofiarowuję Ci rany Pana naszego Jezusa Chrystusa, aby uzdrowić rany naszych dusz!

Małe koraliki: 10x (zamiast Zdrowaś Maryjo):

Jezu mój, przebacz i zmiłuj się!

Przez zasługi Twoich świętych Ran!

Na duże zręby (zamiast Chwała Ojcu): Wieczny Ojcze! Ofiarowuję Ci Rany Pana naszego Jezusa Chrystusa, aby uzdrowić rany naszych dusz!

Na końcu tej koronki ta ostatnia modlitwa jest odmawiana trzykrotnie.

Modlitwa o łaskę przez mękę Jezusa

Błagam Cię, drogi Panie Jezu Chryste, niech Twoja męka będzie moją siłą, która mnie umacnia, chroni i broni; Twoje rany niech będą moim pokarmem i napojem, abym nimi się karmił, napajał i cieszył; Twoja Krew niech mnie oczyści z wszelkich moich grzechów; Twoja śmierć niech będzie dla mnie nieśmiertelnym życiem; Twoje Krzyż niech będzie moją wieczną chwałą! Niech to będzie moją pociechą, radością i zdrowiem duszy oraz słodyczą mojego serca! Który żyjesz i królujesz na wieki wieków! Amen!

Boże, proszę Cię za wszystkich, którzy będą odmawiać tę koronkę, aby przez Jego Ranami Jezusa zostali uzdrowieni, a przez Jego Cenną Krew Jezusa zostali uwolnieni!

Był wzgardzony i odrzucony przez ludzi, człowiek pełen boleści, znający się na cierpieniach, od którego każdy odwracał twarz, był wzgardzony i odrzucony. A to On wziął na siebie nasze choroby, nasze bóle na siebie wziął, myśmy Go uważali za bitych przez Boga i poniżanego. Za nasze grzechy był przebity, za nasze przewinienia był zdeptany. Na Niego spadł wyrok – dla naszego pokoju, Jego rany nas uzdrowiły. (Iz 53, 3-5)

Odpraw także tę koronkę: Różaniec , przez którą dokonało się wiele cudów

Powiązane wpisy