Modlitwy, Różaniec

Różaniec Tajemnic Bolesnych

różaniec tajemnice bolesne

Tajemnice bolesne różańca odmawia się we wtorki, piątki i w Wielkim Tygodniu

Wyznanie Apostolskie….
Ojcze nasz….
Zdrowaś Maryjo…. (Niech pomnaża naszą wiarę)

Zdrowaś Maryjo (niech wzmocni naszą nadzieję)

Zdrowaś Maryjo (która udoskonali naszą miłość)

Chwała Ojcu

  1. Dziesiątka

OJCZE NASZ

10 X ZDROWAŚ MARYJO (Któryś pocił się dla nas krwawym potem)

CHWAŁA OJCU

  1. Dziesiątka

OJCZE NASZ

10 X ZDROWAŚ MARYJO (Któryś został za nas ubity)

CHWAŁA OJCU

  1. Dziesiątka

OJCZE NASZ

10 X ZDROWAŚ MARYJO (Któryś za nas został ukoronowana cierniem)

CHWAŁA OJCU

  1. Dziesiątka

OJCZE NASZ

10 X ZDROWAŚ MARYJO (Któryś nosił za nas ciężki krzyż)

OJCZE NASZ

  1. Dziesiątka

OJCZE NASZ

10 X Zdrowaś Maryjo (Któryś za nas został ukrzyżowany)

CHWAŁA OJCU

Drogi przyjacielu!

Niech ten różaniec stanie się dla Was błogosławieństwem.

Niech będzie Twoim przewodnikiem w drodze do Boga

niech obdarzy Was łaską całkowitego oddania się Bogu.

Aby Chrystus był przez was rozpoznawany.

Niech prowadzi Was do poświęceń, abyście mogli nieść Jezusa ludziom.

Niech wam da wytrwałość na waszej Górze Oliwnej, wytrwałość pod ciosami przeciwności

i cierpliwość, gdy uciska cię korona cierniowa.

Niech towarzyszy Wam także w drodze krzyżowej i umacnia Was aż do ostatniego tchnienia.

Niech obdarzy Was wiarą w zmartwychwstanie, tęsknotą za Odwiecznym, radością i pokojem w Bogu.

Niech doprowadzi Was do pełni życia i obdarzy doskonałością w Jezusie Chrystusie, Panu naszym.

Amen.

DRUGA WERSJA RÓŻAŃCA TAJEMNIC BOLESNYCH

  1. TAJEMNICA Śmiertelna walka Jezusa

1…. którzy wytrwale modlili się w Ogrodzie Oliwnym.

2…. który także nas wzywa do czuwania i modlitwy.

3…. który opłakiwał swoją rychłą śmierć.

4…. który odczuł ogromny ból śmierci.

5…..który doświadczył samotności i opuszczenia.

6….który cierpiał z powodu opuszczenia go przez przyjaciół.

7…. który pocił się krwawym potem.

8…. którego anioł pocieszał w walce na śmierć i życie.

9…. który był oddany woli Ojca.

10…. którzy dobrowolnie poddali się wrogom.

  1. TAJEMNICA Jezus biczowany

1…. który stanął przed sądem.

2…. którego fałszywie oskarżyli.

3…. którego uznano za niewinnego.

4…. który został za nas wychłostany.

5…. który przelał za nas swoją krew.

6…. który był przywiązany do kamiennego słupa.

7…. który przez cierpienie pojednał świat z Ojcem.

8…. który wypił za nas kielich bólu.

9…. który stał się Człowiekiem Bólu.

10…który był torturowany za nasze grzechy.

  1. TAJEMNICA Jezus ukoronowany

1…. który został ogłoszony królem.

2…. który jest okryty purpurowym płaszczem.

3…. który jest ukoronowany koroną cierniową.

4…. w którego prawą rękę włożono trzcinę.

5…. który był narażony na pośmiewisko.

6…. który stał się Ofiarą Pojednania za nasze grzechy.

7…. którego twarz została opluwana.

8…. który został uderzony laską w głowę.

9…. który znosił ból, abyśmy mogli zostać uzdrowieni.

10…. który zdobył koronę chwały przez cierpienie i krzyż.

  1. TAJEMNICA Jezus niesie krzyż

1…. którego jego lud nie przyjął.

2…. który został skazany na śmierć krzyżową.

3…. który z miłością przyjął swój krzyż.

4…. który cierpliwie niósł swój krzyż.

5…..którego spotkałeś i do którego zachęcałeś.

6…. któremu pomogłeś poprzez Szymona z Cyreny

7…. który cię pocieszył w kobietach jerozolimskich.

8….. który poniósł ciężar naszych grzechów na krzyżu.

9…. który jak baranek był prowadzony na rzeź.

10…. który odkupił świat przez swój święty krzyż.

  1. TAJEMNICA Jezus umiera na krzyżu

1…. który został ukrzyżowany jak przestępca.

2…. który wisiał między dwoma rabusiami.

3…. który modlił się także za swoich wrogów.

4…. który prosił Ojca o przebaczenie dla morderców.

5…. który raj obiecał dobremu rozbójnikowi.

6…. który dał nam Ciebie za Matkę.

7…. który płakał w śmiertelnym bólu.

8…. który czuł się opuszczony przez Ojca.

9…. który po śmierci oddał ducha Ojcu.

Drogi przyjacielu!

Niech ten różaniec stanie się dla Ciebie błogosławieństwem.

Niech będzie Twoim przewodnikiem w drodze do Boga

niech obdarzy Cię łaską całkowitego oddania się Bogu.

Aby Chrystus był przez Ciebie rozpoznawany.

Niech prowadzi Cię do poświęceń, abyście mogli nieść Jezusa ludziom.

Niech Ci da wytrwałość na waszej Górze Oliwnej, wytrwałość pod ciosami przeciwności

i cierpliwość, gdy uciska cię korona cierniowa.

Niech towarzyszy Ci także w drodze krzyżowej i umacnia Was aż do ostatniego tchnienia.

Niech obdarzy Cię wiarą w zmartwychwstanie, tęsknotą za Odwiecznym, radością i pokojem w Bogu.

Niech doprowadzi Cię do pełni życia i obdarzy doskonałością w Jezusie Chrystusie, Panu naszym.

Amen.

Znajdź pełną listę koronek tutaj: Różaniec

Powiązane wpisy