Modlitwy, Różaniec

Różaniec do św. Benedykta

różaniec św. Benedykta

RÓŻANIEC DO ŚWIĘTEGO BENEDYKTA
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
Chwała Ojcu
Święty Benedykcie, przewodniku i ojcze mnichów, nadziejo i pociecho tych, którzy się do Ciebie zwracają. Oddajemy się pod Twoją potężną ochronę. Ciebie, wzorze wszelkich cnót, prosimy, abyś przez Twoje zasługi godnie nas zachował od wszelkiego pokuszenia i od wszystkiego, co mogłoby zaszkodzić naszej duszy, abyśmy unikając grzechu, nigdy nie obrażali niezmierzonej dobroci Bożej.

Chwała Ojcu…

Święty pokutniku Benedykcie, ozdobo mnichów, lilio wśród cierni, który postem i modlitwą w samotności i ciszy klasztoru opłakiwałeś grzechy i w ten sposób zdobyłeś koronę chwały, prosimy Cię, abyś przez swoją wielką miłość do Boga godnie nam wyprosił szczere i prawdziwe pokajanie za grzechy i niedoskonałości, którymi obrażamy Boga i smucimy Najświętsze Serce Jego Syna.

Chwała Ojcu…

Miły Boży, święty Benedykcie, zawsze zielona gałązko oliwna, płodna winorośli w winnicy Pana, prosimy Cię, abyś wstawiał się za nami grzesznikami przed tronem Bożym, abyś, przebaczając nam grzechy, umocnił nas w dobrych postanowieniach, abyśmy nigdy nie oddalili się od Niego.

Chwała Ojcu…

Potężny patriarcho, święty Benedykcie, który potrafiłeś odrzucić pokusy świata i odnieść zwycięstwo nad wrogami swojej duszy, zwracamy się do Ciebie, Ciebie prosimy i błagamy, abyś przez Twoje zasługi, przez zasługi Twoich uczniów Placyda i Maury, Twojej siostry Scholastyki i wszystkich Twoich świętych mnichów i mniszek, rozpalił w nas święte ognisko, abyśmy mogli skutecznie walczyć przeciwko pokusom ciała i diabła.

Chwała Ojcu…

Potężny cudotwórcze, wzorze cierpliwości i wszelkiej cnoty, święty Benedykcie, który umiałeś miłością i wyrzeczeniem zawstydzić swoich przeciwników, wyproś i nam od Stwórcy, w trudnościach cierpliwość, w trudnościach siłę, w niebezpieczeństwach wytrwałość, abyśmy, podążając za Tobą, osiągnęli pokój i zbawienie.

Chwała Ojcu…

Lilio czystości, miłośniku ubóstwa, ojcze posłuszeństwa, święty Benedykcie, wyproś nam łaskę, abyśmy znienawidzili grzech, a pokochali świętą niewinność ubóstwa, i abyśmy, naśladując Ciebie w posłuszeństwie, pokorze i poddaniu się woli Bożej, gorliwie wypełnili obowiązki naszego powołania.

Chwała Ojcu…

Bogu miłemu, święty Benedykcie, drogocenny duchowy naczyniu pełen łagodnego pocieszenia i prawdziwej radości, Bóg obdarzył Cię nieopisanymi łaskami. Wyproś i nam, abyśmy przez Twoje zasługi zawsze żyli w miłości i łasce Bożej, i aby żadna siła nie oddzieliła nas od Boga, ale abyśmy po śmierci byli godni Jezusa Chrystusa.

Chwała Ojcu…

– Pan go umiłował i uhonorował
– Przyodział go szatą chwały
Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, wysłuchaj nasze modlitwy, które kierujemy do Ciebie, zainspirowani świętym życiem, które Twoja łaska ukształtowała w Twoim słudze Benedykcie. Uczyń nas na ziemi naśladowcami jego wzorowego życia, abyśmy w niebie byli uczestnikami jego chwały. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Następnie możemy odmówić Modlitwę do Świętego Benedykta o obronę przed złem.
Następnie możemy odmówić Litanię Świętego Ojca Benedykta.

Znajdź pełną listę różańców tutaj: Różaniec

Powiązane wpisy