Modlitwy, Różaniec

Różaniec do Świętego Krzyża Jezusa Chrystusa

różaniec do świętego Krzyża Jezusa Chrystusa

RÓŻANIEC DO ŚWIĘTEGO KRZYŻA JEZUSA CHRYSTUSA
Ten różaniec dobrze jest odmawiać w chwili ciężkich ataków zła.
Modlimy się na różańcu Maryi, po słowach Jezusa dodają się wezwania:
Na pierwsze trzy koraliki:

1. Który niech przez znak Świętego Krzyża pomnoży wiarę!
2. Który niech przez znak Świętego Krzyża umocni nadzieję!
3. Który niech przez znak Świętego Krzyża doskonali miłość!

Na duże koraliki odmawia się:
O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego i mocą swojego Świętego Krzyża ukaraj naszych wrogów, odpędzaj złe duchy, chroń nas przed nieszczęściami i bądź naszą miłością, zwycięstwem i chwałą na wieki wieków. Amen.

1. Który swoim Świętym Krzyżem odkupił świat!
2. Który ze swojego Świętego Krzyża wylewa swoją dobroć na nas!
3. Którego Święty Krzyż niech nas uwolni od wszelkiego zła, nieszczęść i oddali od nas wszelkie zło!
4. Którego Święty Krzyż niech będzie naszym tarczą, siłą, obroną, całym naszym nadzieją i zwycięstwem!
5. Którego Święty Krzyż miłujemy, oddajemy cześć, wysławiamy i który prowadzi nas do prawdziwego szczęścia!

MODLITWA DO ŚWIĘTEGO KRZYŻA
O, święty Krzyżu, Na którym jest ukrzyżowana Miłość serca mojego, Miłosierny mój Panie!
Podnoszę wzrok do Ciebie i wołam: Zbaw mnie!
Niech gwoździe, które przebiły ręce i nogi mojego Zbawiciela, przebiją wszystkie grzechy i zło, które uczyniłem przeciwko Bogu i przeciwko bliźniemu.
Z pokornym sercem i twarzą oblana łzami, ukrzyżowuję moją pychę, aby zmartwychwstała w pokorze,
ukrzyżowuję moje skąpstwo, aby zmartwychwstało w hojności i życzliwości;
ukrzyżowuję moją rozwiązłość, aby zmartwychwstała w czystości serca, duszy i ciała,
ukrzyżowuję moją nieumiarkowanie, aby zmartwychwstało w umiarze;
ukrzyżowuję moją zawiść i gniew, aby zmartwychwstały w miłości,
ukrzyżowuję moje lenistwo, aby zmartwychwstało w gorliwości!
O, święty Krzyżu, daj mi przez Ciebie zasłużyć na Wieczność!
Amen!

Znajdź pełną listę koronek tutaj: Różaniec

Powiązane wpisy