Modlitwy, Różaniec

Różaniec wyzwolenia

różaniec różańcowy wyzwolenia

RÓŻANIEC WYZWOLENIA
Różaniec WYZWOLENIA to biblijny różaniec. Modlimy się jak na zwykłym różańcu. Podczas odmawiania różańca, ponad 200 razy wymawiamy imię JEZUS, IMIĘ przez które przychodzi nam zbawienie. „Nie ma bowiem pod niebem innego imienia danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni” (Dz 4,12).
(Różaniec Wyzwolenia, odmawia się na zwykłym różańcu z 5 dziesiątkami)

Wyznanie wiary
1x Ojcze nasz…., Zdrowaś Maryjo…. i Chwała Ojcu….
Na dużym paciorku (zamiast Ojcze nasz) 1x:

Jezu, jeśli Ty mnie uwolnisz, naprawdę będę wolny (J 8,36)
Na małe paciorki 10x:
Jezu, zmiłuj się nade mną,
Jezu, uzdrów mnie,
Jezu, zbaw mnie,
Jezu, wyzwól mnie.

Na dużym paciorku (zamiast Chwała Ojcu) 1x:
Jezu, jeśli Ty mnie uwolnisz, naprawdę będę wolny (J 8,36)

Na końcu różańca;
Zdrowaś Królowo, Matko Miłosierdzia,…

Różaniec WYZWOLENIA to biblijny różaniec. Podczas odmawiania różańca ponad 200 razy wymawiamy IMIĘ JEZUS, imię przez które przychodzi nam zbawienie. „Nie ma bowiem pod niebem innego imienia danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni” (Dz 4,12). Zamiast Ojcze nasz powtarzamy i wierzymy w słowa Jezusa „Jeśli więc Syn was wyzwoli, naprawdę będziecie wolni” (J 8,36).

Zamiast Zdrowaś Maryjo wspominamy wejście Jezusa do Jerycha, gdy niewidomy siedział na ulicy i usłyszał, że tłum przechodzi, wtedy zapytał, co się dzieje, a oni mu powiedzieli: „Przechodzi Jezus Nazarejczyk”, a on wtedy zawołał donośnym głosem „Jezu, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną”, a oni go uciszali, ale on jeszcze głośniej wołał „Jezu, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną! Uzdrów mnie! Jezus się zatrzymał i polecił go do siebie przyprowadzić. Gdy się zbliżył, zapytał go: „Czego chcesz, żebym ci uczynił?” A on odpowiedział: „Panie, żebym przejrzał”. Jezus mu powiedział: „Przejrzyj! Jesteś wolny! Twoja wiara cię uzdrowiła”. I wszedł do Jerycha. Gdy Jezus przyszedł do Jerycha, spojrzał w górę i ujrzał Zacheusza na drzewie figowym, i rzekł do niego: „Zacheuszu, zejdź prędko! Dziś muszę gościć w twoim domu”. „Dziś nadeszło zbawienie temu domowi, bo i Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co było zgubione!” (Łk 18, 35 – 19,10)

Znajdź pełną listę koronek tutaj: Różaniec

Powiązane wpisy