Modlitwy, Odpowiednie modlitwy

Pochwała stworzenia – modlitwa świętego Franciszka

Chwała Stworzeniom - modlitwa świętego Franciszka

Wszechmogący, Wszechwładny, Dobry Panie,
Twoja jest chwała, cześć i błogosławieństwo.
Tobie jedynemu przysługuje, gdyż żaden człowiek nie jest godzien wymówić Twoje Święte Imię.
Bądź błogosławiony, Panie mój, ze wszystkimi Twoimi stworzeniami, zwłaszcza z bratem panem słońcem. To od niego przychodzi nam dzień, ogrzewając nas swoimi promieniami. On jest piękny i pełen światła; jest obrazem Twojego boskiego blasku, Wszechmogący.
Bądź błogosławiony, Panie mój, przez naszego brata wiatr, przez powietrze, chmurę, przez jasność i każdą Twoją pogodę, którą utrzymujesz swoje stworzenia.
Bądź błogosławiony, Panie mój, przez naszą siostrę wodę: ona jest pożyteczna, pokorna, drogocenna i czysta.
Bądź błogosławiony, Panie mój, przez naszego brata ogień, który rozjaśnia nam ciemność nocy. On jest piękny i przyjemny, potężny i silny.
Bądź błogosławiony, Panie mój, przez naszą siostrę i matkę ziemię. Ona nas karmi i nosi, przynosi nam słodkie owoce, kolorowe kwiaty i rośliny.
Bądź błogosławiony, Panie mój, przez tych, którzy wybaczają z miłości do Ciebie i cierpliwie znoszą niedostatki życia. Błogosławieni są ci, którzy wszystko znoszą w pokoju, gdyż Ty ukoronujesz ich wieczną koroną.
Bądź błogosławiony, Panie mój, przez naszą siostrę cielesną śmierć, której żaden śmiertelnik nie uniknie. Biada tym, którzy umierają w grzechu śmiertelnym, a błogosławieni są ci, których znajdziesz według Twojej woli.
Wysławiajcie i błogosławcie mojego Pana, dziękujcie Mu, służcie Mu wszyscy w wielkiej pokorze!

Odmów również tę odpowiednią modlitwę: Modlitwa dziękczynna za wszystkie łaski w minionym roku

Powiązane wpisy