Modlitwy, Różaniec

Różaniec do Boga Ojca

różaniec do Boga Ojca

RÓŻANIEC DO BOGA OJCA
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Boże, przyjdź nam z pomocą. Panie, pośpiesz się, aby mi pomóc. Chwała Ojcu… Ojcze mój, Ojcze dobry, przedstawiam się Tobie, oddaję się Tobie. Aniele Boży, mój stróżu, którego dobry Bóg mi dał za stróża: oświecaj mnie, strzeż i prowadź mnie dzisiaj. Amen

Na każdej dziesiątce ogłasza się tajemnicę. Po krótkiej chwili na rozmyślanie odmawia się jedno Zdrowaś Maryjo, dziesięć Ojcze nasz i jedno Chwała Ojcu. Na końcu każdej dziesiątki powtarza się dwie modlitwy: Ojcze mój, Ojcze dobry… i Aniele Boży. Na końcu różańca odmawia się Litanie do Boga Ojca.

W pierwszej tajemnicy rozważa się zwycięstwo Ojca w ogrodzie Eden, kiedy po grzechu Adama i Ewy obiecał przyjście Zbawiciela. Pan Bóg rzekł do węża: „Ponieważ to uczyniłaś, przeklęta będziesz między wszystkimi zwierzętami i wszystkim bydłem polnym! Na brzuchu będziesz się czołgać i proch będziesz jadła przez wszystkie dni twego życia! Nienawiść między tobą a niewiastą, między potomstwem twoim a potomstwem jej: on zmiażdży ci głowę, a ty będziesz mu podskakiwać do pięt.” (Rdz 3,14–15)

W drugiej tajemnicy rozważa się zwycięstwo Ojca w chwili „Fiat” Maryi podczas Zwiastowania.

Anioł jej powiedział: „Nie bój się, Maryjo! Znalazłaś łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego. Pan Bóg da mu tron Dawida, ojca jego, i będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca.” Wtedy Maria powiedziała: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa!” (Łk 1,30–33; Łk 1,38)

W trzeciej tajemnicy rozważa się zwycięstwo Ojca w Ogrójcu, kiedy oddał całą swoją moc Synowi.

„Ojcze! Jeśli chcesz, oddal ode mnie ten kielich. Ale nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie!” I ukazał mu się anioł z nieba, który go pocieszył. A będąc w agonii, jeszcze gorliwiej się modlił. I pot zlał się z Jego czoła jak krople krwi, które spadały na ziemię (Łk 22,42–44). Wtedy przyszedł do uczniów i rzekł do nich: „Tylko śpijcie i odpoczywajcie! Oto nadeszła godzina! Syn Człowieczy jest wydany w ręce grzeszników! Powstańcie, chodźmy! Oto nadeszła godzina, kiedy Syn Człowieczy jest wydany w ręce grzeszników! Powstańcie, chodźmy! Oto nadeszła godzina, kiedy Syn Człowieczy jest wydany w ręce grzeszników! Powstańcie, chodźmy! Oto nadeszła godzina, kiedy Syn Człowieczy jest wydany w ręce grzeszników! Powstańcie, chodźmy! Oto nadeszła godzina, kiedy Syn Człowieczy jest wydany w ręce grzeszników! Powstańcie, chodźmy! Oto nadeszła godzina, kiedy Syn Człowieczy jest wydany w ręce grzeszników! Powstańcie, chodźmy! Oto nadeszła godzina, kiedy Syn Człowieczy jest wydany w ręce grzeszników! Powstańcie, chodźmy! Oto nadeszła godzina, kiedy Syn Człowieczy jest wydany w ręce grzeszników! Powstańcie, chodźmy! Oto nadeszła godzina, kiedy Syn Człowieczy jest wydany w ręce grzeszników! Powstańcie, chodźmy! Oto nadeszła godzina, kiedy Syn Człowieczy jest wydany w ręce grzeszników! Powstańcie, chodźmy! Oto nadeszła godzina, kiedy Syn Człowieczy jest wydany w ręce grzeszników! Powstańcie, chodźmy! Oto nadeszła godzina, kiedy Syn Człowieczy jest wydany w ręce grzeszników! Powstańcie, chodźmy! Oto nadeszła godzina, kiedy Syn Człowieczy jest wydany w ręce grzeszników! Powstańcie, chodźmy! Oto nadeszła godzina, kiedy Syn Człowieczy jest wydany w ręce grzeszników! Powstańcie, chodźmy! Oto nadeszła godzina, kiedy Syn Człowieczy jest wydany w ręce grzeszników! Powstańcie, chodźmy! Oto nadeszła godzina, kiedy Syn Człowieczy jest wydany w ręce grzeszników! Powstańcie, chodźmy! Oto nadeszła godzina, kiedy Syn Człowieczy jest wydany w ręce grzeszników! Powstańcie, chodźmy! Oto nadeszła godzina, kiedy Syn Człowieczy jest wydany w ręce grzeszników! Powstańcie, chodźmy! Oto nadeszła godzina, kiedy Syn Człowieczy jest wydany w ręce grzeszników! Powstańcie, chodźmy! Oto nadeszła godzina, kiedy Syn Człowieczy jest wydany w ręce grzeszników! Powstańcie, chodźmy! Oto nadeszła godzina, kiedy Syn Człowieczy jest wydany w ręce grzeszników! Powstańcie, chodźmy! Oto nadeszła godzina, kiedy Syn Człowieczy jest wydany w ręce grzeszników! Powstańcie, chodźmy! Oto nadeszła godzina, kiedy Syn Człowieczy jest wydany w ręce grzeszników! Powstańcie, chodźmy! Oto nadeszła godzina, kiedy Syn Człowieczy jest wydany w ręce.

Znajdź pełną listę koronek tutaj: Różaniec

Powiązane wpisy