Modlitwy, Różaniec

Różaniec – tajemnice światła

różaniec tajemnice światła

W czwartki odmawia się Tajemnice Światła

Wyznanie Apostolskie….
Ojcze nasz….
Zdrowaś Maryjo…. (niech pomnaża naszą wiarę)

Zdrowaś Maryjo (niech wzmocni naszą nadzieję)

Zdrowaś Maryjo (niech udoskonali naszą miłość)

Chwała Ojcu…

 1. dziesiątka

OJCZE NASZ

10 X ZDROWAŚ MARYJO (który przyjął chrzest w rzece Jordan)

CHWAŁA OJCU

 1. dziesiątka

OJCZE NASZ

10 X Zdrowaś Maryjo (który ukazał się nam na weselu w Kanie)

CHWAŁA OJCU

 1. dziesiątka

OJCZE NASZ

10 X ZDROWAŚ MARYJO (który nam zwiastowałaś królestwo Boże i wezwałeś do nawrócenia)

CHWAŁA OJCU

 1. dziesiątka

OJCZE NASZ

10 X ZDROWAŚ MARYJO (który przemienił się na górze i oznajmił nam swoją chwałę)

CHWAŁA OJCU

 1. dziesiątka

OJCZE NASZ

10 X ZDROWAŚ MARYJO (który oddała się nam w tajemnicy Eucharystii)

CHWAŁA OJCU

RÓŻANIEC TAJEMNICY ŚWIATŁA – WERSJA ALTERNATYWNA

 1. W pierwszej tajemnicy światła rozważymy, jak Duch Święty zstąpił na Pana naszego Jezusa Chrystusa podczas chrztu w Jordanie, a Ojciec ogłosił Go swoim umiłowanym Synem.
 2. W drugiej tajemnicy światła rozważymy, jak nasz Pan Jezus Chrystus w Kanie Galilejskiej za wstawiennictwem Marii Galilejskiej przemienił wodę w wino i obudził wiarę uczniów.
 3. W trzeciej tajemnicy światła rozważymy, jak nasz Pan Jezus Chrystus ogłosił królestwo Boże i wezwał do nawrócenia na odpuszczenie grzechów.
 4. W czwartej tajemnicy światła rozważymy, jak nasz Pan Jezus Chrystus przemienił się przed uczniami na górze, a Ojciec powołał ich, aby Go słuchali.
 5. W piątej tajemnicy światła zastanowimy się, jak nasz Pan Jezus Chrystus ustanowił Eucharystię, w której karmi nas swoim Ciałem i Krwią pod postaciami chleba i wina.

RÓŻANIEC TAJEMNICY ŚWIATŁA – TRZECI SPOSÓB

 1. Który został oświecony światłem Ojca na chrzcie.
 2. Który w Kanie Galilejskiej obdarzył ludzi światłem radości i wiary.
 3. Który zwiastował światło królestwa Bożego.
 4. Który przemieniony objawił się w świetle nieba.
 5. Który stał się chlebem i winem ze światłem miłości.

RÓŻANIEC TAJEMNICY ŚWIATŁA – WERSJA CZWARTA

1) TAJEMNICA – Chrzest w Jordanie

 1. …którego Jan ogłosił jako silniejszego od siebie
 2. …który pojawił się na kazaniu Jana
 3. … który, aby przyjąć chrzest od Jana, przybył do Jordanu
 4. … który nie wycofał się za namową Jana
 5. … który przyszedł wypełnić wolę Bożą
 6. … który po chrzcie wyszedł z wody
 7. … nad którym nagle otworzyły się niebiosa
 8. … na którego Duch Święty zstąpił niczym gołębica
 9. …którego głos z nieba rozpoznał jako umiłowanego Syna
 10. …którzy będą chrzcić Duchem Świętym i ogniem

2) TAJEMNICA – objawienie w Kanie

 1. …którego matka była na weselu w Kanie Galilejskiej
 2. …który został zaproszony na wesele z uczniami
 3. …który został ostrzeżony przez matkę, że nie mają wina
 4. … który powiedział, że jego godzina jeszcze nie nadeszła
 5. … który kazał napełnić naczynia wodą
 6. …który zamienił wodę w wino
 7. … który kazał zanieść wino na stół
 8. …który za wstawiennictwem Maryi rozpoczął czynić cuda
 9. … który w cudowny sposób ogłosił swoją chwałę w Kanie

1o… w którego uwierzyli jego uczniowie

3) TAJEMNICA – Zapowiedź Królestwa

 1. … który przyszedł głosić Dobrą Nowinę
 2. … który zapowiedział nadejście królestwa Bożego
 3. … który opisał królestwo w przypowieściach
 4. … który wzywał do nawrócenia i wiary w Ewangelię
 5. …do którego przynoszono chorych, aby zostali uzdrowieni
 6. … do którego ze względu na tłum nie mogli dotrzeć
 7. … który patrzył na wiarę tych, którzy się do niego zbliżali
 8. …który odpuszczał grzechy tym, do których zwracano się z ufnością
 9. …który w sakramencie odpuszcza nam grzechy

10… który kontynuuje posługę miłosierdzia w swoim Kościele

4) TAJEMNICA – Przemienienie na górze

 1. …który wyprowadził na górę Piotra, Jakuba i Jana
 2. … który podczas modlitwy przemienił się na oczach uczniów
 3. … którego twarz jaśniała jak słońce
 4. … którego szaty stały się białe jak światło
 5. …który rozmawiał z Mojżeszem i Eliaszem w zachwycie
 6. …który urzekł uczniów do przebywania w jego towarzystwie
 7. … który wraz z uczniami został okryty jasnym obłokiem
 8. …którego Ojciec rozpoznał jako swego Syna, Umiłowanego
 9. …którego Ojciec nakazał słuchać uczniom

10… który zachęcał uczniów, aby się nie bali

5) TAJEMNICA – Ustanowienie Eucharystii

 1. … który jadł wspólnie z Dwunastoma w wigilię Męki Pańskiej
 2. … który umył sobie nogi i dał im przykazanie miłości
 3. …który rozdawał uczniom chleb do jedzenia
 4. … który powiedział do chleba: «To jest Ciało moje».
 5. … który wziął kielich, podziękował i dał go do picia uczniom
 6. … który powiedział do wina w kielichu: „To jest moja krew”.
 7. …który w znakach chleba i wina oddał się Ojcu i ludziom
 8. … który kazał to czynić ku jego pamięci
 9. …który zostawił nam Eucharystię na pożywienie

10… który daje świadectwo swojej miłości do nas przez Eucharystię.

Znajdź pełną listę koronek tutaj: Różaniec

Powiązane wpisy