Litanie, Modlitwy

Litania do świętego Antoniego

Litanie świętego Antoniego

Panie, zmiłuj się!
Chryste, zmiłuj się!
Panie, zmiłuj się!
Chryste, wysłuchaj nas!
Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze niebieski, Boże, zmiłuj się nad nami!
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami!
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami!
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami!
Święta Maryjo, módl się za nami!
Święta Bogarodzico, módl się za nami!
Święta Dziewico, módl się za nami!
Święty Antonie z Padwy, módl się za nami!
Święty Antonie, ulubieńcze Bożego Dzieciątka, módl się za nami!
Święty Antonie, gorliwy apostole, módl się za nami!
Święty Antonie, ozdobo swojego świętego Zakonu, módl się za nami!
Święty Antonie, chwało świętego Franciszka, módl się za nami!
Święty Antonie, miłośniku ubóstwa, módl się za nami!
Święty Antonie, nauczycielu posłuszeństwa, módl się za nami!
Święty Antonie, zwierciadło wyrzeczenia i umartwienia, módl się za nami!
Święty Antonie, lilijo czystości, módl się za nami!
Święty Antonie, wonne naczynie czystości, módl się za nami!
Święty Antonie, błyszcząca gwiazdo świętości, módl się za nami!
Święty Antonie, wzorze cnotliwości, módl się za nami!
Święty Antonie, ogniu miłości, módl się za nami!
Święty Antonie, niebiańska piękności, módl się za nami!
Święty Antonie, skrzynio przysięgi, módl się za nami!
Święty Antonie, stróżu boskiej wiedzy, módl się za nami!
Święty Antonie, trąbo ewangeliczna, módl się za nami!
Święty Antonie, filarze Kościoła, módl się za nami!
Święty Antonie, nauczycielu prawdy, módl się za nami!
Święty Antonie, zwiastunie łaski, módl się za nami!
Święty Antonie, gorliwy stróżu dusz, módl się za nami!
Święty Antonie, schronienie opuszczonych, módl się za nami!
Święty Antonie, pociecho strapionych, módl się za nami!
Święty Antonie, wskrzesicielu umarłych, módl się za nami!
Święty Antonie, niszczycielu grzechów, módl się za nami!
Święty Antonie, wzorze cnoty, módl się za nami!
Święty Antonie, młocie na heretyków, módl się za nami!
Święty Antonie, światło niewierzących, módl się za nami!
Święty Antonie, badaczu serc, módl się za nami!
Święty Antonie, męczenniku pragnienia, módl się za nami!
Święty Antonie, trwogo złych duchów, módl się za nami!
Święty Antonie, znalazco zagubionych rzeczy, módl się za nami!
Święty Antonie, sławny cudotwórcze, módl się za nami!
Święty Antonie, świało całego świata, módl się za nami!
Bądź nam miłosierny, Panie, i przebacz nam.
Bądź nam miłosierny, Panie, wysłuchaj nas.
Od wszelkiego zła, wybaw nas, Panie!
Od wszelkiego grzechu, wybaw nas, Panie!
Od zasadzek diabelskich, wybaw nas, Panie!
Od zarazy, głodu i wojny, wybaw nas, Panie!
Od wiecznej śmierci, wybaw nas, Panie!
Za przyczyną św. Antoniego, wybaw nas, Panie!
Za gorącą miłością jego, wybaw nas, Panie!
Za gorliwym głoszeniem jego, wybaw nas, Panie!
Za pragnieniem jego męczeństwa, wybaw nas, Panie!
Za wytrwałością jego w posłuszeństwie, ubóstwie i czystości, wybaw nas, Panie!
Za gorącą miłością jego, która uczyniła go godnym, abyś go przyjął w swoje ręce jako małe Dzieciątko, wybaw nas, Panie!
W dniu sądu, wybaw nas, Panie!
Grzesznicy, Ciebie błagamy, wysłuchaj nas!
Abyś raczył wzruszyć się naszym prawdziwym pokutą, Ciebie błagamy, wysłuchaj nas!
Abyś raczył zapalić w nas ogień swojej świętej miłości, Ciebie błagamy, wysłuchaj nas!
Abyś raczył obdarzyć nas św. Antonim jako patronem i orędownikiem, Ciebie błagamy, wysłuchaj nas!
Abyś raczył przez zasługi św. Antoniego udzielić nam prawdziwej pokuty, głębokiej pokory i daru świętego rozmyślania, Ciebie błagamy, wysłuchaj nas!
Abyś raczył przez wstawiennictwo św. Antoniego pomóc nam w pełnym zwycięstwie nad diabłem, światem i ciałem, Ciebie błagamy, wysłuchaj nas!
Abyś raczył pomagać wszystkim tym, którzy w swoich niedolach wzywają św. Antoniego, Ciebie błagamy, wysłuchaj nas!
Abyś raczył nas wysłuchać, Ciebie błagamy, wysłuchaj nas!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!
– Módl się za nami, święty Antoni.
– Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, który obdarzyłeś św. Antoniego obfitością łask i wspaniałymi cudami: udziel nam łaski, abyśmy zawsze otrzymywali wszystko, o co prosimy przez jego zasługi i mocne wstawiennictwo. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Kompletną listę litanii znajdziesz tutaj: Litanie

Powiązane wpisy