Litanie, Modlitwy

Litania do Matki Bolesnej

Litania-do-zazdrosnej-pani

Czcąc Matkę Bolesną, przypominamy sobie, jak Matka Jezusa i nasza została obdarzona szczególnymi łaskami, ale była również dotknięta wielkimi smutkami, które prorok Szymon przepowiedział w czasie, gdy przedstawiła Dzieciątko Jezus w świątyni: „A i tobie, dusza miecz przeniknie” (Łk 2, 35).

Kościół pragnie szczególnie podkreślić znaczenie wdzięczności Dziewicy Maryi za cały ból, który musiała ona ponieść i który w pewnym sensie, mocniej niż wszyscy inni ludzie, dzieliła ze swoim Synem, naszym Zbawicielem i Odkupicielem.

Panie, zmiłuj się nad nami!

Chryste, zmiłuj się nad nami!

Panie, zmiłuj się nad nami!

Chryste, wysłuchaj nas!

Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze niebieski, Boże, zmiłuj się nad nami,

Synu, Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,

Trójco Święta, Jedyny Boże.

Matko Uznanego, módl się za nami!

Matko serca przebitego,

Matko Odkupiciela,

Matko odkupionych,

Matko żywych,

Matko uczniów,

Dziewico posłuszna,

Dziewico oddająca,

Dziewico wierna,

Dziewico milczenia,

Dziewico przebaczenia,

Dziewico oczekiwania,

Niewiasto wygnana,

Niewiasto silna,

Niewiasto nieustraszona,

Niewiasto bólu,

Niewiasto nowego przymierza,

Niewiasto nadziei,

Nowa Ewo,

Towarzyszko Odkupiciela,

Służebnico pojednania,

Obrończyni niewinnych,

Odwago prześladowanych,

Mocy przygnębionych,

Nadziejo grzeszników,

Ukojenie smutnych,

Schronienie nędznych,

Wsparcie wygnanych,

Podporo słabych,

Wsparcie chorych,

Królowo męczenników,

Chwało Kościoła,

Dziewico Zmartwychwstania,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami, Dziewico pełna smutku. Abyśmy stali się godni obietnic Chrystusowych.

Módlmy się.

Boże, chciałeś, by przy Twym Synu, ukrzyżowanym, była obecna Jego smutna Matka: daj, abyśmy i my, złączeni z nią w męce Chrystusa, byli uczestnikami i chwały Zmartwychwstania. Który żyje i króluje na wieki wieków.

Amen.

Zaadresuj tę litanię: Litanie Męki i Śmierci Jezusa

Powiązane wpisy