Modlitwy, Różaniec

Różaniec do świętego Antoniego

różaniec świętego Antoniego

RÓŻANIEC DO ŚWIĘTEGO ANTONIEGO
Na początku odmawiamy Wyznanie wiary.
1. O sławny święty Antoni, dla Ciebie wszystko jest możliwe, ponieważ Bóg obdarzył Cię mocą wskrzeszania umarłych i budzenia naszych dusz z obojętności do gorliwego życia chrześcijańskiego. Zdrowaś Maryjo…. Chwała Ojcu….
2. O dobry święty Antoni, Twoja mądrość objawia się w Kościele w wyjątkowy sposób, dlatego oświeć nasze dusze światłem niebiańskich prawd. Ojcze nasz…. Zdrowaś Maryjo…. Chwała Ojcu…
3. O miłosierny święty, zawsze gotowy pomagać swoim czcicielom w ich trudnościach, przyjdź mi z pomocą w obecnej potrzebie. Ojcze nasz…. Zdrowaś Maryjo…. Chwała Ojcu…
4. O potężny święty Antoni, od młodości nauczyłeś się zwyciężać diabelskiego wroga, strzeż i broni moją duszę przed jego pokusami i dążeniami. Ojcze nasz…Zdrowaś Maryjo…Chwała Ojcu….
5. O czysty święty Antoni, odznaczyłeś się piękną cnotą, anielską czystością, nie pozwól, aby moja dusza nigdy nie splamiła się brzydkim grzechem nieczystości. Ojcze nasz…Zdrowaś Maryjo…Chwała Ojcu….
6. O niewinny święty Antoni, niebiański lekarzu, przywracasz zdrowie wielu chorym, uzdrów moją duszę z grzechu i złych nawyków. Ojcze nasz…. Zdrowaś Maryjo…. Chwała Ojcu…
7. O szlachetny święty Antoni, wierny przewodniku, prowadź moją duszę przez wzburzone morze tego życia i wprowadź ją do przystani wiecznego zbawienia. Ojcze nasz…. Zdrowaś Maryjo…. Chwała Ojcu…
8. O ukochany święty Antoni, uwolniłeś wielu skazanych od ich zguby, uwolnij moją duszę od więzów grzechu, aby sprawiedliwość Boża nie skazała jej na wieczną zgubę. Ojcze nasz…. Zdrowaś Maryjo…. Chwała Ojcu…
9. O prawdziwy cudotwórco święty Antoni, wiesz, jak wskrzeszać złamane i martwe członki, ożyw także członki świętego Kościoła, które zmarły lub odpadły z powodu swoich grzechów. Ojcze nasz…. Zdrowaś Maryjo…. Chwała Ojcu…
10. O troskliwy święty Antoni, dzięki Twojemu wstawiennictwu odnajdują się zgubione rzeczy, pomóż mi, abym nigdy nie utracił łaski i przyjaźni Bożej. Jeśli jednakby się to stało, pomóż mi je odzyskać. Ojcze nasz…. Zdrowaś Maryjo…. Chwała Ojcu…
11. O miły święty Antoni, do Ciebie zwracają się młodzi i starzy, Ty się za nimi wstawiasz. Oto i ja, nieszczęśnik, przychodzę do Ciebie, abyś mnie wysłuchał i pomógł. Ojcze nasz…. Zdrowaś Maryjo…. Chwała Ojcu…
12. O hojny święty Antoni, widzisz, że wiele niebezpieczeństw i pułapek otacza moją duszę, pokornie Cię błagam, abyś mnie przed nimi ochronił i uwolnił. Ojcze nasz…. Zdrowaś Maryjo…. Chwała Ojcu…
13. O najdroższy święty Antoni, spojrzyj na moją modlitwę z tronu swojej chwały. Niech miłosierny Ojciec niebieski wysłucha mnie za pośrednictwem Twojego potężnego wstawiennictwa. Ojcze nasz…. Zdrowaś Maryjo…. Chwała Ojcu…
-Za dusze zmarłych. Ojcze nasz…. Zdrowaś Maryjo…. Wieczny odpoczynek…
Następnie odmawiamy Litanie Świętego Antoniego.
Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, który obdarzyłeś świętego Antoniego obfitymi łaskami i wspaniałymi cudami: udziel nam łaski, abyśmy za jego zasługą zawsze otrzymywali wszystko, czego od Ciebie prosimy.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Znajdź pełną listę koronek tutaj: Różaniec

Powiązane wpisy