Modlitwy, Odpowiednie modlitwy

Modlitwa przeciwko uzależnieniu od hazardu

Modlitwa przeciw uzależnieniu od hazardu

Szukasz duchowej pomocy w walce z uzależnieniem od hazardu? Modlitwa ta jest drogą do zdrowienia i uwolnienia. Módlmy się o siłę i łaskę Bożą.

Modlitwa przeciwko uzależnieniu od hazardu

Błogosławiony, miłosierny Panie,

proszę Cię, umocnij moją wolę i daj mi siłę, abym oprzeć się pokusom, które zaprowadziły mnie do tego ciemnego uzależnienia. Pomóż mi dostrzec szkodliwość hazardu i rany, jakie on wyrządza mojej duszy i rodzinie.

Proszę Cię, Najświętszy Ojcze, obdarz mnie mądrością, abym zrozumiał głębsze przyczyny, które skłaniają mnie do hazardu. Wyzwól mnie od wszelkich wewnętrznych ran, niepokoju czy braków, które staram się zaleczyć poprzez hazard. Niech Twoja miłość wypełni moje serce i uzdrowi wszystkie rany, tak że nie będę już odczuwał potrzeby ucieczki w świat hazardu.

Proszę Cię, Panie, pomóż mi znaleźć wsparcie i wspólnotę, która może mnie zachęcić i pomóc mi na drodze do zdrowienia.

Panie, uzdrów mnie z finansowych ran, jakie poniosłem z powodu hazardu. Pomóż mi odpowiedzialnie gospodarować powierzonym mi majątkiem i naucz mnie wartości oszczędzania, umiarkowania i wstrzemięźliwości.

Przez Chrystusa, Pana naszego,

Amen.

Dlaczego modlimy się przeciwko uzależnieniu od hazardu?

Modlitwa przeciwko uzależnieniu od hazardu jest niezwykle korzystna dla wszystkich hazardzistów, ponieważ przynosi uzdrowienie duszy, wzmacnia naszą wolę, oferuje wsparcie i pocieszenie, łączy nas z wspólnotą, która dzieli tę samą walkę, oczyszcza nasz umysł i serce oraz przywraca wiarę i nadzieję na przemianę życia.

Poprzez modlitwę łączymy się z boską siłą, która leczy nasze rany, daje nam siłę do oparcia się pokusom, pozwala odczuwać wsparcie obecności Bożej, znajdować pomoc innych, rozpoznawać głębsze przyczyny uzależnienia i szukać trwałego uzdrowienia. Modlitwa przeciwko uzależnieniu od hazardu daje nam siłę, wsparcie i nadzieję na lepsze życie.

Całą listę odpowiednich modlitw znajdziesz tutaj: Odpowiednie modlitwy

Powiązane wpisy