Modlitwy, Różaniec

Różaniec za dusze w czyśćcu

różaniec za dusze w czyśćcu

RÓŻANIEC ZA DUSZE W CZYŚCCU
Ojcze, prosimy Cię za wszystkie nasze zmarłe, które cierpią w czyśćcu, rozpoznając jasno w świetle Twojej miłości własne nieszczęście, błędy i grzechy ziemskiego życia… Ojcze miłosierdzia, uwolnij od cierpienia tych, za których Twój ukochany Syn przelał swoją Drogocenną Krew. Prosimy przede wszystkim za tych, którym zawdzięczamy szczególne podziękowania, od których otrzymaliśmy życie, wiarę i inne dobrodziejstwa. W swoim miłosierdziu, spojrzyj również na tych, o których nikt nie pamięta. Amen.

Wyznanie wiary
Ojcze nasz….
Zdrowaś Maryjo…. (Która nam pomnoży wiarę)
Zdrowaś Maryjo (która nam umocni nadzieję)
Zdrowaś Maryjo (która nam udoskonali miłość)
Chwała Ojcu
Daj im wieczny odpoczynek, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju Bożym.

Przed każdą dziesiątką odmawia się następujące modlitwy:

1. Przed pierwszą dziesiątką:
Panie Jezu Chryste, przez Twój pot, który przelałeś dla nas, biednych grzeszników, na Górze Oliwnej, zmiłuj się nad duszami w czyśćcu, uwolnij je od ich strachu i goryczy i pociesz kielichem niebiańskiego pocieszenia.
Ojcze nasz
10 X Zdrowaś Maryjo (Którt się dla nas potem krwawym pocił)
Chwała Ojcu
Daj im wieczny odpoczynek, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju Bożym.

2. Przed drugą dziesiątką:
Panie Jezu Chryste, przez Twoje bolesne biczowanie, któreś znosił dla nas, biednych grzeszników, prosimy Cię, zmiłuj się nad duszami w czyśćcu, usuń od nich bicz swojego gniewu i obdarz je wiecznym ułatwieniem.
Ojcze nasz
10 X Zdrowaś Maryjo (Który był biczowany dla nas)
Chwała Ojcu
Daj im wieczny odpoczynek, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju Bożym.

3. Przed trzecią dziesiątką:
Panie Jezu Chryste, przez Twoje bolesne ukoronowanie, któreś cierpliwie znosił dla nas, biednych grzeszników, prosimy Cię, zmiłuj się nad duszami w czyśćcu, daj im koronę wiecznej chwały.
Ojcze nasz
10 X Zdrowaś Maryjo (Który był ukoronowany cierniem dla nas)
Chwała Ojcu
Daj im wieczny odpoczynek, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju Bożym.

4. Przed czwartą dziesiątką:
Panie Jezu Chryste, przez Twoje ciężkie noszenie krzyża, któreś cierpliwie znosił dla nas, biednych grzeszników, prosimy Cię, zmiłuj się nad duszami w czyśćcu, weź na siebie ciężar ich cierpień i prowadź je do wiecznej radości.
Ojcze nasz
10 X Zdrowaś Maryjo (Który niósł dla nas ciężki krzyż)
Chwała Ojcu
Daj im wieczny odpoczynek, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju Bożym.

5. Przed piątą dziesiątką:
Panie Jezu Chryste, przez Twoje bolesne ukrzyżowanie, któreś tak cierpliwie znosił dla nas grzeszników, prosimy Cię, zmiłuj się nad duszami w czyśćcu, obdarz je swoją świętą twarzą i pozwól im jeszcze dziś wejść do raju.
Ojcze nasz
10 X Zdrowaś Maryjo (Który dla nas został ukrzyżowany)
Chwała Ojcu
Daj im wieczny odpoczynek, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju Bożym.
W niektórych regionach dodaje się jeszcze jedną dziesiątkę (Która się zmiłuje nad wiernymi zmarłymi) po słowach: Błogosławiony owoc żywota Twojego Jezu…

Na zakończenie różańca:
Panie Jezu Chryste, przez Twoje święte pięć ran, prosimy Cię, zmiłuj się nad duszami w czyśćcu, szczególnie nad naszymi rodzicami, krewnymi, duszpasterzami i dobroczyńcami. Ulecz ich bolesne rany i daj im swoje wybawienie. Zmiłuj się w swojej nieskończonej miłości i (naszych) intencjach… i udzielaj przez wstawiennictwo drogich dusz każdego wysłuchania i pomocy, co najbardziej Cię chwali i służy mojej duszy na wieczne zbawienie. Amen.
Kochany Zbawicielu, bądź tak łaskawy, niech Twoja Drogocenna Krew płynie do czyśćca, gdzie biedne dusze cierpią. Ach, one cierpią ciężko, bądź dla nich Litościwy, wysłuchaj naszej modlitwy. Weź biedne dusze jeszcze dziś do nieba. Amen.

Znajdź pełną listę koronek tutaj: Różaniec

Powiązane wpisy