Modlitwy, Wieczorna modlitwa

Modlitwa wieczorna za zmarłych

modlitwa wieczorna_modlitwa wieczorna do Matki Bożej

Niebiański Ojcze, od Ciebie pochodzi nasze życie i do Ciebie każdy się zwraca. Dałeś nam ten pobyt na ziemi, abyśmy przygotowali się do uczestnictwa w Twojej wiecznej miłości. Nie zawsze dobrze wykorzystujemy ten czas, a niektórzy niestety odrzucają Twoje przyjaźnie.

Inni zaś pragną być z Tobą, szukając prawdy, sprawiedliwości i dobra, ale ludzka słabość przesłania czystość duszy. Dlatego po śmierci muszą najpierw przejść przez oczyszczenie, aby w końcu móc spotkać się z Tobą twarzą w twarz. Prosimy Cię za wszystkich naszych zmarłych, którzy cierpią w czyśćcu, jasno rozpoznając w świetle Twojej miłości własne nieszczęście, zaniedbania i grzechy ziemskiego życia. Ojcze miłosierdzia, uwolnij od cierpienia tych, za których Twój ukochany Syn przelał swoją Drogocenną Krew.

Wiemy, że puste słowo lub wiele słów nie mogą pomóc ani zbawić naszych zmarłych. Dlatego chcemy, razem z Krwią Jezusa, złożyć także naszą krew jako znak miłości i solidarności. Niech trud naszej pracy, wierność Bogu, cierpliwość w cierpieniu i wzajemna miłość przekraczają granicę śmierci i przyczyniają się do szybkiego i pełnego zjednoczenia naszych zmarłych z Tobą.

Prosimy przede wszystkim za wszystkich tych, którym zawdzięczamy szczególne podziękowanie, od których otrzymaliśmy życie, wiarę i inne dobrodziejstwa. W swoim miłosierdziu spójrz także na tych, o których nikt nie pamięta.
Amen.

Całą listę wieczornych modlitw znajdziesz tutaj: Wieczorne modlitwy

Powiązane wpisy